Pegaz Lubuski 3 (74) 2018

 

Numer otwiera wiersz Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej pt. „Z pytań do…” (kolejne wiersze poetki na s. 3). Jerzy Alski w swoim felietonie drąży temat: „Czego uczy szkoła?” (s. 1-3). Reminiscencje Redaktora Naczelnego z letnich miesięcy we wstępniaku „Niespodziewany koniec lata” (s. 2). Proza („List do Boga”) i poezja Zuzanny Stasiak na s. 4-5. W cyklu Nowe Wiersze Poetów Gorzowskich poezja Tomasza Korbanka, Adama Korzeniowskiego, Jerzego Hajdugi, Marka Lobo Wojciechowskiego, Ireneusza K. Szmidta, Marka Stachowiaka i Karola Graczyka (s. 6-7), zaś w rubryce Proza Pisarzy Lubuskich dotąd niedrukowane opowiadanie „Letnia niedziela” Zdzisława Morawskiego (s. 8-10) oraz miniatury Filipa Szyfera (s. 11). „Zapiśnika niecodziennego” Czesława Sobkowiaka ciąg dalszy na s. 12. Na kolejnej stronie recenzja najnowszej książki poetyckiej zielonogórzanina w recenzji Anny Dominiak pt. „O egzystencjalnych dylematach poety Czesława Sobkowiaka”. Na warsztacie krytycznym recenzentki znalazł się również debiutancki tomik poetycki „Opowieść dwunastopiętrowa” Marcina Królikowskiego z Warszawy (s. 14-15). Wiersze Jolanty Karasińskiej na s. 15. W Debiutach Pegaza o pierwszym numerze magazynu gorzowskich twórców literatury science-fiction pt. „LandsbergON” piszą I.K. Szmidt i Mariusz Stachowiak; poniżej fragm. rozdziału „Dwa dni po ekspansji” (s. 16). Na półce z nowymi książkami lubuskimi, zrecenzowanymi przez Krystynę Kamińską, znalazły się: powieść „Wendyjska winnica. Cierpkie grona” Zofii Mąkosy, praca „Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu” Kamili Gieby, reportaż „1968. Czasy nadchodzą nowe” Ewy Winnickiej i Cezarego Łazarkiewicza, Księga Pamiątkowa gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Marzenia nie odchodzą na emeryturę”, praca „Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza” pod red. Marty J. Bąkiewicz oraz „Podróże magią malowane” Marka Bucholskiego (s.  17-20). W Wiadomościach Kulturalnych pod red. Ewy Rutkowskiej: promocja 73. numeru „Pegaza Lubuskiego”; spotkanie z Przemkiem Corso w DKK; XVI Gorzowski Festiwal Teatrów Ogródkowych; Pikniki Chopinowskie w Filharmonii Gorzowskiej; XVI Festiwal „Muzyka w Raju” w Paradyżu; inauguracja nowego sezonu artystycznego w Klubie „Na Zapiecku”; promocja książki poetyckiej „Klucze” E. Skorupskiej-Raczyńskiej w gorzowskiej Bibliotece; FurmanKa w drodze – spotkanie z Jackiem Marią Hohensee (s. 22-23). I jeszcze Wiadomości z WiMBP im. Herberta: wystawa prac Jerzego Gąsiorka pt. „Ocalone z pożogi”; otwarcie „Poczytalni” w Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej, konkurs na recenzję książek ph. „Moje literackie fascynacje” w ramach DDK; cykl pikników literackich WiMBP ph. „Czytam Wam” (s. 24). W rubryce Z Żałobnej Karty pożegnanie Marii Łozińskiej, Marii Morawskiej i Elżbiety Kuczyńskiej (s. 25-26). O czytaniu poezji Andrzeja K. Waśkiewicza na pirackim statku pisze Jolanta Karasińska, o wystawie poświęconej Włodzimierzowi Korsakowi w Bibliotece Herberta – K. Kamińska (s. 27). Numer zamyka twórczość satyryczna Ireny Zielińskiej, Romana Habdasa, Zuzanny Stasiak i Joli Karasińskiej.

 

Pegaz Lubuski nr 3 (74) / 2018