„Pegaz Lubuski” nr 2 (81) 2020

„Pegaz Lubuski” nr 2 (81) 2020

Numer otwiera wiersz Patrycji Kopackiej „Landsberg an der Warthe”. Wartość życia stała się tematem filozoficznych rozważań Jerzego Alskiego w czasie pandemii Covid-19 (esej „Być”, s. 1-3). Najnowszą powieść myśliborskiego pisarza „Zachwyt” recenzuje Anna Dominiak („O zachwycie jako drogowskazie do piekła”, s. 4). O rozgrywającym się wokół nas „teatrze masek” traktuje felieton „Strategie zła” Łucji Fice (s. 5). Dwie kolejne strony wypełnia poezja Joanny Ziembińskiej-Kurek. W tekście „Trzyzmianowe piekło Kazimierza Jankowskiego” Krystyna Kamińska przypomina sylwetkę twórczą nieco już zapomnianego, związanego z gorzowskim „Stilonem”, poety (s. 8-10). Głos J. Alskiego „Do rządzących” na s. 10. Fragmenty „Pasji Jezusa z Nazaretu” Urszuli M. Benki, opatrzone słowem A. Dominiak („Od otchłani do otchłani”), na s. 11-14. „Dni Powszednie czyli materiał do zbudowania dramatu rozpisanego na dwa głosy” to fragment  sztuki teatralnej Alicji Łukasik, poprzedzony krótkim wywiadem Ireneusza K. Szmidta z autorką (s. 15-17). Czesława Sobkowiaka „Zapiski na progu lata” na s. 18. Zielonogórski poeta i krytyk jest również autorem omówienia almanachu „Literaci w Gorzowie. Pod skrzydłami Pegaza” (s. 20). Przeglądu lubuskich nowości wydawniczych dokonała K. Kamińska, opatrując recenzenckim komentarzem m.in.: album fotografii „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”, książkę „Przegrałem jako żołnierz. Zdzisław Morawski (6 IX 1926 – 28 X 1992). Biografia polityczna” autorstwa Dariusza Rymara, powieść „Poniemieckie” Karoliny Kuszyk, trzecią część cyklu „Wendyjska winnica” Zofii Mąkosy – „Dolina nadziei”, pracę „Mit Ziem Odzyskanych w literaturze. Postkolonialny przypadek Ziemi Lubuskiej” Arkadiusza Kalina, zbiór „Poezja w moim sercu. Poesie in meinem Herzen. Antologia wierszy autorów z Lubniewic i Schöneiche bei Berlin” pod red. Marty Rusakiewicz, książkę „Półgębkiem w pół słowa. Leksyka typowych i nietypowych miar, wag i wartości” Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej oraz powieści „Mesjasz. Rękopis zbrodni” Macieja J. Dudziaka i „Matylda II. Jak zabić muchę?” Haliny E. Daszkiewicz (s. 19-28). W cyklu „Nowe wiersze poetek gorzowskich” – wiersze Janiny Jurgowiak (m.in. cykl „Wiersze czasu zarazy”) i Patrycji Kopackiej (s. 29-30). W „Debiutach Biblioteki Pegaza Lubuskiego” zbiory „Persyflaż słowiarza” Lecha Jakubowskiego  (s. 31) oraz „Figa z pętelką” Karola Wojdyły (s. 32 i 33). O niemieckim poecie Gottfriedzie Bennie, na marginesie artykułu prof. Andrzeja Lama zamieszczonego w siódmym numerze „Nadodrzańskich spotkań z historią”, pisze K. Kamińska (s. 34). Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Horror w bibliotece”, rozpisanego przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie, oraz jeden z nagrodzonych tekstów – Olgi Smolec-Kmoch – na s. 35-36. Obok wiersz Justyny Charkiewicz – jednej z laureatek konkursu zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury z okazji Światowego Dnia Poezji (s. 36). W „Wiadomościach literackich kwartału w pandemii” m.in. promocja książki „Piękno w lesie” Włodzimierza Korsaka i wernisaż wystawy „Pejzaż górski” Agaty Kaczuk-Jagielnik w Bibliotece Herberta (s. 37). W strefie satyry humoreska „Gdyby ciocia miała wąsy” Jacka Laudy i wiersze Ferdynanda Głodzika (s. 38-40). W numerze znalazły się ponadto wiersze I.K. Szmidta (s. 3), Jolanty Karasińskiej (s. 5), Małgorzaty Wątor (s. 14), A. Łukasik (s. 15), Ł. Fice i L. Jakubowskiego (s. 24) oraz Bernadetty Kajdan (s. 25).

Anna Sokółka

Pegaz Lubuski 2 (81)/2020