Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

Nowa Marchia – prowincja zapomniana – ...

26 kwietnia 2024 r., godz. 17.00 Z cyklu: Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia ...

Nowa Marchia

Wykład i promocja książki prof. Grzego...

Podczas lutowego spotkania w cyklu Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne ...

Nowa Marchia

200. spotkanie z cyklu “Nowa Mar...

23 stycznia był dla Działu Zbiorów Regionalnych wyjątkowym dniem. O znanych i nieznanych architektach oraz ...

Nowa Marchia

W ramach cyklu Nowa marchia – pr...

23 stycznia 2024 r., godz. 17.00 W ramach cyklu Nowa marchia – prowincja zapomniana – ...

Nowa Marchia

Z cyklu: Nowa Marchia – prowincj...

12 grudnia 2023 r., godz. 17.30 Z cyklu: Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia ...

Nowa Marchia

Wykład Dariusza Piaska

24 listopada 2023r. godz. 17.00 Spotkanie z cyklu Nowa Marcha – prowincja zapomniana – Ziemia ...

Nowa Marchia

Wykład dr Katarzyny Zielińskiej

16 października 2023 r. odbyła się kolejna prelekcja z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, ...

Nowa Marchia

Nowa Marchia – wykład Pawła Andersa...

11 września 2023 roku mieliśmy zaszczyt gościć w ramach cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, ...

Nowa Marchia

Wykład prof. Rosika

22 czerwca 2023 roku odbyło się w książnicy Herberta ostatnie, przedwakacyjne spotkanie z cyklu “Nowa ...

Relacje ze spotkań

Wykład Julii Bork

Dnia 19 maja 2023 r. wykład w ramach cyklu Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia ...

Nowa Marchia

Wykład prof. Edwarda Rymara

W dniu 12 kwietnia 2023 r. w ramach cyklu Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia ...

Nowa Marchia

Wykład dr Krzysztofa Wrońskiego

Podczas marcowego spotkania w ramach cyklu Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – ...

Nowa Marchia