Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

17.02.2023

Moja poezja słońcem usłana…

14 lutego 2023 r. z czytelnikami Filii nr 6 spotkała się Joanna Galant – gorzowska ...

Relacje ze spotkań

Wykład prof. Krzysztofa Wasilewskiego

Jak wygląda współczesny regionalizm? Jakie przemiany nastąpiły w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich lat i ...

Relacje ze spotkań

14.10.2022

Wykład Pawła Stachowiaka

13 października 2022 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Pawła Stachowiaka, dotyczącego udziału lotnictwa amerykańskiego na ...

Relacje ze spotkań

Spotkanie z Edwardem Pasewiczem, autor...

W dniu 23 września 2022 w ramach cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia ...

Relacje ze spotkań

„Ramiona Antajosa. Z teorii i historii...

W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Nowa Marchia – ...

Relacje ze spotkań

Wykład dr Agnieszki Gontaszewskiej-Pie...

19 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, ...

Relacje ze spotkań

27.04.2022

Prelekcja dra Przemysława Słowińskiego...

Gościem kwietniowego spotkania (26.04.2022) w ramach cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, Ziemia Lubuska – ...

Relacje ze spotkań

Wykład Remigiusza Grochowiaka

  24 lutego 2022 roku gościliśmy w ramach cyklu “Nowa Marchia…” p. Remigiusza Grochowiaka, specjalizującego ...

Relacje ze spotkań

Wykład dra Piotra Malińskiego i Michał...

10 grudnia 2021 r. w Bibliotece Herberta miało miejsce kolejne spotkanie w ramach projektu Nowa ...

Relacje ze spotkań

Wykład Katarzyny Sztuby-Frąckowiak

28 września 2021 r. w Bibliotece Herberta wykład pt. “Szpital w Obrzycach w latach 1939-1945. ...

Relacje ze spotkań

Spotkanie z prof. Edwardem Rymarem i d...

30 czerwca 2021 roku tym razem gościliśmy z cyklem “Nowa Marchia…” w Bibliotece Publicznej w ...

Relacje ze spotkań

Wykład Piotra Nowickiego

20 maja 2021 roku w kolejnym już spotkaniu w ramach cyklu “Nowej Marchia – prowincja ...

Relacje ze spotkań