Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem „Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – „Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA –...

Wykład Katarzyny Zielińskiej pt. „Mieszkańcy Nowej Marchii w armii niemieckiej na przełomie XIX i XX ...

Relacje ze spotkań

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA –...

Wykład dr Bożeny Grabowskiej pt. „Malarstwo i rzeźba sakralna okolic Gorzowa Wielkopolskiego”; 25 września 2018 ...

Relacje ze spotkań

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA –...

Wykład dr. hab. Jana Musekampa pt. „Polaków i Niemców podróż pociągiem przez epoki” ; 6 ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład prof. Tomasza Nodzyńskiego pt. „Kształtowanie się granicy polsko-niemieckiej w latach 1918-1921 (ze szczególnym uwzględnieniem ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład dr. Zbigniewa Mieczkowskiego pt. „Sprawność i żeglowność rzeki Drawy poprzez wieki – flisactwo na ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład dr. hab. Marcelego Tureczka pt. „Historyczno-prawny aspekt strat wojennych na obszarze byłych niemieckich prowincji ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMNIANA –...

Wykład dr Katarzyny Taborskiej pt. „Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie” ; 27 lutego 2018 r. W ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Spotkanie z udziałem Izabeli Araszczuk, Bogusława Mykietowa i Henryka Stojanowskiego pt. „Pamięć kresowa na Ziemi ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład Walentego Kulika pt. „Rotmistrz Jarosław Suchorski. Bibliografia nietuzinkowa” ; 12 grudnia 2017 r. Gościem ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ZAPOMN...

Wykład Andrzeja Kirmiela pt. „Wielokulturowość Ziemi Międzyrzeckiej” ; 21 listopada 2017 r. Listopadowe spotkanie było ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Wykład dr. Ernsta-Otto Denka pt. „Viadrus jako bóg rzeki Odry” ; 17 października 2017 r. ...

Nowa Marchia

„NOWA MARCHIA – PROWINCJA ...

Spotkanie pt. „Katedra gorzowska sercem miasta i diecezji” ; 19 września 2017 r. Tematem, pierwszego ...

Nowa Marchia