Fotoreportaże, filmy, rysunki

27.09.2022

Kościół w Stańsku

Jedna z dziesięciu wsi dóbr biskupów lubuskich klucza górzyckiego wymienionych w potwierdzeniu ich posiadłości z ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

03.08.2022

Sakramentarium w Fürstenwalde

Z okazji obchodów jubileuszu 900-lecia biskupstwa lubuskiego uczestniczę w cyklu wycieczek do świątyń naszego regionu ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

15.04.2022

Moje spotkanie z bestiariuszami

Zaczęło się od iluminacji – średniowiecznego  zdobnictwa książkowego oraz inicjałów, czyli  wyróżnienia (większym rozmiarem lub ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

08.04.2022

900 lecie ustanowienia biskupstwa lubu...

Fotoreportaże, filmy, rysunki