Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim informuje:

  • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w całym okresie zatrudnienia – dostęp do regulaminu  wraz z załącznikami znajduje się: chmura.wimbp.gorzow.pl
  • emeryci i renciści – byli pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę lub rentę była WiMBP, niepozostających w zatrudnieniu u innego pracodawcy – dostęp do regulaminu oraz załączników znajduje się w Dziale Organizacji i Kadr (Willa Lehmanna, I piętro).

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za poprzedni rok na podstawie § 9 pkt 3 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych składamy w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.

Wypełnione oświadczenie prosimy składać do zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się w Dziale Organizacji i Kadr.