Pegaz Lubuski nr 2 (73)/2018

Numer otwiera wiersz „Dziewczynka” Ireny Zielińskiej (s. 1; inny wiersz Autorki pt. „Życie jest podróżą” na s. 3). Jerzy Alski w swoim felietonie-eseju, zgłębiając „Wyprawę na żmirłacza” Lewisa Carrolla, stara się zdefiniować słowo „manowce” (s. 1-3). Letnie refleksje Redaktora Naczelnego na s. 2 („Niespodziewane przyjście lata”). Felieton „Smaki i zapachy lata w Lubniewicach” to podróż Magdy Januszko do lat dzieciństwa (s. 3-4). Fragmenty książki poetyckiej „Martwia” Beaty P. Klary i wiersze Janiny „Jaszki” Jurgowiak na s. 5. Na kolejnej stronie biogram Agnieszki Ginko-Humphries i jej wiersze z tomiku „Kruche”. „Dużo i różnorodnie” i „Mocne głosy w poezji, czyli Jerzy Fryckowski, Piotr Mosoń i Marcin Królikowski” to dwie relacje Barbary Anny Dominiak z Gorzowskiego Festiwalu Poezji „FurmanKa” (s. 7-8). Wiersze gości „FurmanKi” – P. Masonia, M. Królikowskiego i Adama B. Wierzbickiego – na s. 8-9. Z kolei Piotr Kania to gość „FarmyLITER”; jego poezja i biogram na s. 10. W rubryce „Nowe wiersze poetów gorzowskich” poezja Adama Korzeniowskiego, Jerzego Hajdugi i Marka Lobo Wojciechowskiego (s. 11). Czesława Sobkowiaka „Zapiśnik niecodzienny” na s. 12.  W cyklu „Mała proza” opowiadania „Śnią mi się kobiety” i „Marzenia” Filipa Szyfera (s. 13). Fragmenty nowej powieści J. Alskiego „Magrodden”, opatrzone recenzją Czesława Markiewicza i biogramem autora, na s. 14-15. O literackiej sławie lubuskiej Sławy pisze Czesław Siatecki („Sława literacka”, s. 16). W nowej rubryce „Poezja do śpiewania” wiersz „Młodzi się kochają” I.K. Szmidta i „Psalm o chorych nogach” Tadeusza Nowaka (s. 16). Nowości wydawnicze: tomik poetycki „Klucze” Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i „Studia Romologica” (t. 10) – recenzuje Krystyna Kamińska (s. 18.) Nasza stała recenzentka jest również autorką literackiego przewodnika po wielkopolskich miejscowościach związanych z osobą Wieszcza Adama (s. 18-19). „Wiadomości kulturalne” pod redakcją Ewy Rutkowskiej na s. 20-23. Numer zamyka twórczość satyryczna – fraszki Tadeusza Szyfera oraz wiersze J. Jurgowiak i Ferdynanda Głodzika (s. 24).

Pegaz Lubuski nr 2 (73)/2018