Informacje o projekcie

Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

12 października 2016 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” pomiędzy Województwem Lubuskim a Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 1 197 259,00 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 235 881,00 zł pozwolą na dostosowanie infrastruktury informatycznej WiMBP do rosnących potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do zasobów i usług bibliotecznych drogą elektroniczną. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, wysokiej klasy sprzętu i zaawansowanego technologicznie oprogramowania, przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa korzystania z usług online, zwiększy szybkość dostępu do zasobów WiMBP, usprawni komunikację z użytkownikami, a przede wszystkim umożliwi wdrożenie nowych e-usług. Tym samym realizacja projektu wpłynie na wzrost zadowolenia i zaufania osób korzystających z Biblioteki oraz zmniejszy poziom obaw przed niedostateczną ochroną danych osobowych w sieci.

 

W związku z koniecznością stworzenia warunków technicznych umożliwiających uruchomienie nowych usług elektronicznych, wykonane zostanie przyłącze światłowodowe oraz zakupione niezbędne oprogramowanie i sprzęt, m.in. serwery i zestawy komputerowe. Wdrożone oprogramowanie będzie uwzględniało wymagania dotyczące interoperacyjności systemów i rozwiązań oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. E-usługi będą w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników. Portal uruchomiony w ramach projektu będzie udostępniał zarówno informacje powszechnie dostępne, tzw. publiczne jak i informacje spersonalizowane przeznaczone dla konkretnych odbiorców, uruchamiane po uwierzytelnieniu.

 

Oferta WiMBP rozszerzona zostanie ogółem o 5 e-usług. Udostępniona zostanie aplikacja dla urządzeń mobilnych (e-katalog), takich jak smartfon czy tablet, dzięki czemu użytkownik będzie miał dostęp do bazy OPAC Biblioteki. Oznacza to, że korzystając z urządzenia mobilnego będzie mógł m.in. logować się na swoje konto biblioteczne, dokonywać zmiany hasła i adresu e-mail, rezerwować książki, przedłużać terminy wypożyczeń. Ponadto możliwa będzie internetowa płatność opłaty naliczonej za ponadterminowe przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Uruchomienie regionalnej multiwyszukiwarki (e-wyszukiwarka) zasobów bibliotecznych umożliwi przeszukiwanie baz danych bibliotek północnej części województwa lubuskiego i pobieranie informacji dotyczących zbiorów. Wirtualny spacer po bibliotece(e-spacer) pozwoli na zwiedzanie wszystkich agend WiMBP bez wychodzenia z domu. Transmisje on-line (e-transmisje) dadzą możliwość wirtualnego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez WiMBP, a Infokiosk (e-kiosk) ulokowany w budynku biblioteki jako samoobsługowe stoisko punktu informacji bibliotecznej zapewni łatwy i szybki dostęp m. in. do aktualnych informacji o lokalizacji poszczególnych działów, bieżącej oferty kulturalnej WiMBP i świadczonych przez nią usługach.

 

 

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans dostępu do wiedzy i informacji mieszkańcom województwa lubuskiego, w tym również osobom niepełnosprawnym oraz mającym utrudniony dostęp do bibliotek z uwagi na nienormowany czas pracy, czy zmiany miejsca pobytu. Z wdrożonych e-usług będzie mógł korzystać każdy z każdego miejsca w Polsce i na świecie, pod warunkiem dostępu do Internetu.