Pegaz Lubuski nr 1 (72)/2018

Numer otwierają wiersz „A jeśli Chrystus powróci”  Tadeusza Zawadowskiego (próba jego interpretacji pióra Michała Bukowskiego na s. 13-14) oraz esej „Zmartwychwstani” Jerzego Alskiego (s. 1, 2-3). W temat Świąt Wielkiejnocy wpisuje się także wspomnienie „Moja liturgia z koszykiem” księdza Jerzego Hajdugi (s. 3). Komentarz Redaktora Naczelnego do współczesności we wstępniaku „Na odwyrtkę” (s. 20). „Spójna koncepcja funkcjonowania” to tytuł wywiadu Krystyny Kamińskiej ze Sławomirem Szenwaldem – nowym dyrektorem gorzowskiej książnicy im. Z. Herberta (s. 4). Na kolejnej stronie laureaci Lubuskich Wawrzynów za rok 2017. W Debiutach Pegaza wiersze Marii Marciniak oraz teksty prozatorskie  Mateusza Mikłaszewicza i Weroniki Waseli (s. 6-8). W rubryce Wiersze Poetów Lubuskich poezja Tomasza Walczaka i Tomasza Korbanka (s. 9). Wśród nowości poetyckich wiersze Marii Borcz, Joanny Ziembińskiej-Kurek oraz Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej (s. 10-11). Ciąg dalszy „Zapiśnika niecodziennego” Czesława Sobkowiaka oraz wiersze Agnieszki Ankudowicz na s. 12. Poezja Tadeusza Zawadowskiego na s. 14. W bogatej ofercie wydawniczej opracowanej przez K. Kamińską m.in. dwie książki nagrodzone Wawrzynami Lubuskimi: „Drzewa i krzewy Drezdenka” Ludwika Lipnickiego i „Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie” Katarzyny Taborskiej, ponadto powieść „Mowa pogrzebowa” J. Alskiego, tomiki poetyckie „Odroczenie” Janiny J. Jurgowiak, „Jeszcze” J. Hajdugi, „Z zapomnianego ogrodu” Władysława Łazuki i „Słowa podzielone między wiersze” Krystyny Dziewiałtowskiej-Gintowt oraz zbiór prozy „Pozaduszki” Alfreda Siateckiego (s. 15-18). Książka poetycka W. Łazuki znalazła się również na warsztacie krytycznym Cz. Sobkowiaka (s. 20). Satyryk Ferdynand  Głodzik – tym razem w roli recenzenta – omawia debiutancką powieść Elżbiety Haliny Daszkiewicz „Matylda, czyli pora na życie” (s. 19-20). Opowiadanie „Splot” Tomasza Jastruna, pochodzące z przygotowywanego do druku tomu „Splot słoneczny”, na s. 21-22. Wydarzenia kulturalne z regionu spisała Ewa Rutkowska (s. 23-25). W Wiadomościach Kulturalnych ponadto: jubileusz 50-lecia pracy twórczej gorzowskiej rzeźbiarki Zofii Bilińskiej w Miejskim Ośrodku Sztuki oraz fotorelacja z wernisażu wystawy „Drogi do Niepodległości”, promocja książki „Bajki pisane wierszem” Andrzeja Waleńskiego i otwarcie Gabinetu Christy Wolf w gorzowskiej książnicy. Numer zamyka twórczość satyryczna F. Głodzika, A. Ankudowicz i Ireneusza K. Szmidta.

Pegaz Lubuski nr 1 (72)/2018.pdf