Sekcja Cyganologiczna – Instytut Papuszy

19 marca 2018 roku pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta, władzami samorządowymi woj. lubuskiego i Gorzowa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszeniem Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs Papuszy, zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Instytutu Papuszy. Instytut, który ostatecznie rozpoczął działalność pod nazwą „Sekcja Cyganologiczna – Instytut Papuszy” w obrębie Działu Zbiorów Regionalnych – Euroregionalnego Ośrodka Badań WiMBP, zajmuje się badaniami i promocją dorobku kultury romskiej, gdzie twórczość cygańskiej poetki Bronisławy Wajs Papuszy zajmuje szczególne miejsce.

 

ZARZĄDZENIE NR 6 Instytut Papuszy

 

Artykuły prasowe o wydarzeniu:

https://lubuskie.pl/wiadomosci/10956/porozumienie-dla-papuszy

https://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,23161560,instytut-imienia-papuszy-powraca-bedzie-dzialal-w-bibliotece.html

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/powstanie-instytut-papuszy-w-gorzowie-wielkopolskim

15.06.2022

Sekcja Cyganologiczna – Instytut...

Sekcja Cyganologiczna - Instytut Papuszy