Opowiastki kościelne

12.09.2022

14. Sakramentarium

Przy budowie najstarszych kościołów jednonawowych zwanych salowymi, mających postać podłużnej budowli z płaskim stropem i ...

Opowiastki kościelne

11.09.2022

13. Lubusz – cz. II

Dwa miasta i Chyża W następstwie rozbudowy górującego nad Lubuszem Wzgórza Zamkowego doszło do wykształcenia ...

Opowiastki kościelne

25.07.2022

(12) Lubusz – cz. I

Wzgórze Zamkowe Jadąc szosą lewego brzegu Odry numer 112 na odcinku Frankfurt – Gorgast natrafiamy ...

Opowiastki kościelne

11.07.2022

(11) Okoliczności ustanowienia Biskups...

Gruntowne, rozległe i szybko wprowadzone przez pierwszych Piastów zmiany w utworzonym przez nich państwie, dokonane ...

Opowiastki kościelne

18.06.2022

(10) Narodziny ziemi torzymskiej

Po przejęciu przez Niemców ziemi lubuskiej w drugiej połowie XIII wieku nowi gospodarze z czasem ...

Opowiastki kościelne

06.06.2022

(9) Walka arcybiskupów Magdeburga z me...

Obszar diecezji lubuskiej w XII wieku stał się terenem walk między arcybiskupami magdeburskimi a metropolitami ...

Opowiastki kościelne

02.06.2022

(8) O kościołach w Radowie i Kowalowie...

W grupie kamiennych kościołów zachowanych w granicach diecezji lubuskiej, które możemy uznać za pomniki rewolucji ...

Opowiastki kościelne

24.05.2022

(7) Kościoły w roli obronnych twierdz...

(7) Kościoły w roli obronnych twierdz Przyglądając się uważnie fasadom i ścianom kamiennych kościółków, zachowanych ...

Opowiastki kościelne

19.05.2022

(6) O fundatorach i budowniczych domów...

Jak już wcześniej było wspomniane – według prawa magdeburskiego, opracowanego na obszarze władztwa arcybiskupów Magdeburga, ...

Opowiastki kościelne

10.05.2022

(5) Jak dawni lubuszanie przeistaczali...

Zespoły osadnicze kontra opola Zespoły osadnicze przybyłych z zachodu niemieckich kolonistów, jako jednostki administracyjne, rządziły ...

Opowiastki kościelne

04.05.2022

(4) Narodziny zespołów osadniczych i i...

Interesujące jest prześledzenie okoliczności pojawiania się w krajobrazie kulturowym ziemi lubuskiej zespołów osadniczych, a w ...

Opowiastki kościelne

25.04.2022

(3) Kościoły jako pomniki rewolucji ag...

Dorzecze środkowej Odry w  X, XI i XII wieku należało do obszarów najsłabiej zasiedlonych. Gęsto ...

Opowiastki kościelne