Redakcja

Zeszyty naukowe “Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie”

Skład redakcji:

Sławomir Szenwald – redaktor naczelny

Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji

Katarzyna Sanocka-Tureczek

Krzysztof Wasilewski