Pegaz Lubuski 3-4 (82-83)/2020

Pegaz Lubuski 3-4 (82-83)/2020

Wiersz Janiny Jurgowiak „Hej kolęda” oraz esej Jerzego Alskiego „Wyobraź sobie” otwierają świąteczny numer „Pegaza Lubuskiego” (s. 1-3). W rubryce „Od red. nacz.” refleksje Ireneusza K. Szmidta – tym razem wyrażone nie w felietonie, lecz w wierszu („Wyobraź sobie”, s. 3). Poniżej bożonarodzeniowe życzenia od Redakcji dla autorów i czytelników pisma. Fragment powieści „Lot” Jerzego Alskiego, opatrzony recenzją Ewy Hoffmann-Skibińskiej, na s. 4-5. Relacja z gorzowskiej inauguracji sezonu artystycznego 2020/2021 oraz laureaci „Motyli” – Nagrody Kulturalnej Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego i medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” na s. 6-8. „Tyle było, a nie ma. Teraz już nie ma” to tytuł wywiadu Renaty Ochwat z I.K. Szmidtem, laureatem złotego medalu „Gloria Artis” (s. 9-10). Obok rozmowa Beaty P. Klary z poetą przeprowadzona dla pisma „Lamus” w 2015 r. („Order za wiersze”, s. 10). Z kolei Leszek Żuliński jest autorem recenzji książki „Odpowiedź na pytanie Hamleta” I.K. Szmidta, uznanej tu za dzieło kanoniczne i résumé poetyckiego dorobku gorzowianina (s. 11). Ocena nowej książki poetyckiej „Wersje i dywersje” Janiny J. Jurgowiak pióra Krystyny Kamińskiej oraz wiersze poetki na s. 12-13. Na kolejnej (14) – poezja Tomasza Korbanka oraz wiersze Jolanty Karasińskiej pochodzące z tomu „Poza horyzontem ludzkich spraw”, który recenzją opatrzyła K. Kamińska (s. 15). Na warsztacie krytycznym popularyzatorki lubuskiej literatury znalazły się ponadto książki: „Bajdurki gorzowskie” Stanisławy Janickiej (s. 16), „Kustosz cygańskiej pamięci. Księga dedykowana Edwardowi Dębickiemu w 85. rocznicę urodzin i 65. rocznicę pracy twórczej i artystycznej” (s. 21), tomik poetycki „Lesie, ojcze mój” Papuszy (s. 22) oraz poświęcona poetce publikacja „Ja, cygańska dziewczyna. Bronisława Wajs-Papusza w dokumentach i pieśniach” Magdaleny Machowskiej (s. 23), „Podróże dziecięcego świata marzeń” Marka Bucholskiego (s. 26), tomik poetycki „Uważaj na siebie” Jerzego Hajdugi (s. 28), zbiór wspomnień i opowiadań „Spis treści” Eugeniusza Kurzawy (s. 31) oraz cztery powieści – „Mucha i ja” Bronisława Pilicha (s. 24), „O czym Iza całe życie pamięta?” Iwony Żytkowiak (s. 25), „Spisek nad Wartą” Ilony Sychowiak-Grzesiek (s. 27) i „Zimowe serca” Anny Wolf (s. 29), ponadto 6 numer „LandsbergONu” (s. 37); K. Kamińska rekomenduje też własną publikację „Witold Andrzejewski. Aktor Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim” (s. 30). Czesława Sobkowiaka „Zapiski na progu zimy” na s. 17. Najnowszą książkę poetycką „Napisane w zeszycie” tego zielonogórskiego poety zrecenzowała Anna Dominiak (s. 18). Przypomnienie sylwetki gorzowskiego rzeźbiarza i poety Jerzego Gąsiorka, z okazji nadchodzących jego 80. urodzin, oraz nowe wiersze Jubilata na s. 19-20. W numerze znalazły się też wiersze Antoniego Słonimskiego (s. 23), Romana Brandstaettera (s. 25, 28, 36) oraz Artura Wodarskiego (s. 27). Rubryka „Proza Koła Literackiego II LO w Gorzowie” zawiera próby prozatorskie Zuzy Grygiel („Alfama”, s. 32) oraz Joanny Łebkowskiej („Dziecko natury”, s. 33). W rubryce „Z żałobnej karty” wspomnienie Henryka Wawrzyńca Kordonia, autora nagrodzonej Wawrzynem Lubuskim powieści „Kmieć Sokolic z roli” i „Koniec drogi do raju”. Fragmenty tej ostatniej, ze słowem wstępnym I.K. Szmidta, na s. 34-36. Na zakończenie miniatura prozą „Dziewczynka z zapałkami” Janusza Włodarczyka (s. 38), rysunki satyryczne Sławomira Osińskiego (s. 39) oraz wiersze satyryczne Ferdynanda Głodzika (s. 40).

Anna Sokółka

PegazLubuski_2020_3-4_(82-83)_v5_WiMBP