Fotoreportaże, filmy, rysunki

15.04.2022

Moje spotkanie z bestiariuszami

Zaczęło się od iluminacji – średniowiecznego  zdobnictwa książkowego oraz inicjałów, czyli  wyróżnienia (większym rozmiarem lub ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

08.04.2022

900 lecie ustanowienia biskupstwa lubu...

Fotoreportaże, filmy, rysunki