Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

17.02.2011

Rozbudowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

01.09.2006

Kalendarium przygotowań do rozbudowy

• kwiecień 2003 – zgłoszenie koncepcji projektu WiMBP do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury „Polskie regiony ...

Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

01.09.2006

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Public...

Projekt przewidywał rozbudowę Biblioteki na bazie dotychczasowej siedziby głównej przy ulicy Sikorskiego 107, mieszczącej się ...

Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

01.09.2006

Cel projektu

Główny cel projektu to wzrost roli kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu ...

Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

01.09.2006

Obszary problemowe, czyli dlaczego rea...

Północna część województwa lubuskiego zlokalizowana jest w strategicznym miejscu – na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód – ...

Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

01.09.2006

Źródła finansowania projektu: Rozbudow...

Źródło r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 Suma Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 277.183, ...

Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

01.09.2006

Trochę historii, czyli etapy prac nad ...

Od początku istnienia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. nie miała odpowiedniej siedziby na miarę ...

Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP