Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem “Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu – Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła – “Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

Wykład Katarzyny Sztuby-Frąckowiak

28 września 2021 r. w Bibliotece Herberta wykład pt. “Szpital w Obrzycach w latach 1939-1945. ...

Relacje ze spotkań

Spotkanie z prof. Edwardem Rymarem i d...

30 czerwca 2021 roku tym razem gościliśmy z cyklem “Nowa Marchia…” w Bibliotece Publicznej w ...

Relacje ze spotkań

Wykład Piotra Nowickiego

20 maja 2021 roku w kolejnym już spotkaniu w ramach cyklu “Nowej Marchia – prowincja ...

Relacje ze spotkań

Wykład Rolanda Semika

27 kwietnia 2021 roku gościliśmy w Książnicy Gorzowskiej w ramach kolejnego spotkania z cyklu “Nowa ...

Relacje ze spotkań

Wykład dra Arkadiusza Michalaka

31 marca 2021 roku przygotowano w Książnicy Gorzowskiej kolejne wydarzenie online z cyklu “Nowa Marchia ...

Relacje ze spotkań

Wykład prof. Bujkiewicza

Okazją do lutowego (23.02.2021) spotkania w WiMBP w Gorzowie Wlkp. z cyklu “Nowa Marchia – ...

Relacje ze spotkań

Wykład Michała Jarosińskiego pt. ̶...

Gościem styczniowego spotkania w ramach spotkań “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – ...

Relacje ze spotkań

Wykład dra Pawła Migdalskiego “D...

Gościem grudniowego spotkania z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne ...

Relacje ze spotkań

Wykład Wojciecha Olejniczaka “Do...

Podczas spotkanie z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, ...

Relacje ze spotkań

Wykład dra Michała Lorenza “Na t...

Spotkanie z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” nie ...

Relacje ze spotkań

“Królewsko-Pruska Kolej Wschodni...

Kolejne spotkanie z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” ...

Relacje ze spotkań

Wykład prof. Roberta Rauze Rauzińskieg...

4 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana ...

Relacje ze spotkań