Pegaz Lubuski 2 (77) 2019

Pegaz Lubuski nr 2 (77)/2019

Numer otwiera wiersz Marka Lobo Wojciechowskiego. Duchowość człowieka – to przedmiot rozważań Jerzego Alskiego w eseju „Znaki” (s. 1-3). W klimat letniej kanikuły wprowadza wstępniak „Przesilenie” red. nacz. Ireneusza K. Szmidta (s. 2), który jako poeta prezentuje się na stronach 3, 13 i 17. Reminiscencje Leszka Żulińskiego („Byłem delegatem…”) i Romana Habdasa („Czas na cyberprzestrzeń”) z XXXII Walnego Zjazdu Związku Literatów Polskich, który odbył się 8 czerwca 2019 r. w Warszawie, na stronach 4-6. Obok wiersze Jerzego Stasiewicza. „Co zawiera archiwum Zdzisława Morawskiego?” – to tytuł rozmowy, jaką przeprowadziła Grażyna Kostkiewicz-Górska z Krystyną Kamińską nt. spuścizny po poecie, którą Maria Morawska przekazała Książnicy im. Z. Herberta (s. 7-8). Poniżej skany sześciu stron maszynopisu niepublikowanej – pochodzącej ze wspomnianego archiwum – powieści „Droga do Anity” gorzowskiego pisarza. W kilkustronicowym bloku poetyckim Redakcja prezentuje wiersze Anny B. Dominiak (s. 10), M. Lobo Wojciechowskiego (s. 11) oraz Jerzego Hajdugi, Ireny Zielińskiej i Jolanty Karasińskiej (s. 12, cykl „Nowe wiersze poetów gorzowskich”). „Pierwsze dni lata” to kolejny fragment „Zapiśnika niecodziennego” Czesława Sobkowiaka (s. 13). „FurmanKa z ambicjami, ale kiedy książki?” to relacja K. Kamińskiej z ósmej już edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Kazimierza Furmana (s. 14), dopełniona fotorelacją oraz wierszem poety (s. 15) i jego felietonem „Obojeśmy prawdziwi?”, opublikowanym przed laty na łamach „Arsenału Gorzowskiego” (s. 16). Wnikliwymi recenzjami K. Kamińska zachęca do lektury nowości wydawniczych, m.in.: ,,Jedzie pan jazz, edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej” Andrzeja Białkowskiego i Wojciecha Burszty (s. 17), „Zmora” Hansa Fallady (s. 18) oraz „Tygiel” Krystyny Jarockiej (s. 20). Pisze też o twórczości i obchodach (także w gorzowskiej Bibliotece) 200-lecia urodzin niemieckiego pisarza Teodora Fontanego (s. 18-19). Fragment powieści Macieja Dudziaka pt. „Mesjasz” na stronie 21. Ewa Rutkowska uwieczniła w cyklicznych „Wiadomościach kulturalnych” takie wydarzenia, jak: promocja 76. numeru „Pegaza Lubuskiego”, premiera spektaklu „Sami” w Teatrze im. J. Osterwy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, wystawa „skarbów” Lidii Przybyłowicz, wieczór autorski Zofii Mąkosy i spotkanie z Wojciechem Orlińskim w WiMBP, 16. Tydzień Bibliotek, Moniuszkowski Turniej Dwóch Orkiestr, benefis malarza Jerzego Zgorzałka w Muzeum Lubuskim, jubileusz 25-lecia chóru „Cantabile”, promocja książki „Jeśli dożyję…” Łucji Marczyk-Rajchel w klubie „Jedynka, recital barda Grzegorza Tomczaka w klubie „Pod Filarami”, Noc Muzeów, XIII Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych „Alte Kameraden” w MCK, 10-lecie DKK przy Wypożyczalni Głównej, Nagroda im. Janusza Słowika dla Leszka Bończuka, VIII Ogólnopolski Festiwal Poetycki „FurmanKa”, XXXI Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”, Requiem Verdiego i koncert symfoniczny w Filharmonii Gorzowskiej oraz poświęcona A. Mickiewiczowi wystawa „Wieszcz u fotografa” w WiMBP (s. 22-26). Numer zamykają dwa cykle – „Satyra i parodia” oraz „Nasi satyrycy” (aforyzmy Jana Grossa, ballada Haliny Bohuty-Stąpel oraz parodia literacka M. Lobo Wojciechowskiego i wiersze Ferdynanda Głodzika).

Anna Sokółka

PegazLubuski_2019_2_(77)