900-lecie ustanowienia biskupstwa lubuskiego 1124/25-2024

Dzieje biskupstwa lubuskiego, istniejącego od XII do połowy XVI wieku, to czas wielkich przeobrażeń. Piastowska Ziemia Lubuska weszła wtedy w orbitę cywilizacji śródziemnomorskiej, dokonała się tu ewolucja agrarna oparta na prawie niemieckim.

Duchowni tej diecezji mieli wpływ nie tylko na sferę religijną, a także na przemiany stylu codziennego życia, czyli pracę i obyczaje. W tym czasie Ziemia Lubuska przechodziła z rąk książąt piastowskich w posiadanie najpierw arcybiskupów Magdeburga, a następnie margrabiów brandenburskich. Trzeba było godzić feudalną lojalność wobec niemieckiego pana z lojalnością wobec polskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie, w granicach którego biskupstwo lubuskie do końca swego istnienia się znajdowało. To bardzo ciekawe, choć mało znane czasy.

Z inicjatywy Zbigniewa Czarnucha środowisko lubuskich regionalistów przygotowało program przybliżenia dziejów biskupstwa, a lokalny projekt obywatelski znalazł oparcie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Gorzowie Wlkp. Dlatego jesteśmy na tej stronie.

22.05.2023

O kanonikach, kapitułach, kolegiach i ...

Katedra była najważniejszą świątynią w obrębie diecezji ordynariusza i miejscem ceremonialnego manifestowania jego biskupiej zwierzchności ...

Opowiastki kościelne

22.05.2023

O kanonikach, kapitułach, kolegiach i ...

Początku kapituł szukać należy w kręgach wczesnośredniowiecznych uduchowionych i ambitnych kapłanów. Powstały przy kościołach wyżej ...

Opowiastki kościelne

26.04.2023

Jak parafianin mógł i może zostać nast...

Spór o inwestyturę Wypracowana średniowieczu kościelna autonomia sposobu wyłaniania i mianowania biskupów została zakłócona pojawieniem ...

Opowiastki kościelne

21.04.2023

Jak parafianin mógł i może zostać nast...

Metropolie W pierwszych wiekach rozszerzania się chrześcijaństwa żywiołowa gorliwość misjonarzy wsparta politycznym zainteresowaniem ośrodków władzy ...

Opowiastki kościelne

15.04.2023

Jak parafianin mógł i może zostać nast...

Przystępując do opracowania opowiastki opisującej drogi prowadzące szeregowego członka wspólnoty wiernych jakim jest parafianin do ...

Opowiastki kościelne

15.03.2023

Zakony i bractwa w okresie istnienia d...

ZAKONY DZIAŁAJĄCE W OKRESIE ISTNIENIA DIECEZJI LUBUSKIEJ W okresie średniowiecza wyjątkowe miejsce zajmują zakony: mnisze, ...

900-lecie ustanowienia Biskupstwa Lubuskiego 1124/25-2024

09.03.2023

O pierwszej budowli murowanej Sulęcina...

Spacerując wokół murów świątyni natrafiamy na zamocowane na nich płyty nagrobne. Od zarania dziejów budownictwa ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

06.03.2023

O pierwszej budowli murowanej Sulęcina...

W średniowieczu, jak wszędzie indziej, tak i tu podróżny zbliżający się do miasta z daleka ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

09.02.2023

Niezwykłości czachowskiego kościoła...

Kto był w Czachowie? Ręka do góry! Kto widział rysunki bądź malowidła ścienne sprzed ponad ...

Fotoreportaże, filmy, rysunki

06.02.2023

Ukazał się reprint książki o biskupstw...

Choć na razie mocno żyjemy zielonogórskim jubileuszem 800/700-lecia to powoli szykujemy się już do kolejnych ...

Aktualności i kronika

02.02.2023

(21) Zagadka dołkowych śladów

W fotoreportażu o kościele świętego Mikołaja w Sulęcinie pisząc o portalu kapłańskim wspomniałem o tajemniczych ...

Opowiastki kościelne

24.01.2023

(20) Biblia pauperum

Zwykli wierni z wsi i miast epoki średniowiecza z reguły byli analfabetami. Pierwsze szkoły zakładane ...

Opowiastki kościelne