Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

Wykład prof. Krzysztofa Wasilewskiego

Jak wygląda współczesny regionalizm? Jakie przemiany nastąpiły w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich lat i ...

Relacje ze spotkań

14.10.2022

Wykład Pawła Stachowiaka

13 października 2022 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Pawła Stachowiaka, dotyczącego udziału lotnictwa amerykańskiego na ...

Relacje ze spotkań

Spotkanie z Edwardem Pasewiczem, autor...

W dniu 23 września 2022 w ramach cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia ...

Relacje ze spotkań

„Ramiona Antajosa. Z teorii i historii...

W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Nowa Marchia – ...

Relacje ze spotkań

Wykład dr Agnieszki Gontaszewskiej-Pie...

19 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, ...

Relacje ze spotkań

27.04.2022

Prelekcja dra Przemysława Słowińskiego...

Gościem kwietniowego spotkania (26.04.2022) w ramach cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, Ziemia Lubuska – ...

Relacje ze spotkań

Wykład Remigiusza Grochowiaka

  24 lutego 2022 roku gościliśmy w ramach cyklu “Nowa Marchia…” p. Remigiusza Grochowiaka, specjalizującego ...

Relacje ze spotkań

Wykład dra Piotra Malińskiego i Michał...

10 grudnia 2021 r. w Bibliotece Herberta miało miejsce kolejne spotkanie w ramach projektu Nowa ...

Relacje ze spotkań

Wykład Katarzyny Sztuby-Frąckowiak

28 września 2021 r. w Bibliotece Herberta wykład pt. “Szpital w Obrzycach w latach 1939-1945. ...

Relacje ze spotkań

Spotkanie z prof. Edwardem Rymarem i d...

30 czerwca 2021 roku tym razem gościliśmy z cyklem “Nowa Marchia…” w Bibliotece Publicznej w ...

Relacje ze spotkań

Wykład Piotra Nowickiego

20 maja 2021 roku w kolejnym już spotkaniu w ramach cyklu “Nowej Marchia – prowincja ...

Relacje ze spotkań

Wykład Rolanda Semika

27 kwietnia 2021 roku gościliśmy w Książnicy Gorzowskiej w ramach kolejnego spotkania z cyklu “Nowa ...

Relacje ze spotkań