Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

Z okazji Jubileuszu 750 – lecia założenia miasta Gorzowa oddajemy w ręce czytelników „Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury”. Przedstawiamy w tym wydawnictwie twórców kultury, zarówno z czasów landsberskich, jak i gorzowskich. Naszym zamysłem jest uhonorowanie mieszkańców naszego miasta, którzy swoim talentem i pracą rozsławili je na przestrzeni wieków. Jednocześnie chcemy zapisać tzw. „białe plamy” w historii kultury oraz wzbogacić ten rozdział edukacji historycznej. Słownik ten jest dowodem na to, że w każdej rzeczywistości powstawały tu dzieła wzbogacające kulturę, służące rozwojowi intelektualnemu mieszkańców i rozsławiające nasze miasto na kulturalnej mapie regionu, a nawet Europy.

We współpracy ze związkami twórców kultury, tj.: Gorzowskim Oddziałem Związku Literatów Polskich, Gorzowskim Towarzystwem Artystów Fotografików, Związkiem Artystów Plastyków przyjęliśmy zasadę, że podstawowym kryterium umieszczenia w tym słowniku biogramu twórcy było udokumentowane wydanie książki, kompozycji muzycznej, namalowanie obrazu, grafiki, wykonanie rzeźby czy fotografii artystycznej. W tym wydawnictwie nie uwzględniliśmy szerokiej rzeszy wykonawców i animatorów kultury. Sądzimy, że powinni się znaleźć w książce poświęconej życiu kulturalno-oświatowemu Gorzowa.

„Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury” pozostaje wydawnictwem otwartym na dalsze jego uzupełnienia i to zarówno w swoim wymiarze landsberskim, jak i gorzowskim.

W imieniu redakcji pragnę podziękować autorom biogramów, tj.: Krystynie Kamińskiej, Januszowi Michalskiemu, Robertowi Piotrowskiemu, Jerzemu Sygneckiemu. Składam serdeczne podziękowanie Prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi za umożliwienie wydania tej publikacji.

Edward Jaworski  
Dyrektor
Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp.

ZDZITOWIECKI Wincenty

  ZDZITOWIECKI Wincenty       Urodził się 1.01.1941 r. w Listopadówce w wołyńskie. Zmarł 8.04.2007 r. ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

ZAREMBA-JEPPESEN Henryka

ZAREMBA-JEPPESEN Henryka       Urodziła się w 1952 r. w Dmochach-Mrozach w województwie białostockim. Ukończyła Liceum Plastyczne ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

ZALEWSKI Marek

Urodził się 12.07.1978 r. w Gorzowie Wlkp. Ukończył Szkołę Muzyczną I st. w Gorzowie Wlkp., a także Uniwersytet Zielonogórski ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

ZABIEROWSKA Izabela

Urodziła się w 1953 roku w Brzegu Dolnym. W 1980 roku uzyskała dyplom z grafiki w pracowni doc. Jana Jaromira ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

WOLF Christa

Urodziła się 18.03.1929 r. w przedwojennym Landsbergu. Wychowywała się w rodzinie mieszczańskiej, najpierw przy Placu Słonecznym nr ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

WIŚNIEWSKI Przemysław

Urodził się 30.09.1969 r. w Gorzowie Wlkp.   W 1992 r. z jego inicjatywy powstał teatr pod ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

von WINTERFELD Ludwig Albert Friedrich

Urodził się 27.08.1832 r. w Landsbergu, nieznana data śmierci. Prawnik i pisarz, brat A. W. E. von ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

von WINTERFELD Adolf Wilhelm Ernst

Urodził się 8.12.1824 r. w Altruppin, zmarł 8.01. 1889 r. w Berlinie. Brat L. A. F. von ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

WIECZOREK Andrzej

Urodził się 25.08.1952 r. w Chmielniku k. Kielc. W latach 1974-1979 studiował w PWSSP w Poznaniu u prof. Stanisława ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

WERNICKE Erich Arthur Emanuel

Urodził się 20.04.1859 r. w Strzelcach Kraj. (Friedeberg/Neumark), zmarł 20.05.1928 r. w Berlinie, syn kantora. Absolwent gimnazjów ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

WEGNER Georg

Urodził się 1.08.1892 r. w Gralewie. Jego ojciec był pastorem ewangelickim. Zmarł 17.07.1954 r. w Berlinie, pochowany ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

WARTHMÜLLER Robert

Friedrich Wilhelm Robert Warthmüller (właściwie Müller) urodził się 16.01.1859 r. w Landsbergu nad Wartą w rodzinie robotnika ...

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury