Opowiastki kościelne

19.04.2024

O karaniu klątwą (część pierwsza)

W dziejach ludzkości pojęcie klątwy znane jest od wieków. Do dziś praktykowana jest klątwa rozumiana ...

Opowiastki kościelne

05.03.2024

Legenda o cudownym obrazie Matki Bosk...

Według starej kroniki, której autorem był prawdopodobnie Johann Blache (kaznodzieja górzycki w latach 1570-1606), w ...

Opowiastki kościelne

28.02.2024

Spory o granice diecezji

Nie zachował się żaden dokument na temat granic diecezji lubuskiej z czasów jej ustanawiania. Nic ...

Opowiastki kościelne

09.02.2024

Fürstenwalde

Wędrujące katedry  Dzieje lubuskiego biskupstwa ukryte w lamusach archiwów i wydobywane na światło dzienne przez ...

Opowiastki kościelne

21.12.2023

Kłopoty z biskupami

Gdy zabierałem się do pisania publikowanych tu opowiastek kościelnych związanych z historycznym biskupstwem lubuskim, w ...

Opowiastki kościelne

09.11.2023

Kostrzyn. Burzliwe dzieje ruin ważnej ...

  Spacerując brukiem uliczek Starego Miasta w Kostrzynie, przecinających zarosłe chaszczami resztki zgliszcz wypalonych domów, ...

Opowiastki kościelne

11.10.2023

Archidiakon – archiprezbiter ...

A) Archidiakoni w rolach nadzorców, szafarzy żywności i w kolejnych wcieleniach W działających konspiracyjnie i ...

Opowiastki kościelne

28.07.2023

O wyborach biskupów

Kapitule katedralnej przysługiwało prawo wyboru biskupa, które bywało często ograniczane przez tak zwane rezerwacje, czy ...

Opowiastki kościelne

28.07.2023

Lubuska kapituła katedralna

Wśród fachowej literatury polskiej na temat kapituły lubuskiej najpełniej dzieje jej opisał ksiądz Anzelm Weiss ...

Opowiastki kościelne

22.05.2023

O kanonikach, kapitułach, kolegiach i ...

Katedra była najważniejszą świątynią w obrębie diecezji ordynariusza i miejscem ceremonialnego manifestowania jego biskupiej zwierzchności ...

Opowiastki kościelne

22.05.2023

O kanonikach, kapitułach, kolegiach i ...

Początku kapituł szukać należy w kręgach wczesnośredniowiecznych uduchowionych i ambitnych kapłanów. Powstały przy kościołach wyżej ...

Opowiastki kościelne

26.04.2023

Jak parafianin mógł i może zostać nast...

Spór o inwestyturę Wypracowana średniowieczu kościelna autonomia sposobu wyłaniania i mianowania biskupów została zakłócona pojawieniem ...

Opowiastki kościelne