YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski


Pegaz Lubuski nr 1(48) 2012

Ten numer inauguruje 48. już rocznik czasopisma „Pegaz Lubuski”. Swoją zawartością nawiązuje do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.  Do wielkopostnych refleksji skłania zarówno otwierający pismo tekst „Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa” Marka Grewlinga (s.1-3), wiersz Róży Czerniawskiej-Karcz (o której szerzej w rubryce Koledzy zza miedzy, s. 12-13), jak i –  wieńczące każdą stronę pisma – zdjęcia czternastu stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Jerzego Gąsiorka, opatrzone krótkimi refleksyjnymi wierszami Romana Habdasa. Zarówno fotografie rzeźb, jak i ilustrujące je utwory złożyły się na polsko-litewską książeczkę, dochód z której przeznaczono na rzecz wileńskiego hospicjum prowadzonego przez – zasłużoną dla takiejże instytucji w Gorzowie – siostrę Michaelę Rak. Luty to tradycyjnie miesiąc wręczania Lubuskich Wawrzynów Literackich i Naukowych – lista laureatów na s. 4. Obok recenzja książki poetyckiej „Zabawa w chowanego” gorzowianki Beaty P. Klary, uznanej przez Kapitułę Wawrzynów literacką książką roku (Beata Paszkowska, „Zabawa w chowanego, czyli ból zapośredniczony”).  Wśród Nowych wierszy poetek i poetów gorzowskich utwory Krystyny Caban, Krystyny Zwolskiej, Z. Marka Piechockiego i Tomasza Korbanka (6-7). Dla świeżo upieczonych adeptów sztuki poetyckiej – i nie tylko – I część „Dekalogu dobrego wiersza” Leszka Żulińskiego (s.8-10), który jest także recenzentem dorobku poetyckiego Romana Habdasa, w tym jego najnowszego tomu poetyckiego pt. „Z Gliny ulepieni” (s.14-15). W cyklu Wiersze moich przyjaciół sylwetka i poezja duńskiego poety i prozaika C. Nielsa Hava (s.11). Osiem kolejnych stronic (16-23) „Pegaza” przeznaczono na promocję siedmiu nowych wydawnictw literackich, które w większości ukazały się nakładem gorzowskiego wydawnictwa „Sonar Literacki”. Wśród promowanych książek znalazły się powieści: „Wiza do Nowego Jorku” Anny Strzelec (recenzja – Elwira Izdebska-Kuchta), „Zachód słońca” Ludwika I. Lipnickiego (rec. –  Renata Ochwat), „Koniec drogi do raju” Henryka W. Kordonia (rec. –  Krystyna Kamińska), „Za dużo miłości”, ciąg dalszy, Jerzego Alskiego (fragm. powieści), tomiki poetyckie: „Świadectwo profana” Adama Korzeniowskiego (rec. –  Beata P. Klary) i „Camera obscura” Romana Karwackiego (rec. – Agnieszka Moroz) oraz zbiór wierszy, satyr i bajek pt. „Własnym nosem” Ferdynanda Głodzika (rec. –  Marek Grewling). Na stronie ostatniej satyra rodem ze Szczecina (Zbigniew Murawski) i Gorzowa (Ferdynand Głodzik).

 

 Anna Sokółka

 

Pegaz 1-48_2012.pdf

Ostatnia zmiana: 2012-03-30

Pegaz Lubuski nr 4 (47) 2011

Koniec roku, a zatem czas podsumowań – o tym co wartościowego w gorzowskiej kulturze w 2011 roku pisze Ireneusz Krzysztof Szmidt (s. 1). Na tejże stronie felieton (z dużą dozą pesymizmu) Marka Grewlinga „Koniec nowego wspaniałego świata”. Literackim zwiastunem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia są wiersze Adama Korzeniowskiego, Jerzego Gąsiorka, Romana Habdasa i Władysława Łazuki. Poeta z Choszczna jest również autorem opowiadania „Oczekiwanie”, zaś  o świętach po szwedzku pisze Joanna Ziembińska-Kurek („Jultomten&Julklappen”) (s. 3-5). Wśród NOWYCH WIERSZY POETÓW GORZOWSKICH utwory Karola Graczyka, Agnieszki Moroz, M. Grewlinga i Ireneusza K. Szmidta (s. 6-7). W powracającej, niestety, co jakiś czas na łamy pisma rubryce Z ŻAŁOBNEJ KARTY obszerny tekst Krystyny Kamińskiej poświęcony jednej z najbardziej cenionych pisarek niemieckojęzycznych – landsberczance Chriście Wolf, która zmarła 1 grudnia 2011(„Christa Wolf z Landsbergu”, s. 8-10). W numerze znalazła się ponadto poezja Marka Lobo Wojciechowskiego, Beaty Patrycji Klary, laureatki 52. Konkursu Poetyckiego Czerwonej Róży w Gdańsku (s. 11), KOLEGI ZZA MIEDZY Czesława Markiewicza (s. 13) oraz Ferdynanda Głodzika (s. 22). W SZKOLE KRYTYKI recenzja najnowszej książki poetyckiej W. Łazuki pt. „Słowa wśród wydm”, której autorką jest Agnieszka Moroz. Podsumowującą 50-lecie żarskiego Klubu Literackiego antologię pt. „Słowa spod Magnolii” omawia Czesław Sobkowiak. Pięćdziesięciolatkiem został również zielonogórski Odział Związku Literatów Polskich. Wrażeniami z konferencji naukowej i uroczystości związanych ze złotym jubileuszem Oddziału dzieli się I. K. Szmidt (s. 15).  „ESSAOUIRA – Miasto Wiatru” to tytuł wystawy Adama i Bruna Korzeniowskich, ojca i syna, na którą złożyły się utrwalone w obiektywie obrazy, które urzekły artystów podczas ich wspólnej wyprawy do Algerii. Słowo do wystawy o tym magicznym mieście napisał Bruno (s. 16). W stałym cyklu recenzenckim Krystyny Kamińskiej PREMIERY KSIĄŻEK ocenie zostały poddane: tomiki poetyckie „Świadectwo profana” A. Korzeniowskiego i „Bidul” Marii Borcz, zbiór fraszek „Jaja z PIS-anek” Tadeusza Szyfera oraz powieści „Pysk żółwia” Waldemara Szymczaka i „Za dużo miłości” Jerzego Alskiego (s. 17-19). Z tym ostatnim, lekarzem z zawodu, miłośnikiem literatury i debiutującym pisarzem, obszerny wywiad przeprowadził I. K. Szmidt (s. 20-21). Spośród wydarzeń literackich w regionie „Pegaz” odnotował m.in. „Słowika 2011” dla Czesława Gandy, prezesa gorzowskiego RSTK, oraz uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej patrona gorzowskiej Książnicy Zbigniewa Herberta (tu: list siostrzeńca poety Rafała Żebrowskiego „Na odsłonięcie tablicy…” oraz fotorelacja Kazimierza Ligockiego z przebiegu uroczystości) (s. 23-24).

                                                                                                          

Anna Sokółka

 

Pegaz_4_(47)_2011.pdf

Ostatnia zmiana: 2012-01-17

Pegaz Lubuski 3(46)2011

 

W dzień ukazania się tego numeru „Pegaza Lubuskiego” minęły dokładnie dwa lata od śmierci Kazimierza Furmana. Wspomnienie pióra Ireneusza K. Szmidta o tym utalentowanym, legendarnym już poecie gorzowskim na s. 1 i 4. Zderzenie takich sfer jak polityka i moralność, z nawiązaniem do współczesnego kontekstu politycznego, to temat felietonu pt. „Paradoks” Marka Grewlinga (s. 1-3). W rubryce „Na okoliczność… jesieni” wiersze Romana Habdasa. Z okazji jubileuszu 90. urodzin Karla Dedeciusa sylwetkę tego wybitnego mistrza przekładu i popularyzatora literatury polskiej w Niemczech prezentuje na s. 5-6 Błażej Kaźmierczak. Wśród „Nowych wierszy poetów gorzowskich” utwory Romana Karwackiego, Ludwika Lipnickiego, Marii Borcz, Magdaleny Gryczyk i Natalii Pałczyńskiej (s. 7-9). W nowej kolumnie „Wiersze moich przyjaciół na XL Warszawskiej Jesieni Poezji” twórczość Marka Wawrzkiewicza i Andrzeja Bartyńskiego (s. 10). W drugiej części numeru wiele nowości, recenzji i omówień. W „Szkole krytyki” obszerna recenzja książki „Godność Polaka. Opowieść o Janie Baczewskim” Krystyny Kamińskiej autorstwa Andrzeja Dobrowolskiego. Natomiast na warsztacie krytycznym K. Kamińskiej znalazł się tom prozy i poezji Gottfrieda Benna pt. „Nigdy samotniej i inne wiersze” w wyborze i opracowaniu Zdzisława Jaskuły. Dwujęzyczne, niemieckie-polskie wydanie „Papuszy pieśni mówionych” rekomenduje Leszek Bończuk (s. 12-14). Wśród premierowych książek, które omawia K. Kamińska, zbiorki poetyckie „Sześćdziesiąt pchnięć” Krystyny Caban i „Przyłapana na istnieniu” Ireny Zielińskiej, powieść „Tonia” Iwony Żytkowiak, tom wspomnień „Nasza tożsamość” – plon konkursów literackich dot. tzw. wydarzeń zielonogórskich z 1960 roku i strajków po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku w byłym województwie gorzowskim oraz trzy pozycje popularnonaukowe: „Zamek joannitów w Słońsku” Błażeja Skazińskiego i dwa zbiory referatów z sesji naukowych – „Zorndorf 1758. Nierozstrzygnięta bitwa” i „Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza” (s. 15-18). W cyklu „Podróże pisarzy” Łotwa widziana oczami „Gąsiora na rowerze” (s. 19). W „Wiadomościach Literackich” tekst K. Kamińskiej o swoistym „kulcie” Włodzimierza Korsaka w kręgach myśliwych zrzeszonych w PZŁ, tegoż autorstwa recenzja zbioru poezji „Moje miasto Kostrzyn” Tadeusza Kramka, Stanisława Turowskiego rekomendacja książki „Odejść w milczeniu”, dokumentującej wspomnienia i wiersze gorzowskiej nauczycielki Teresy Kostrzewskiej-Przanowskiej”, „Wakacyjny dzienniczek poetycki” Beaty Patrycji Klary oraz laureaci II Gorzowskiego Festiwalu Poezji WARTAL (s. 20-22). Na zakończenie literacki głos Anny Strzelec w obronie mowy polskiej oraz dawka politycznej satyry rodem ze Szczecina (Zbigniew Murawski, Mirosław Wielgoliński) i Gorzowa (F. Głodzik).

Anna Sokółka

 

Pegaz_3_46_WIMBP.pdf

Ostatnia zmiana: 2011-10-28

Pegaz Lubuski 2(45) 2011

„Woda, mur i… myszka” – pod tym tajemniczym tytułem ukrywa się okraszona humorem, ale i nie pozbawiona goryczy relacja Romana Habdasa z XXX Zjazdu Literatów Polskich w Warszawie (s. 1, 4-5, nowe władze Związku na s. 21). Jak ocalić wewnętrzną wolność we współczesnym „wspaniałym świecie” to temat rozważań Marka Grewlinga (felieton „Dziękujemy uprzejmie”, s. 1-2). Dla zrównoważenia poważnych tematów otwierających ten numer „Pegaza Lubuskiego” niepoważny wiersz Mirosława Wielgolińskiego pt. „Pod drzewem wiśni”. Czerwiec, lato tuż-tuż, a zatem i wiersze „Na okoliczność… lata 2011” – w rubryce pod tym tytułem poezja Marka Lobo Wojciechowskiego (s. 3). W stałym cyklu prezentującym twórczość „kolegów zza miedzy” – wiersze Eugeniusza Kurzawy z Zielonej Góry. Jako pozytywne zjawisko należy odnotować zainteresowanie i uczestnictwo (wreszcie!) uczniów, studentów i nauczycieli polonistów w regionalnym życiu literackim, czego wyrazem niech będą dwa zamieszczone w piśmie wywiady: Emila Koźbiała, ucznia II LO w Gorzowie, z prezesem gorzowskiego Oddziału ZLP Ireneuszem K. Szmidtem („Książka jest najważniejsza”, s. 7-9), oraz uczennicy tegoż liceum, Ani Antosz, z profesorem Waldemarem Szymczakiem, autorem powieści „Pysk żółwia” („Niemożliwe wydarzy się przede wszystkim”, s. 20). W Debiutach Pegaza wiersze Anety Długołęckiej, w rubryce Nowe wiersze z Gorzowa i okolic – utwory Renaty Paligi, Romana Habdasa i Artura Wodarskiego. A w prozie… rzadko na łamach „Pegaza” goszcząca literatura kryminalna – fragment nagrodzonej Wawrzynem Lubuskim za 2010 rok powieści Krzysztofa Koziołka „Zamach na Błoniach” (s. 23-24). W obszernej części krytycznoliterackiej recenzje tomów poetyckich: „Zabawa w chowanego” Beaty Patrycji Klary (Leszek Żuliński, s. 12), „Piegi na słońcu” Łucji Fice (Kazimierz Rink, s. 13) oraz „Słowa odnajdują słowa” Romana Karwackiego (I.K. Szmidt, s. 14), a także rekomendacje i recenzje nowych książek: tomiku poezji „Przebudzenie” Alicji Łukasik, powieści „Tylko mi nie życz spełnienia marzeń” i „Druga strona życia” Anny Strzelec, „Literatura a media” pod red. Katarzyny Taborskiej, „Legendy z Krainy Szlaków Turystycznych” pod red. Honoraty Afryki, tomiku opowiadań „Głaskanie to nie żart” Dory (Weroniki Kurjanowicz), opowiadań „Biedroneczko, leć do nieba” Anety Gizińskiej-Hwozdyk, antologii „Do przyjaciela wroga – Niemcy w poezji polskiej” pod red. Piotra Roguskiego oraz powieści „Przejście” Alicji Jarno (wszystkie omówienia autorstwa Krystyny Kamińskiej). W Wiadomościach Literackich m.in. nowo wybrane Zarządy Oddziałów ZLP i delegatów na Zjazd Krajowy, przyjęcie Anny Strzelec w poczet członków ZLP w Gorzowie, sukcesy B.P. Klary w konkursach literackich oraz relacja jej autorstwa z imprezy Poznań Poetów 2011. Na zakończenie satyrycy – Ferdynand Głodzik i Zbigniew Murawski.

Anna Sokółka

 

Pegaz_2_(45)_2011.pdf

Ostatnia zmiana: 2011-06-28

Pegaz nr 1(44)2011

Bohaterem pierwszego w tym roku i zarazem świątecznego numeru „Pegaza Lubuskiego” jest Jerzy Gąsiorek. Interesujący, obszerny szkic poświęcony twórczości literackiej tego wszechstronnego artysty pt. „Opisanie poety Gąsiora” autorstwa Krystyny Kamińskiej i Ireneusza Krzysztofa Szmidta na s. 1 i 4-7. Zbliżające się święta Wielkiej Nocy zwiastuje wiersz „Świąteczne życzenia” J. Gąsiorka oraz esej Marka Grewlinga, w którym autor, nawiązując do najstarszych tradycji wypływających ze źródeł naszej cywilizacji, wskazuje na genezę wielkanocnych obrzędów i wierzeń i docieka Tajemnicy Wszechrzeczy (s. 1-3). Bolesna i złożona polska rzeczywistość odbita echem w poezji Romana Habdasa, Karola Graczyka i I. K. Szmidta na s. 3. Wiersze „poetess gorzowskich z kręgu ZLP”: Teresy Borkowskiej, Beaty Patrycji Klary, Ireny Zielińskiej, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Krystyny Caban i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej na s. 8-9. W Debiutach Pegaza poezja znanego muzyka Romana Wojciechowskiego, wiersze i miniatury prozą Romana Karwackiego oraz opowiadania („Mandarynkowe landrynki”, „Zły stan ducha”) młodziutkiej Magdy Januszko z rekomendacją Joanny Ziembińskiej-Kurek (s. 10-13). W dziedzinie prozy ponadto opowiadanie Ludwika Lipnickiego pt. „Taki piękny dzień” (s. 16). Wśród premierowych książek „Listy hipotetyczne” Z. Marka Piechockiego i debiutancki tom poezji „Przebudzenie” Alicji Łukasik, obie opatrzone recenzjami Leszka Żulińskiego (s. 14-15 i 18). Na warsztacie krytycznym Krystyny Kamińskiej dwie książki nieliterackie: „Keep swinging” Doroty Frątczak, dokumentująca bogatą historię gorzowskiego Jazz Clubu „Pod Filarami” i XVII numer „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” (s. 17). Bogactwo informacji z życia literackiego Gorzowa i nie tylko na s. 19-23: laureaci XVII Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego, fragmenty opublikowanego w Internecie reportażu Marii Gonty o Papuszy (z entuzjastycznymi komentarzami internautów), relacja z wieczoru literackiego poświęconego Kazimierzowi Furmanowi, który odbył się w Muzeum Kleista we Frankfurcie z inicjatywy pisarki Karin Wolff, humorystyczny reportaż Romana Habdasa z jubileuszowych (XXX-lecie) obchodów RSTK w Warszawie, wieczór poetycki Ewy Urbańskiej-Bartoszewicz w przychylnej literatom gorzowskiej kawiarni Corto Caffè oraz fragmenty wywiadu Tadeusza Buraczewskiego z B. P. Klary, zdobywczynią poetyckiego lauru – „Czerwonej Róży”. Na zakończenie trochę, często gorzkiej, satyry z dorobku Mirosława Wielgolińskiego, Haliny Bohuty-Stąpel, Ryszarda Foterka i Ferdynanda Głodzika.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz_1(44)_2011.pdf

Ostatnia zmiana: 2011-04-06

Pegaz Lubuski 4(43) 2010

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia i odejście Jana Grossa (tekst pożegnalny Ireneusza K. Szmidta na s. 1,4), narodziny i śmierć, początek i koniec – te dwa wydarzenia, które nadały charakter grudniowemu numerowi pisma, skłaniają równocześnie do refleksji, jak postępować, aby dany nam czas przeżyć mądrze. Jedną z odpowiedzi na to pytanie może być felieton Marka Grewlinga, zainspirowany lekturą pamiętników cesarzowej Katarzyny i powieści Wiesława Myśliwskiego (s. 1-2). Świąteczne akcenty w piśmie to wiersze Jerzego Hajdugi, Renaty Paligi, Janusza Dreczki i Ferdynanda Głodzika oraz refleksyjny „wigilijny” list Marka Piechockiego pochodzący z jego najnowszej książki „Listy hipotetyczne”. Aż cztery łamy pisma (s. 6-9) udostępniono jurorom i laureatom XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego, a na nich: lista nagrodzonych (w tym dwóch gorzowian!), refleksje Karola Maliszewskiego i, oczywiście, nagrodzone teksty – poezje Piotra Gajdy, Mariusza Partyki, Karola Graczyka i proza Artura Włodarskiego (opowiadanie „Świnia”). Niezgłoszone na konkurs, ale równie interesujące propozycje prozatorskie to dwie małe formy literackie autorstwa Romana Habdasa („Szopka”) i Magdy Turskiej („Przyjaciel”). Wśród „nowych wierszy gorzowskich” – poezje Łucji Fice, Kingi Mazur, Aldony Robak i Marcina Słowińskiego. Nie mogło też zabraknąć, tak chętnie zawsze czytanych, fraszek i aforyzmów Jana Grossa. Grudzień to również czas przyznawania prestiżowej w Gorzowie nagrody kulturalnej „Słowik”. O tegorocznym faworycie kapituły – Januszu Dreczce na s. 13. Kolejne dwie strony to podsumowanie 10-letniej już i jakże owocnej działalności Klubu Poetów Okrągłego Stołu piórem I. K. Szmidta, głównego przewodnika klubowiczów po literackim warsztacie. W „Debiutach Pegaza” dębnianin Michał Trusewicz i jego wiersze. Wśród premierowych książek głośna w środowisku powieść „Nieporządna” „koleżanki zza miedzy” – Elizy Chojnackiej z Barlinka, antologia „Słowa rodzą wiersz” oraz trzy pozycje dokumentujące historię regionu: „80 lat kamienicy” pod redakcją Zbigniewa Sejwy, „Solidarność” w Regionie Gorzów Wlkp. w latach 1980-1982”Dariusza Rymara i „Oni budowali tu Polskę. Wspomnienia pionierów Ziemi Międzyrzeckiej” Andrzeja Chmielewskiego, wszystkie z oceną Krystyny Kamińskiej. W „Poczcie literackiej” polemika Anny Kajtochowej i K. Kamińskiej wokół tomu poetyckiego „Gałązka jaśminu” Marii Borcz. Debiutujący w „Pegazie” Lucjan Ziaja jest autorem recenzji powieści Stefana Pastuszewskiego pt. „Dotykanie teraźniejszości”. W „Wiadomościach literackich” wspomnienie o lekarzu weterynarii Leszku Gruntkowskim, który miłość do naszych braci mniejszych łączył z talentem pisarskim oraz tekst K. Kamińskiej o nowej formule i najnowszym numerze pisma „Lamus”. Na przedostatniej stronie satyrycznie, na ostatniej fotorelacja z benefisu redaktora naczelnego „Pegaza”, obchodzącego w tym roku piękny podwójny jubileusz 75. urodzin i 55-lecia pracy twórczej.

 

                                                                                                                Anna Sokółka

 

Pegaz 4(43)2010.pdf

Ostatnia zmiana: 2010-12-30

Pegaz Lubuski nr 3 (42) 2010

Jesienny numer „Pegaza Lubuskiego” – o nieco odmiennym niż zwykle charakterze (przewaga materiału krytycznoliterackiego nad literackim) i większej objętości (28 stron) – otwiera poetyckie wspomnienie Janusza Dreczki i Ireneusza K. Szmidta o zmarłym przed rokiem poecie Kazimierzu Furmanie (wiersze „Drogi do samotności” i „Po bitwie”). W felietonie „Werbel Oskara Matzeratha” Marek Grewling, nawiązując do słynnej powieści Guntera Grassa, wzywa do zabrania głosu i wyrażenia swojej niezgody na otaczające nas zło. Str. 3-5 oddano uczestnikom i laureatom II edycji festiwalu poetyckiego „Wartal” (m.in. nagrodzone wiersze Marty Kapelińskiej, Kacpra Płusy, Łucji Dudzińskiej, Klaudii Raczek i Karola Graczyka), zaś na str. 9 zaprezentowano laureatów nagród kulturalnych Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i Marszałka Województwa Lubuskiego za 2010 r. Leszek Żuliński w II cz. szkicu pt. „Poezja trzech pokoleń” stawia „diagnozę” poezji polskiej lat 80. i 90. (str. 6-8). Wśród „nowych wierszy gorzowskich” utwory Natalii Pałczyńskiej, Z. Marka Piechockiego, Jerzego Hajdugi, Moniki Kaczmarek, Magdy Turskiej, Marcina Słowińskiego, Joanny Ziembińskiej-Kurek oraz debiutanckie wiersze Tadeusza Korbanka. W rubryce „Wiersze z kraju” poezje Marii Magdaleny Beszterdy z Poznania. Z Parnasu do szarej, ale zabarwionej humorem rzeczywistości sprowadzają czytelników dwa reportaże Ludwika Lipnickiego: „Samochody” i „Chleba naszego...”, pochodzące z cyklu pt. „Wielka wieś Ameryka” powstałego po dłuższym pobycie autora w Stanach Zjednoczonych (str. 12-13). W obszernej części krytycznoliterackiej recenzje i omówienia tomików poetyckich, których autorami są, jak się okazuje, prawie same panie: Elżbieta Skorupska-Raczyńska (zbiorek „Niczyja”), Beata P. Klary („Szczekanie głodnych psów”), Maria Borcz („Gałązka jaśminu”), Małgorzata Dobrowolska („Apollo z Dachau”) i Agnieszka Moroz („Ulica Magików”). Dopełnieniem recenzji są wywiady z poetkami – E. Skorupską-Raczyńską i M. Dobrowolską przeprowadzone przez Izabelę Patek i Roberta Sławińskiego. „Na deser” jedyny „rodzynek” – Jan Gross  i jego antologia „Od przedszkola do ramola”. Wśród recenzentów – Krystyna Kamińska, Beata P. Klary, Jerzy Suchanek i Irena Zielińska. Jedyna omawiana książka prozatorska to „Drugi klucz do bramy” Alfreda Siateckiego, na którą składają się fikcyjne wywiady autora z osobami, które wpisały się w historię naszego regionu. „Pegaz Lubuski” otworzył swe łamy również dla twórców plastyków. Na początek o dwóch artystach i ich wernisażach w gmachu WiMBP przy ul. Sikorskiego 107: asamblaże Jerzego Gąsiorka i rysunek i malarstwo Zbigniewa Olchowika. W „Wiadomościach literackich”: Medal Wdzięczności dla Karin Wolff oraz wieczór autorski Michała Jagiełły i odsłonięcie popiersia Kazimierza Furmana dłuta Andrzeja Moskaluka w gorzowskiej książnicy. Numer zamykają utwory satyryczne Jana Grossa, Tadeusza Szyfera, Ferdynanda Głodzika i Jurka Grodka, komentujące m.in. ostatnie wydarzenia polityczne w kraju. 

 

Anna Sokółka

 

Pegaz_3(42)_2010.pdf

Ostatnia zmiana: 2010-10-28

Pegaz Lubuski nr 2(41) 2010

W felietonie-wstępniaku „Islandzki wulkan” Marek Grewling diagnozuje polskie społeczeństwo, zaś Leszek Żuliński w obszernym szkicu „Poezja trzech pokoleń czyli śmierć starych żubrów i galopy młodych bizonków” (cz.1) – całe 60 lat powojennej poezji polskiej. Poetyckim dopełnieniem teoretycznych rozważań L. Żulińskiego są wiersze poetów gorzowskich z różnych pokoleń – Jerzego Gąsiorka, Zdzisława Morawskiego, Papuszy, Kazimierza Furmana, Marii Przybylak, Dariusza Muszera, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Ireneusza K. Szmidta, Barbary Trawińskiej i Ludwika Lipnickiego. O wierszach Kazimierza Furmana udatnie w piosenki przemienionych pisze I. K. Szmidt w tekście „Projekt: Furman”. Wiersze na czasie, dla powstania których impulsem stały się ostatnie tragiczne wydarzenia w kraju i na świecie, prezentują Karol Graczyk, Maria Borcz i Olga Gajdemska. Obok poetów doskonale już czytelnikom „Pegaza Lubuskiego” znanych – dwie debiutantki: Łucja Dudzińska i Dorota Olejniczak. O zamiłowaniu Amerykanów, a zwłaszcza starszych i obrotnych Amerykanek, do biznesu mówi humorystyczny reportaż L. Lipnickiego „Garage Sale” – echo pobytu autora w Stanach Zjednoczonych. W rubryce „Premiery książek” dwie nowe książki poetyckie: „Zaledwie ślad” Władysława Łazuki (z recenzją Wandy Skalskiej) i „Czas rzeźbię” Jerzego Gąsiorka (z recenzją Krystyny Kamińskiej) oraz pięć wydawnictw dokumentujących historię i kulturę regionu: „Sulęcin od pradziejów do czasów zimnej wojny” pod red. Błażeja Skazińskiego i z tegoż tekstem „Lubuskie Carcassonne”, „Fortyfikacje MRU w okolicy Bledzewa…” Jerzego Sadowskiego, „Serce narodu koło przystanku” Włodzimierza Nowaka i dwujęzyczne (polsko-niemieckie) „Kulinarne wędrówki po Nadodrzu” Heike Mildner, a wszystkie z ciepłą rekomendacją K. Kamińskiej, która obok literackiej niestrudzenie na łamach „Pegaza” promuje wiedzę regionalną. Swoimi refleksami z Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK Gorzów-Garbicz 2010 dzieli się Ferdynand Głodzik. Ich literacką ilustracją są wiersze Wojciecha Ossolińskiego, Krystyny Caban, Beaty Patrycji Klary i samego autora. W „Wiadomościach literackich” o projektach, finansach i problemach, ale jednocześnie wiele ciepłych słów o gorzowskim życiu literackim od „pegazowych” przyjaciół zza miedzy (Eugeniusz Kurzawa) i Warszawy (Aleksander Nawrocki). Cieszy również włączenie w szeregi gorzowskiego Oddziału ZLP nowych członków: Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, Romana Habdasa, Karola Graczyka i Z. Marka Piechockiego. Numer kończą dość osobliwie brzmiące bakoidy i wykręcacze Sławomira Osińskiego (Słosia) i Ferdynanda Głodzika.

 

plik typu: application/pdf Pegaz_2_41__2010.pdf (4.71 MB)

2010-07-08
Anna Sokółka

Ostatnia zmiana: 2010-09-10

Pegaz Lubuski nr 1(40) 2010

Poetyckie życzenia na nadchodzący czas (wiersz Adama Korzeniowskiego) otwierają pierwszy w tym roku numer „Pegaza Lubuskiego”. O problemach, z jakimi boryka się wydawca, nim dzieło pisarza przybierze fizyczny kształt książki, czytamy w tekście Krystyny Kamińskiej pt. „O pieniądzach i książkach”, która opisuje problem na przykładzie doświadczeń wydawnictwa gorzowskiego Oddziału ZLP. Istota twórczości literackiej jest przedmiotem rozważań Marka Grewlinga w felietonie „O radości pisania”. Jest on również autorem eseju poświęconego zbiorowi wierszy miłosnych Ireneusza K. Szmidta pt. „Grzeszne rzemiosło” („O Szmidta grzesznym rzemiośle, co raje otwiera”, s.4-6). W rubryce prezentującej pisarzy „zza miedzy” proza Alfreda Siateckiego oraz poezja Janusza Krzymińskiego ze Szczecina, Doroty Grzesiak z Bytomia Odrzańskiego, Marka Wiśniewskiego ze Szczecina-Polic i Kazimierza Burnata z Wrocławia. Wśród nowości poetyckich z Gorzowa wiersze: Renaty Paligi, Agnieszki Moroz, Marcina Sławińskiego, Z. Marka Piechockiego, Kai Kretschmer, Marka Grewlinga i Moniki Kaczmarek. W „krytycznym notatniku” Krystyny Kamińskiej znalazły się: tomiki poetyckie – „Z gliny ulepieni” Romana Habdasa, „Kochany ”Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, „Lekcja anatomii” Natalii Pałczyńskiej, „Sytuacje” Z. Marka Piechockiego, „Moja nadzieja” Adama Korzeniowskiego oraz wydawnictwa popularnonaukowe – „Architektura secesyjna w Gorzowie” Lucyny Giesen, „Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945-2005” Aleksandra Miśkiewicza, „Tożsamość kulturowa Łemków w Zachodniej Polsce i na Ukrainie” Mirosława Pecucha i „Ernst Henseler” Roberta Piotrowskiego. Debiutancki tomik Natalii Pałczyńskiej znalazł się również na warsztacie krytycznym Tomasza Pluty i Marka Lobo Wojciechowskiego. W „Debiutach Pegaza” poezja Marzeny Sylwii Woźniak i Patrycji Kopackiej. Ponadto podsumowanie Lubuskich Wawrzynów Literackich i Naukowych’ 2009, a obszerniej o nominowanej książce pt. „Radio „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1982-1989” Dariusza A. Rymara i Zbigniewa Bodnara (K. Kamińska) oraz o książce literackiej roku – zbiorze poezji „Ektoplazma” Marka Lobo Wojciechowskiego (Małgorzata Mikołajczak). Na zakończenie „Trzy kolumny satyryków”, a w nich utwory Ferdynanda Głodzika, Marii Borcz, Zbigniewa Murawskiego i Jana Grossa.

 

plik typu: application/pdf Pegaz_1_40__2010.pdf (4.58 MB)

2010-03-31
Anna Sokółka

Ostatnia zmiana: 2010-09-10

Pegaz Lubuski nr 4(39) 2009

Boże Narodzenie i koniec roku to czas życzeń, ale i czas refleksji i podsumowań. Są zatem i życzenia i zaduma nad minionym czasem. Ten rok, podobnie jak lata ubiegłe, nie obył się bez bolesnych wydarzeń. Odszedł od nas poeta Kazimierz Furman. Przywołuje go Ireneusz K. Szmidt we wspomnieniu Nie robił nigdy nic poza twórczością. W grudniu mija 5 lat od inauguracji działalności autonomicznego Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Ten jubileuszowy wiek rodzimego ZLP podsumowują Krystyna Kamińska i I. K. Szmidt w tekście pt. Literaci w Gorzowie. 5 lat z 65 (s. 3-5). Literatom i literaturze poświęcony jest również felieton Marka Grewlinga otwierający ten numer pisma. Głosem poetów, zatroskanych losem polskiej książki i literatury, jest apel uczestników VI Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez granic” w Polanicy Zdroju. Świąteczne akcenty to m.in. wiersze Pinus silvestris L. Natalii Pałczyńskiej i Drogi do żłobu Jana Grossa oraz Kalendarzyk popularnych życzeń (niejednemu ułatwi pisanie bożonarodzeniowych kartek). Nie zabrakło też nowych wierszy poetów gorzowskich - Marii Borcz, Jerzego Hajdugi, Agi Kłak i Lucji Fice. W „Szkole krytyki” na jednej szali dwie recenzje tomiku poetyckiego Łowy Karola Graczyka: Każdego jego miarą (och, Karol!) autorstwa Marka Lobo Wojciechowskiego i Takim „Łowom” mowię: KONTRA! Beaty P. Klary, na drugiej - REKONTRA samego autora. W nowym cyklu poświeconym warsztatowi poetyckiemu Raport z oblężonego festiwalu, czyli notatki B.P. Klary z Pierwszego Gorzowskiego Festiwalu Poezji „Wartal” (s. 8-12). W rubryce „Premiery książek” Krystyna Kamińska omawia tom poetycki Ektoplazma Marka Lobo Wojciechowskiego, powieść kryminalną Lummick Dariusza Muszera oraz najnowszy numer kwartalnika Pro Libris. Wśród nowości ponadto wiersze ze zbioru poezji Sytuacje Marka Z. Piechockiego z rekomendacją Krystyny Zwolińskiej oraz wiersze z książek gotowych do druku – B.P. Klary i Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk. Krystyna Kamińska jest również autorką artykułu o literackim życiu Polic i Pegazie Polickim, a to w cyklu „Koledzy zza miedzy”. Obok wiersze poety związanego z Policami – Mariana Yoph-Żabińskiego. Na zakończenie satyra gorzowska, którą reprezentują Jerzy Grodek i Jan Gross.

 

plik typu: application/pdf Pegaz_4_39_2009.pdf (4.48 MB)

2009-12-21
Anna Sokółka

Ostatnia zmiana: 2010-09-10