Pegaz Lubuski 4 (79)/2019

Pegaz Lubuski 4 (79)/2019 

Grudniowy numer, pełen graficznych i literackich odniesień do świąt Bożego Narodzenia,  otwierają wiersz „Których już nie ma” Artura Wodarskiego oraz felieton-esej „Pewien początek” Jerzego Alskiego (s. 1-2). „Nad urną z prochami Tadeusza Szyfera” – tekst mowy pożegnalnej wygłoszonej przez prezesa gorzowskiego Oddziału ZLP Ireneusza K. Szmidta oraz biogram gorzowskiego fraszkopisarza na s. 3-4. Także wiersz „Niewiele o sobie” oraz fraszki T. Szyfera (s. 5). Na kilkustronicowy blok tematyczny poświęcony drugiej edycji Gorzowskiej Herbertiady złożyły się materiały: relacja „Konferencja w gorzowskiej Książnicy” Anny Sokółki, skróty wykładów „Humor Zbigniewa Herberta” prof. Małgorzaty Mikołajczak i „Humor w portretach biograficznych Zbigniewa Herberta” prof. Katarzyny Taborskiej oraz humorystyczne miniaturki samego Herberta, m.in. „Poeta i żaba” (s. 6-9). W rubryce „Wiersze w świątecznym klimacie” – poezja Janusza Dreczki, Aldony Robak, Krystyny Caban, Jolanty Karasińskiej, Czesława Sobkowiaka, Władysława Łazuki oraz Janiny Jaszki Jurgowiak (s. 10). Na kolejnej stronie „Ten wiersz” Ireny Zielińskiej. Miniatury poetykie Jerzego Hajdugi na s. 12. „O Warsztatach ogólnie, a szczególnie literackich w Gorzowie i wsi Długie nad jeziorem Lipie” to tekst I.K. Szmidta – nauczyciela kilku już pokoleń adeptów pisarstwa (s. 11-12). Tu również proza „Pomiędzy wspomnieniami” debiutującej w „Pegazie” Joanny Łebkowskiej, jednej z uczestniczek warsztatów we wspomnianym liceum (s. 13). W cyklu „Proza poetów” – „Miejsce na końcu języka” Marka Stachowiaka, także jego wiersz „Ice tea” (s. 14-15). „Wigilia Narodów”, Jak błędne owce” – fragmenty gorzowskiej powieści „Matylda, czyli pora na życie” Haliny Elżbiety Daszkiewicz na s. 16-17. Kolejne karty „Zapiśnika niecodziennego” Czesława Sobkowiaka na s. 18. „Prywatnie od A do Z”, czyli Alfred Siatecki o sobie w związku z benefisem w Książnicy Norwida (s. 19). Fragment powieści „Ekosystem” J. Alskiego na s. 20. Przeglądu nowości lubuskich dokonała K. Kamińska, polecając szczególnie: wspomnianą wyżej powieść J. Alskiego, biobibliografię „Eugeniusz Kurzawa”, I tom rocznika Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta „Custodia”, album „Gorzowski bohater”, zbiór wspomnień „Nasze losy. 30 lat Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim”, tomik poetycki „Drzazg” Artura Wodarskiego (także w omówieniu I.K. Szmidta) oraz kolejne dwa numery „LandsbergON-u” (s. 21-26). Autorka „Wiadomości literackich” zarejestrowała: promocję 3 (78) numeru „Pegaza Lubuskiego”, spotkanie z Łucją Rajchel-Marczyk w Rybakowie, promocję tomiku poetyckiego „Martwia” Beaty P. Klary w Klubie „Jedynka”, Inaugurację Sezonu Kulturalnego w Filharmonii Gorzowskiej, promocję książki „Druga strona grzechu” Łucji Fice w WiMBP,  spotkanie z cyklu „Sylwetki zasłużonych pedagogów” poświęcone Annie Makowskiej-Cieleń w Bibliotece Pedagogicznej, promocję tomiku poetyckiego „Dzień kreta” Marka Lobo Wojciechowskiego w książnicy Herberta, XI Ogólnopolski Festiwal Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka” w MCK, II Gorzowską Herbertiadę ph. „Humor u Herberta” w gorzowskiej Bibliotece, premierę spektaklu „Tango Piazzola – Marzenie” w Teatrze im. J. Osterwy, spotkania w cyklu „Warto czytać nad Wartą” w WiMBP, spotkanie autorskie z Joanną Wicherkiewicz w cyklu FarmaLITER w Klubie „Jedynka” (s. 27-29). W tym numerze dodatkowo – „Z kroniki WiMBP” w opracowaniu K. Kamińskiej (s. 29, 30). Relacja z gali wręczenia Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza, m.in. dla prof. Małgorzaty Mikołajczak, na s. 30. Na następnej – proza „Pa-pa-padalec” Krystyny Dziewiałtowskiej-Gintowt i na zakończenie (s. 30) „Nasi satyrycy (niestety, już bez Szyfera…)” – utwory J. Jaszki Jurgowiak, Jacka Laudy i Freda Głodzika.

Anna Sokółka

PegazLubuski_2019_4_(79)