Pegaz Lubuski nr 4 (71)/2017

Grudniowy numer otwiera, z bożonarodzeniowym przesłaniem, ksiądz-poeta Jerzy Hajduga wierszem „Bóg dzieckiem” i esejem „Wigilia tak naprawdę” (s. 1). W temat wpisują się również wiersze „Świąteczna misja” Ferdynanda Głodzika (s. 2) i „Choinka” Władysława Łazuki (s. 3). W stałej rubryce „Od red. nacz.” felieton „O Morawskim i innych” Ireneusza K. Szmidta (s. 2). Dotykający cierpienia esej filozoficzny „Wszystkie bezcenne dni” Jerzego Alskiego na stronie 3. Tekst Roberta Rudiaka o pisarzach-wizjonerach, zatytułowany „O rewolucji, ewolucji i lotach w kosmos, czyli Ciołkowski i Żuławski sto i więcej lat temu”, na stronach 4-5. W części poetyckiej wiersze Zdzisława Morawskiego (s. 6-7), „wiersze z Gorzowa” Ireny Zielińskiej i Adama Korzeniowskiego (s. 8), „i z Barlinaka” Jolanty Karasińskiej (s. 9) oraz „wiersze zza miedzy” Hanny Szczęsnej (s. 12) i Michała Banaszaka (s. 13). W „Debiutach Pegaza” poezja Wioletty Kinal i Michała Mayera, laureatów Konkursu Literackiego o Łabędzie Pióro im. Romany Kaszczyc w Barlinku (s. 9). Bohaterem cyklu „Podróże pisarzy” jest Ludwik Lipnicki („List z Ameryki, czyli déjà vu na opak”, s. 10-11).„Zapiśnika niecodziennego” Czesława Sobkowiaka ciąg dalszy na stronie 14, a po nim fragment książki „Podróże duktami historii” Marka Bucholskiego (s. 14-15). Recenzja tej ostatniej otwiera przegląd lubuskich nowości wydawniczych. Jego autorka, Krystyna Kamińska, omówiła ponadto: tomik poezji „Przedstawienia” Z. Marka Piechockiego (s. 16), pracę „Bronisława Wajs – Papusza – biografia i dziedzictwo” pod red. Dariusza Rymara (s. 17), „Za kryształowym lustrem. Wspomnienia opiekunki” Łucji Fice (s. 19). Leszek Żuliński zrecenzował książkę poetycką „Życiopis” Krystyny Woźniak (obok wiersze poetki, s. 18). W rubryce „Szkoła krytyki” dwugłos (K. Kamińskiej i Anny Dominiak) o tomie poetyckim „Ludzie i rzeki, rzeki i ludzie” Romana Habdasa (s. 20-21). Na warsztacie krytycznym A. Dominak znalazł się również wspomniany już tomik Z. Marka Piechockiego (s. 21-22). Na kolejnej stronie relacja K. Kamińskiej z konferencjinaukowej ph. „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”, zorganizowanej przez WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, oraz fragment wygłoszonego tam przez I.K. Szmidta referatu poświęconego m.in. „Pegazowi Lubuskiemu”. W „Wiadomościach kulturalnych” redagowanych przez Ewę Rutkowską m.in.: promocja 70. numeru „Pegaza Lubuskiego”, Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2017/2018 w „ZUO na Zapiecku”, promocje książek „Bronisława Wajs – Papusza – biografia i dziedzictwo” w Archiwum Państwowym w Gorzowie oraz„Za kryształowym lustrem. Wspomnienia opiekunki” Łucji Fice i „Poetycki portret miasta Gorzowa i jego mieszkańców” w WiMBP, FurmanKa w drodze, Miejska Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2017/2018, wieczór z nieznaną twórczością Kazimierza Furmana „Pod Filarami”, IX Ogólnopolski Festiwal Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka”, „Dziady” w reż. Marcina Ciężkiego w MCK,Lubuskie Spotkania Poetyckie „W poł drogi”, Teatr na Dzień Niepodległości na Starym Rynku, XXXIV Gorzowskie Spotkania Teatralne, Mirosława Szott laureatką Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza (s. 24-27). Numer kończy zaproszenie na promocję księgi satyr „Pikantne (z)dania do wyśmiewania” Tadeusza Szyfera, wstęp do niej autorstwa redaktora naczelnego Edwarda Jaworskiego oraz garść wyjętych z niej utworów tego utalentowanego gorzowskiego fraszkopisarza (s. 27-28).

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 4(71) 2017.pdf