900-lecie ustanowienia biskupstwa lubuskiego 1124/25-2024

Dzieje biskupstwa lubuskiego, istniejącego od XII do połowy XVI wieku, to czas wielkich przeobrażeń. Piastowska Ziemia Lubuska weszła wtedy w orbitę cywilizacji śródziemnomorskiej, dokonała się tu ewolucja agrarna oparta na prawie niemieckim.

Duchowni tej diecezji mieli wpływ nie tylko na sferę religijną, a także na przemiany stylu codziennego życia, czyli pracę i obyczaje. W tym czasie Ziemia Lubuska przechodziła z rąk książąt piastowskich w posiadanie najpierw arcybiskupów Magdeburga, a następnie margrabiów brandenburskich. Trzeba było godzić feudalną lojalność wobec niemieckiego pana z lojalnością wobec polskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie, w granicach którego biskupstwo lubuskie do końca swego istnienia się znajdowało. To bardzo ciekawe, choć mało znane czasy.

Z inicjatywy Zbigniewa Czarnucha środowisko lubuskich regionalistów przygotowało program przybliżenia dziejów biskupstwa, a lokalny projekt obywatelski znalazł oparcie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Gorzowie Wlkp. Dlatego jesteśmy na tej stronie.

19.05.2022

(6) O fundatorach i budowniczych domów...

Jak już wcześniej było wspomniane – według prawa magdeburskiego, opracowanego na obszarze władztwa arcybiskupów Magdeburga, ...

Opowiastki kościelne

10.05.2022

(5) Jak dawni lubuszanie przeistaczali...

Zespoły osadnicze kontra opola Zespoły osadnicze przybyłych z zachodu niemieckich kolonistów, jako jednostki administracyjne, rządziły ...

Opowiastki kościelne

04.05.2022

(4) Narodziny zespołów osadniczych i i...

Interesujące jest prześledzenie okoliczności pojawiania się w krajobrazie kulturowym ziemi lubuskiej zespołów osadniczych, a w ...

Opowiastki kościelne

25.04.2022

(3) Kościoły jako pomniki rewolucji ag...

Dorzecze środkowej Odry w  X, XI i XII wieku należało do obszarów najsłabiej zasiedlonych. Gęsto ...

Opowiastki kościelne

20.04.2022

(2) O kościołach najdawniejszych

Widomym znakiem dotarcia w jakieś okolice chrześcijańskich misjonarzy i umocnienia się tam ich nauk są ...

Opowiastki kościelne

15.04.2022

Moje spotkanie z bestiariuszami

Zaczęło się od iluminacji – średniowiecznego  zdobnictwa książkowego oraz inicjałów, czyli  wyróżnienia (większym rozmiarem lub ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

12.04.2022

(1) Opowiastka wstępna

Rozpoczynamy publikację jubileuszowego cyklu gawęd pod wspólnym tytułem „Opowiastki kościelne”. To jedna z form naszego ...

Opowiastki kościelne

08.04.2022

900 lecie ustanowienia biskupstwa lubu...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

07.04.2022

Dzieje biskupstwa lubuskiego

Dzieje biskupstwa lubuskiego, istniejącego od XII do połowy XVI wieku, to czas wielkich przeobrażeń. Piastowska ...

Chronologia ważniejszych wydarzeń biskupstwa