Pegaz Lubuski 4 (75) 2018

Grudniowy numer „Pegaza Lubuskiego” otwiera nastrojowy, wpisujący się w klimat Świąt Bożego Narodzenia wiersz Tomasza Walczaka. Nie zabrakło też świątecznych życzeń dla Czytelników. Właściwości czasu stały się przedmiotem rozważań Jerzego Alskiego w eseju „Pod choinkę” (s. 1-3). O kondycji prasy literackiej traktuje wstępniak Redaktora Naczelnego pt. „Czasopisma na śmietniku” (s. 2). Kolejne łamy (s. 3-5) to grudniowe święta w literaturze pięknej: wiersze „Mikołaj” Jolanty Karasińskiej i „Uszka wigilijne” Ferdynanda Głodzika, miniatura prozą „Karakuły ciotki Marceliny” Romana Habdasa oraz humoreska „Opowieść wigilijna” Jacka Laudy (tegoż autora również miniatura „Krótka historia użycia tlenu”). W stałym cyklu „Wiersze Poetek i Poetów Gorzowskich” poezja Krystyny Dziewiałtowskiej-Gintowt, Janiny Jurgowiak, R. Habdasa, Marka Stachowiaka i Łucji Fice (s. 6-7). Sylwetki i twórczość Krystyny Caban, Patrycji Swacińskiej, Małgorzaty Stachowiak-Schreyner i Leszka Lisieckiego – uczestników gorzowskich „Literackich spotkań w pół drogi” – na s. 8-9 (oprac. Ewa Rutkowska). W bloku tematycznym „Gorzowskie echa 100-lecia niepodległości” tekst Hanny Kaup „A świadek stał w szeregu”, wiersz „Wigilia 1981” Zenona Cichego oraz wspomnienia „Co by ze mną było” Piotra Steblin-Kamińskiego i „Wszystko przez te platany” i „Majówka” Barbary Adamiszyn (s. 10-12). W „Debiutach Pegaza” proza Filipa Praskiego (s. 13-14). W ramach nowego cyklu „Gorzowskie SF” miniatura „Rok ostatni” Artura Wodarskkiego, fragment powieści „Zanim skoczysz do rzeki” Marka Ratajczaka oraz dwie recenzje autorstwa Krystyny Kamińskiej: drugiego numeru półrocznika „LandsberON” i wyżej wspomnianej powieści M. Ratajczaka (s. 14-17). Kolejny fragment „Zapiśnika niecodziennego” Czesława Sobkowiaka na s. 18. Zielonogórski krytyk jest również autorem recenzji książki poetyckiej „Klucze” Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej („Najlepiej po ludzku”, s. 19). Fragment nowej książki J. Gąsiorka „Listy do praprawnuka”, opatrzonej wstępem redaktora Sławomira Szenwalda, na s. 21. Wśród nowości lubuskich znalazły się ponadto: tomik poetycki „Trochę za wcześnie zszedłem z kolan Mamy” Jerzego Gąsiorka, wydany nakładem gorzowskiej Książnicy zestaw bibliograficzny „Bronisława Wajs Papusza (17.08.1908-08.02.1987)”, praca „Im Fluss der Zeit / Z biegiem rzeki – Dzieje Żydów nad Odrą” (s. 20, 22; wszystkie z recenzencką rekomendacją K. Kamińskiej); Roma Jegor omawia tomik wierszy „Zatrzymać z czasu chwile” Jerzego Hajdugi (s. 23), a Leszek Żuliński – debiutancki tomik Marka Stachowiaka „Tata jest od tego” (s. 24). Na kolejnej stronie reminiscencje Leszka Żulińskiego i K. Dziewiałtowskiej-Gintowt z 36. Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK w Gorzowie oraz relacja Marii Gonty z 21. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, którego laureatami zostali m.in. gorzowianie: Irena Zielińska – poetka i malarka oraz Włodzimierz Mirski – witkacolog. Najważniejsze wydarzenia kulturalne z regionu spisała Ewa Rutkowska (s. 26-29). Ponadto Nagroda Literacka im. Andrzeja K. Waśkiewicza dla poety Władysława Klempki, debata literacka pod hasłem „Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?” w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Zielonogórskiego (s. 30) oraz rekomendacja książki „Nadzieja kwitnie dłużej…”, której autorkami i bohaterkami są lubuskie Amazonki (s. 31). Na zakończenie satyryczna „Pierogarnia” Ferdynanda Głodzika oraz żarty rysunkowe Jacka Laudy i Sławomira Osińskiego.

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski nr 4 (75) / 2018