Pegaz Lubuski

„Pegaz Lubuski” to czasopismo literackie wydawane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz gorzowski Oddział Związku Literatów Polskich. Pierwszy numer pisma ukazał się w maju 2003 r.
Na łamach „Pegaza Lubuskiego” zamieszczane są nowe utwory przede wszystkim członków i kandydatów ZLP oraz utalentowanych debiutantów. Uzupełnieniem tekstów literackich są recenzje książek, które pojawiły się w ostatnim czasie na lubuskim rynku wydawniczym, a także sylwetki autorów prezentowanych w danym numerze.

Periodyk redaguje zespół w składzie: Ireneusz Krzysztof Szmidt – redaktor naczelny, Danuta Zielińska – sekretarz redakcji, współpraca: Jerzy Alski, Anna Dominiak, Beata P. Klary, Krystyna Kamińska, Ewa Rutkowska.

Adres redakcji:

ul. Janockiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.

Zarząd Oddziału ZLP

tel. 95 729 50 80, 501520227

.img..img@.img..img, .img..img..img@.img..img

www.zlp.gorzow.prv.pl

Wydawca:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 727 70 70

.img@.img..img..img

www.wimbp.gorzow.pl

Poniżej zamieszczamy kolejne numery „Pegaza Lubuskiego” oraz indeks osób publikujących w „Pegazie Lubuskim”.

Skorowidz do Pegaza Lubuskiego nr 1-86

Pegaz Lubuski nr 1 (72)/2018

Numer otwierają wiersz „A jeśli Chrystus powróci”  Tadeusza Zawadowskiego (próba jego interpretacji pióra Michała Bukowskiego ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 4 (71)/2017

Grudniowy numer otwiera, z bożonarodzeniowym przesłaniem, ksiądz-poeta Jerzy Hajduga wierszem „Bóg dzieckiem” i esejem „Wigilia ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 3 (70)/2017

Numer otwiera wiersz „Pociągi” Julii Kusiak oraz felieton Jerzego Alskiego pt. „Co jest czym czego”, ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 2 (69)/2017

Numer otwierają wiersz „Prozatorka” Kaliny Moskaluk i traktujący o specyfice dziecięcego myślenia esej „Dziecko” Jerzego ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 1 (68)/2017

Pierwszy tegoroczny numer „Pegaza Lubuskiego” otwierają wiersz „Ludzie i rzeki” Romana Habdasa oraz filozoficzny esej ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 4 (67)/2016

Grudniowy numer „Pegaza Lubuskiego” otwiera nastrojowy, wpisujący się w klimat Świąt Bożego Narodzenia wiersz Władysława ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 3 (66)/2016

Jesienny numer „Pegaza Lubuskiego” przynosi smutną wiadomość o śmierci ks. Marka Grewlinga, od lat zaprzyjaźnionego ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 2 (65)/2016

Numer otwierają wiersz „Skorupa” Jerzego Gąsiorka oraz nawiązujący do polskiej rzeczywistości felieton „Restauracja” Jerzego Alskiego ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 1 (64)/2016

Pierwszy tegoroczny numer pisma otwiera wiersz Barbary Dominiak „Miasto”, obok –wnikliwa jego interpretacja autorstwa Jerzego ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 4 (63)/2015

Grudniowy numer „Pegaza Lubuskiego” otwierają, skłaniając do bożonarodzeniowej refleksji, wiersz Ferdynanda Głodzika oraz felieton Jerzego ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 3 (62)/2015

Numer to wyjątkowy, a to ze względu na osobę Redaktora Naczelnego, dla którego rok 2015 ...

Pegaz Lubuski

Pegaz Lubuski nr 2 (61)/2015

Czerwcowy numer pisma otwiera wiersz „Sen” Władysława Łazuki, oniryczna podróż poety w czasy dzieciństwa, letniej ...

Pegaz Lubuski