Pegaz Lubuski 1 (80)/2020

Pegaz Lubuski nr 1 (8) 2020

Numer otwierają wiersz „Wszechświat” Janiny Jaszki Jurgowiak (utwory poetki także na s. 33) oraz esej „Layla” stałego felietonisty Jerzego Alskiego (s. 1-3). „Wszechświat czyli Kalafior” – Ireneusz K. Szmidt o poezji i kondycji człowieka w czasach zarazy (Od red. nacz., s. 2). Nadchodzące święta zwiastuje wiersz „na Wielkanoc 2020 roku” Janusza Dreczki (s. 3). Na kolejnej stronie fotorelacja i laureaci Lubuskich Wawrzynów Literackich 2019. Prof. Marian Kisiel jest autorem laudacji wygłoszonej podczas wręczania Lubuskiego Wawrzynu Literackiego poecie Markowi Lobo Wojciechowskiemu („Pochwała «dnia kreta»”, s. 5-6), prof. Małgorzata Mikołajczyk – laudacji odnoszącej się do nagrodzonej powieści „Wendyjska winnica – Winne miasto” Zofii Mąkosy (s. 7), z kolei prof. Jerzy Madejski uzasadnia nominację dla powieści „Pelunia” Hanny Bilińskiej-Stecyszyn (s. 7). W rubryce „Wiersze z Gorzowa i okolic” teksty Lecha Jakubowskiego, Sławomira Osińskiego, Jerzego Hajdugi, Jolanty Karasińskiej, Ireny Zielińskiej, Adama Wierzbickiego i Marii Borcz (s. 8-10). Ponadto nowe wiersze Jerzego Gąsiorka z tomiku „Zmierzch” (s. 11), opatrzone recenzją Krystyny Kamińskiej („O wnuczce, pięknie i przyszłości”, s. 12). Wśród omówionych nowości lubuskich znalazły się ponadto: tomiki poetyckie „Dotyk synderesis” Marii Borcz, „Listy na stół” Jerzego Hajdugi i Aliny Bernadetty Jagiełłowicz, album  „Piękno w lesie” Włodzimierza Korsaka oraz powieść „Wskrzesiny” Artura Boratczuka (s. 12-15). Fragment tej ostatniej, zatytułowany „Niebieski miód”, został zamieszczony na s. 16. „Felieton o młodej poezji”, czyli próby poetyckie młodych okiem dojrzałego poety I.K. Szmidta na s. 17. I.K. Szmidt jest również autorem almanachu „Literaci w Gorzowie. Pod skrzydłami Pegaza”, który polecają K. Kamińska i Andrzej Pierzchała (s. 18-19). Fragment powieści „Anioł stróż czy czekolada” Lucyny Miosgi, uzupełniony recenzją A. Pierzchały, na s. 20. „Klub Teatralny w historii i w powieści Zdzisława Morawskiego” to analityczny tekst K. Kamińskiej, zestawiający dwa wizerunki gorzowskiego Klubu Przyjaciół Teatru  – ten rzeczywisty i powieściowy (s. 21-25). „Zapiski z pandemią” to kolejny fragment „Zapiśnika niecodziennego” Czesława Sobkowiaka (26). Ostatni tomik tego zielonogórskiego poety zrecenzowała Anna Dominiak („Po takiej drodze donikąd. O imperatywie życia i poszukiwaniu bliskości w najnowszym zbiorze wierszy Czesława Sobkowiaka „Powszednie niebo”, s. 27). Na tejże stronie fragment wstępu do książki poetyckiej „Od kruchego do trwałego” Agnieszki Ginko autorstwa Joanny Wawryk. Pod tytułem „Spotkania w połowie drogi” – wiersze Aleksandry Ginko, Marka Stachowiaka, poniżej – Beaty Patrycji Klary (s. 28). W „Wiadomościach kulturalnych” Ewa Rutkowska odnotowała m.in.: promocję 79. numeru „Pegaza Lubuskiego” w WiMBP, spotkanie literatów pt. „A książki zostaną” oraz z grupą poetycką „Desant” w Klubie „Jedynka”, wieczór z K. Kamińską pt. „Tajemnice Zdzisława Morawskiego” na „Zapiecku”, spotkanie autorów i wydawców publikacji regionalnych, wystawę „Historia Biblii – księga, która przetrwała wieki”, promocję książki „Legendy gorzowskie” Andrzeja Waleńskiego, spotkanie z reportażem radiowym Izabeli Patek oraz z prof. Jerzym Bralczykiem w książnicy Z. Herberta, przyznanie stypendiów artystycznych w Urzędzie Miasta Gorzowa (s. 29-32). „Z Kroniki WiMBP” na ss. 32-33. W cyklu „Nasi satyrycy” – humoreska „Lalka” Janusza Włodarczyka, fraszki Jerzego Grodka, wiersz „Konstatacja” Ferdynanda Głodzika oraz humor ze szkolnych zeszytów (s. 34-36).

Anna Sokółka

Pegaz Lubuski 1 (80)/2020