YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski

 

Pegaz Lubuski to czasopismo literackie wydawane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. i gorzowski Oddział Związku Literatów Polskich. Pierwszy numer ukazał się w maju 2003 r.  
 

Na łamach "Pegaza Lubuskiego" zamieszczane są nowe utwory przede wszystkim członków i kandydatów ZLP oraz utalentowanych debiutantów. Uzupełnieniem tekstów literackich są recenzje książek, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku gorzowskim, a także sylwetki autorów prezentowanych w danym numerze.

 

Periodyk redaguje zespół w składzie: Ireneusz Krzysztof Szmidt - redaktor naczelny, Danuta Zielińska - sekretarz redakcji, współpraca: Krystyna Kamińska, Marek Grewling.

Adres redakcji:

ul. Janockiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.  

Zarząd Oddziału ZLP

tel. 95 729 50 80, 501520227

adres e-mail

adres e-mail

www.zlp.gorzow.prv.pl

 

Wydawca:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 727 70 70

adres e-mail

www.wimbp.gorzow.pl


 

Poniżej zamieszczamy kolejne numery Pegaza Lubuskiego oraz indeks osób publikujących w _Pegazie Lubuskim

 

Skorowidz do Pegaza 1-64.pdfPegaz Lubuski nr 1 (64) 2016

Pierwszy tegoroczny numer pisma otwiera wiersz Barbary Dominiak „Miasto”, obok –wnikliwa jego interpretacja autorstwa Jerzego Alskiego (tekst „O poezji niekanonicznie”, s. 1-3). Redaktor naczelny Ireneusz K. Szmidt w felietonie „Moje osobiste”, w chwili refleksji nad własnym życiem, przesuwa przed oczami czytelników obrazki ze swojego sielskiego dzieciństwa (s. 2). Utwory Aldony Robak i Anny Żłobińskiej, spięte wspólnym tytułem „Wiersze na wiosnę”, na stronach 4 i 5. Powieść „Łaskawe” Jonathana Littella stała się punktem wyjścia dla filozoficznych rozważań Marka Grewlinga o relatywizmie etycznym (tekst „Erynie okiełznane czyli traktat o tajemnicy nieprawości”, s. 4-5). W rubryce „Na warsztacie poetów” wiersze Łucji Fornalczyk-Fice, Karola Graczyka, Artura Wodarskiego i Joanny Ziembińskiej-Kurek (s. 6-7). Laureaci oraz fotorelacja z gali Lubuskich Wawrzynów ’2015 na stronie 8, po czym „Przekształcenia rzeczy zastanych”, czyli laudacja Ingi Iwasiów o poetce Beacie Patrycji Klary, laureatce Wawrzynu Literackiego, oraz wiersze z nagrodzonej książki pt. „Obiekty totemiczne”. O Edwardzie Rymarze, laureacie Wawrzynu Naukowego, i jego książce „Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535)” pisze Krystyna Kamińska (tekst „Z podziwem dla profesora Rymara”, s. 10). W „Debiutach z rekomendacją” (Z. Marka Piechockiego) poezja Lucyny Mamczur z Rzeszowa. Wśród pegazowych debiutantów również Małgorzata Wątor, Kaszubka z pochodzenia (s. 12, 13, 17, 22). W „Szkole krytyki” Barbara Dominiak wzięła na swój warsztat dwa tomiki poetyckie: „Nie wiem” Patrycji Kopackiej i „W tańcu zrodzone” Krystyny Caban (s. 12-13). Wśród nowości wydawniczych z regionu – wybranych i zrecenzowanych przez Krystynę Kamińską – wspomniany wyżej tomik Krystyny Caban, książki prozatorskie „Mały Paryż” Romana Habdasa i „Rzeka przemienienia” Artura Wodarskiego (tu również fragment powieści), wydawnictwo Muzeum im. J. Dekerta pt. „Artyści mówią – Sztuka – Artysta – Dzieło” pod red. Lecha Dominika i Lidii Kardasz oraz najnowszy numer zielonogórskiego pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris” (s. 14-15, 17). W cyklu „Poeci zza miedzy” poezja Iwony Małgorzaty Żytkowiak z Barlinka i Edyty Rauhut ze Szczecina (s. 18-19). Najważniejsze wydarzenia kulturalne odnotowała Ewa Rutkowska, a są to m.in..: Gloria Artis dla Ireneusza K. Szmidta, Orszak Trzech Króli w Gorzowie, Beata P. Klary w Art Café, spotkania DKK, promocja nowych książek Patrycji Kopackiej, Krystyny Caban i Romana Habdasa, wieczór autorski Andrzeja Poniedzielskiego w Klubie „Pod Filarami” oraz FurmanKa (s. 20-21). Młodą poezję gorzowską reprezentują Kalina Moskaluk i Tomasz Korbanek (s. 22). Na koniec spora (aż dwie strony!) dawka humoru – groteska, humoreska i satyra. A dostarczyli go Władysław Klępka, Janina Jurgowiak, Ferdynand Głodzik i Sławomir Osiński.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 1(64) 2016.pdf


Pegaz Lubuski nr 4 (63) 2015

Grudniowy numer „Pegaza Lubuskiego” otwierają, skłaniając do bożonarodzeniowej refleksji, wiersz Ferdynanda Głodzika oraz felieton Jerzego Alskiego „Czwarty król”. „Pożytek z bajki” – metaforyczny komentarz Redaktora Naczelnego do ostatnich wydarzeń politycznych – na stronie 2. W cyklu „Pastorałki polskie” wiersze Władysława Łazuki (s. 4 i 5). Zainspirowany „Kolonią karną” Tomasza Jastruna felieton Marka Grewlinga na stronie 4. O wystawie poświęconej wybitnemu translatorowi Karlowi Dedeciusowi w Collegium Polonicum w Słubicach pisze Marta Potaszkiewicz (s. 5). W rubryce „Na warsztacie poetów” najnowsze wiersze Krystyny Caban i Jolanty Pytel (s. 6). Poezja Patrycji Kopackiej „w pięć lat po debiucie” na stronie 7, zaś w „Debiutach Pegaza” wiersze z cyklu „Gobeliny” Krystyny Dziewiałtowskiej-Gintowt (s. 8). W rubryce „Poeci ze świata” twórczość łotewskiego poety, dziennikarza i tłumacza Knutsa Skujenieksa (s. 9). Fragmenty mającej się ukazać w najbliższym czasie powieści „Mały Paryż” Romana Habdasa na stronach 10-11. Kolejne pięć stron „Pegaza” to przegląd nowych książek lubuskich, a wśród nich: autobiograficzne „Obrazki prowincjonalne prozą” Eugeniusza Kurzawy w recenzji Mirosławy Szott (s. 12), tomik poetycki „pomiary Zamku” Mirosławy Szott w ocenie Roberta Rudiaka (s. 13), poezje „Zabłąkani we mgle” Marii Borcz z podwójną rekomendacją – Barbary Anny Dominiak i Krystyny Kamińskiej (s. 14); wydawnictwa popularne i naukowe: „Cafe Voley” pod red. Zbigniewa Sejwy, 22 tom „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”, „Secesyjne rzemiosło artystyczne w kolekcji Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim” Janusza Michalskiego, „Szósty klucz do bramy. Rozmowy nieautoryzowane albo nieodbyte o przeszłości Środkowego Nadodrza” Alfreda Siateckiego, „Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku” Roberta Rudiaka (wszystkie zrecenzowane przez K. Kamińską); oraz zbiór poezji „Listy do Ojca” Adama Wiktora Siedleckiego z notą Romana Habdasa. W „Felietonie teatralnym” Piotra Steblina-Kamińskiego reminiscencje z  inscenizacji „Balu w Operze” Juliana Tuwima w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy (18). Na następnej stronie tegoż autora tekst „Z tej życzliwości” poświęcony Ireneuszowi K. Szmidtowi z okazji benefisu Jubilata, który miał miejsce w książnicy im. Herberta. Przegląd wydarzeń kulturalnych w kronikarskim zapisie Ewy Rutkowskiej na stronach 20-21, a w nim m.in.: benefis I.K. Szmidta, Bamberka, DKK, XXXII Gorzowskie Spotkania Teatralne, „Dziady” w Grocie Sztuki, promocje książek, spotkanie z Bronisławem Cieślakiem w gorzowskiej Bibliotece oraz laureaci Konkursu Literackiego „O Łabędzie Pióro”. Na dwóch ostatnich stronach króluje Satyra, a konkretniej fraszki z nowych książek dwóch utalentowanych jej przedstawicieli – obchodzącego „50 lat tyrania we fraszce” Tadeusza Szyfera i 20-lecie debiutu Jerzego Grodka.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz 4(63) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 3 (62) 2015

Numer to wyjątkowy, a to ze względu na osobę Redaktora Naczelnego, dla którego rok 2015 jest rokiem potrójnego jubileuszu: 80-lecia urodzin, 60-lecia pracy twórczej oraz 50-lecia członkostwa w Związku Literatów Polskich. Pierwszych sześć stron „Pegaza Lubuskiego” przynosi więc materiał dotyczący dorobku i warsztatu twórczego Ireneusza K. Szmidta (tu m.in.: teksty Leszka Żulińskiego i Barbary Dominiak o nowej książce poetyckiej Jubilata pt. „Odpowiedź na pytanie Hamleta”,wiersze Poety, określający jego osobowość „kwestionariusz Prousta” oraz list gratulacyjny od prezydenta Gorzowa). Koniec lata zwiastuje poezja Janusza Dreczki, I.K. Szmidta, Marii Borcz, Władysława Łazuki, Marcina Słowińskiego, Wojciecha Sroczyńskiego i Renaty Paligi spięta wspólnym tytułem „Wiersze na jesień” (s. 7).W stałej rubryce „Koledzy zza miedzy”, reprezentującej pisarzy z województw ościennych, sylwetka twórcza i poezja Leszka Dembeka ze Szczecia (s. 8). Krytycznym dopełnieniem materiału o szczecinianinie jest tekst Jana Zdzisława Brudnickiego pt. „W poszukiwaniu rozproszonego światła” (s. 9). Na łamy „Pegaza” powracają dawni debiutanci – Barbara Pala (Baszka) („7 lat po debiucie”, s. 10) i Marcin Słowiński („9 lat po debiucie”, s. 11) i „przychodzą poeci” nowi – Krzysztof Bojko (s. 12) oraz Krystyna Woźniak (s. 26). Felieton „Banknot obowiązkowy” Jerzego Alskiego to głos autora – jako AUTORA – w sprawie kontrowersyjnej ustawy o egzemplarzu obowiązkowym dla bibliotek (s. 13). O literackiej sławie Sławy, w której twórcy lubuscy najchętniej umiejscowiają akcję swoich książek, po przeprowadzeniu stosownych badań nad literaturą regionalną, pisze Alfred Siatecki w artykule pt. „Sława literacka” (s. 14). V Korytowską Noc Poetów relacjonuje Ferdynand Głodzik (s. 14). Książki „Z głębokiego PRL-u” Marii Borcz i „Mały książę ze strychu” Janusza Włodarczyka, tom poezji „Osłuchiwania” Renaty Paligi i tom wspomnień „Dawno temu w Pszczewie” notą recenzencką opatrzyła Krystyna Kamińska (s. 15-18). Dwugłos (Krystyna Kamińska i Barbara Dominiak) o powieści pt. „Test ciążowy” Jerzego Alskiego na stronach 18 i 19. O książce prozatorskiej pt. „Rzeka powrotna” Czesława Sobkowiaka i tomie poezji „Ad libitum” Zygmunta Marka Piechockiego pisze Marek Grewling (s. 20-21). Wszystkie recenzje opatrzone zostały fragmentami utworów. W Kronice kulturalnej pod red. Ewy Rutkowskiej relacja z najważniejszych wydarzeń sezonu letniego 2015, m.in.: „Nocny Szlak Kulturalny”, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki przy gorzowskiej WiMBP, X Gorzowskie Spotkania Małych Form Teatralnych, Dni Gorzowa, XXVII Romane Dywesa, inauguracja miejska sezonu kulturalnego 2015/2016 w Filharmonii Gorzowskiej oraz wręczenie „Motyli” (o laureatach szerzej na s. 28). Beata Patrycja Klary wspomina Karola Parno Gierlińskiego i sprawdza, co na warsztacie u Romana Habdasa i Marii Borcz („Wiadomości literackie”, s. 25). „Satyrycy na jesień”, czyli Ferdynand Głodzik i Sławomir Osiński, na stronie 27.

 

PEGAZ 3(62) 2015.pdf


Pegaz Lubuski 2 (61) 2015

Czerwcowy numer pisma otwiera wiersz „Sen” Władysława Łazuki, oniryczna podróż poety w czasy dzieciństwa, letniej kanikuły. Marek Grewling w felietonie „Masakra i domy” zderza ze sobą dwie pisarskie wrażliwości – kobiecą Olgi Tokarczuk (powieść „Dom dzienny, dom nocny”) i męską – Krzysztofa Vargi (powieść „Masakra”) (s. 1-2). Bolączki gorzowskiego środowiska literackiego są przedmiotem wstępniaka Redaktora Naczelnego (s. 2). W rubryce „Poeci na lato” znakomite wiersze Romana Habdasa (s. 3-4) i Aresa Chadzinikolau z Poznania (s. 5). Lubuskie środowisko literackie znów pogrążyło się w smutku – odeszło dwóch poetów: Mieczysław Warszawski z Zielonej Góry (piękne teksty wspomnieniowe Alfreda Siateckiego, Janusza Koniusza, Eugeniusza Kurzawy, Katarzyny Jarosz-Rabiej, Mirosławy Szot i Czesława Sobkowiaka; „Odchodzą poeci”, s. 6-9) oraz Roman Wojciechowski z Gorzowa (wspomnienie Andrzeja Erdmanna i wiersz Romana Habdasa; „Odchodzą poeci”, s. 10-11). Poezja Macieja Kuczyńskiego, reprezentującego nowe, wstępujące poetyckie pokolenie, w rubryce „Przychodzą poeci” (s. 12). Felieton Jerzego Alskiego, dotykający problemu zaniku kultury literackiej we współczesnym świecie, pod znamiennym tytułem „Leming w LIDLU” na s. 13. „Na warsztacie poetów” poezja Anety Długołęckiej i Tomasza Korbanka oraz tekst teoretyczny Beaty Patrycji Klary o innych, zaskakujących formach „wyzwolonej z okowów inskrypcji” poezji współczesnej (s. 14).Wśród propozycji czytelniczych – cztery z oceną i rekomendacją Krystyny Kamińskiej: kolejny po „Zapiskach klasztornych” poetycko-muzyczny tomik Marka Piechockiego pt. „Ad libitum”, osadzona w Gorzowie sprawa kryminalna, czyli „Ława przysięgłych” Krzysztofa Koziołka z Nowej Soli, jubileuszowa książka „Zbigniew Czarnuch. Jego misją jest edukacja” oraz powieść „Życie Jadzi według mnie” Zama Believingooda (Zbigniewa Moskala, znanego nam z desek Teatru im. J. Osterwy)(s. 15-17). Przewodnikiem po „Almanachu poetów i pisarzy” gorzowskich, wydanym przez miejscowy Oddział ZLP, jest Barbara Dominiak (s. 18). O miejscu poezji ks. Jana Twardowskiego w życiu również księdza poety Jerzego Hajdugi przeczytamy na s. 18. Fragment nowej minipowieści Magdy Turskiej pt. „Wodne granice” na s. 19.Kolejne cztery łamy przeznaczono na „Wiadomości literackie” (a tu: XXXI Krajowy Zjazd ZLP w Warszawie i spotkanie poety Marka Wawrzkiewicza ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie zanotowane piórem Romana Habdasa oraz Ewy Rutkowskiej bogaty kronikarski zapis tego, co się działo w ostatnich miesiącach w gorzowskiej kulturze, m.in. zebranie sprawozdawczo-wyborcze gorzowskiego Oddziału ZLP, Międzynarodowy Dzień Teatru, impreza literacka „Literat i jego…”, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i XXXIII Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne w Gorzowie i Garbiczu.Na koniec głos zabierają satyrycy: Ferdynand Głodzik, Zbigniew Murawski i Mirek Wielgoliński.

 

Anna Sokółka

PEGAZ 2(61) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 1 (60) 2015

Marcowy „Pegaz Lubuski” otwiera skłaniający ku wielkopostnym refleksom wiersz Ludwika Lipnickiego (s. 1), podobnie jak pomieszczone wewnątrz numeru wielkanocne wiersze poetów gorzowskich: Beaty Igielskiej, Jerzego Gąsiorka, Marka Grewlinga i Jerzego Hajdugi (s. 3). Tezę, że przymusem i terrorem nie można zmusić do zachwytu, udowadnia, w oparciu o własne doświadczenia, Marek Grewling w felietonie pt. „Kim Dzong Un w Soplicowie” (s. 1-2). Felietony w sumie aż cztery. Drugi – Redaktora Naczelnego w związku z licznymi literackimi jubileuszami, m.in. 60. wydania naszego pisma (s. 2). Trzeci – Jerzego Alskiego pt. „Finnegans wake!”, poświęcony spontanicznej twórczości „poetyckiej” forumowiczów „Gazety Wyborczej”, wynikłej z awarii systemu (s. 12). I czwarty – satyryczny felieton domowy pt. „Trzeba mieć zdrowie” Janiny J. Jurgowiak (s. 23).  Nowe wiersze Aldony Robak, Ireny Zielińskiej, Huberta Kopacza, Krystyny Caban oraz poezja Iwony Małgorzaty Żytkowiak na stronach 4-5. O skromnych początkach „Pegaza Lubuskiego”, powołanego do życia jako pismo warsztatowe członków gorzowskiego Oddziału ZLP, jego rozkwicie i uznaniu w oczach ludzi literatury oraz o „Almanachu poetów i pisarzy” – z okazji ukazania się 60. numeru pisma – czytamy na stronach 6-7. Kolejne dwie strony wypełnia fotorelacja Ewy Rutkowskiej i Zbigniewa Olchowika z uroczystego otwarcia po rewitalizacji zabytkowej willi Lehmannów – siedziby gorzowskiej WiMBP, czyli „Villa rediviva!”. W „Debiutach” wiersze Kaliny Moskaluk z rekomendacją Mamy, Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk (s. 10). W rubryce „Wiersze z miasta i zza miedzy”, obok naszej debiutantki, poezja Beaty Patrycji Klary oraz Marcina Rumińskiego ze Stargardu Szczecińskiego (s. 11). Pożegnanie Karola Parno-Gierlińskiego, zmarłego 4 lutego tegoż roku romskiego poety i rzeźbiarza, na stronie 13. Kilkustronicowa oferta wydawnicza, w opracowaniu Krystyny Kamińskiej, zawiera rekomendacje i recenzje: tomu poezji „Odpocząć od cudu” Jerzego Hajdugi, tomu aforyzmów, sentencji i fraszek „Moje zmyślenia raczej dla dorosłych” Tadeusza Szyfera, wydawnictwa „Gorzów miastem wielu kultur” pod red. Beaty Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego, literackich „Szkiców z lat 1963-2012” Andrzeja K. Waśkiewicza, zbioru fikcyjnych wywiadów z ludźmi literatury i sztuki „Piąty klucz do bramy” Alfreda Siateckiego, trzeciego tomu cyklu poświęconego wzajemnym relacjom mediów i literatury pt. „Nowe wizerunki” pod red. Katarzyny Taborskiej i Wojciecha Kuski, zapisków „Podróże do miejsc czarownych” Marka Bucholskiego oraz albumu „Galeria Osobowości z terenu Krainy Szlaków Turystycznych” (s. 14-18). W „Szkole krytyki” Barbara Dominiak recenzuje tom poezji „Preteksty” Z. Marka Piechockiego oraz monografię „Jak uwieść czytelnika? Jonathan Caroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci” Agnieszki Moroz (s. 19-20). Fotorelacja z przyznania „znów jednostronnie zielonych” Lubuskich Wawrzynów Literackich’ 2014 na stronie 21.W „Wiadomościach literackich”Edward Derylak z Żagania kontra Ireneusz K. Szmidt, czyli Literackie potyczki w „Łubu-Dubu”, skrzętnie notowane przez Ewę Rutkowską (s. 22-23). Gorąco w polityce, a więc na zakończenie Tadeusza Szyfera fraszki na czasie, spięte wspólnym tytułem „Politycy wszystkich krajów – wyłączcie się!!!”. I jeszcze „Fraszki na panów” (czyżby z okazji 10 marca?).

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ 1(60) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 4 (59)/2014

Kim jest poeta, czy należy oceniać jego dzieło przez pryzmat biografii, czy artysta ma prawo do prywatności? Odpowiedzi na te istotne pytania przynoszą teksty inicjujące pismo – wiersz „Pan Gabe” szczecińskiego poety i malarza Tadeusza Szklarskiego (s. 1, 4) oraz felieton „Kim z zawodu był Vivaldi” Marka Grewlinga (s. 1-2). Bogactwo wierszy, w tym nawiązujących do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, spiętych w stałe rubryki – „Nowe wiersze poetów gorzowskich” (Władysław Łazuka, Janusz Włodarczyk, Marek Grewling), „Nowe wiersze gorzowskie” (Barbara Dominiak, Roman Habdas) i „Wiersze naszych poetek” (Teresa Borkowska, Irena Zielińska, Aldona Robak, Beata Igielska, Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, Krystyna Caban, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Ziembińska-Kurek) – na stronach 3, 9  i 10. Ponadto warta podkreślenia twórczość Marka Stachowiaka, utalentowanego poety, debiutem w niniejszym „Pegazie” (s. 5) „wprowadzonego do życia literackiego i artystycznego Gorzowa”. Dorobek – zasygnalizowany w słowie wstępnym Redaktora Naczelnego – 10-lecia gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (za www.zlp.-gorzow.cba.pl) na stronach 6-8. Zwyczajowo, bogaty wysyp nowych gorzowskich książek ogarnia i rekomenduje niestrudzona recenzentka Krystyna Kamińska. A zatem: bibliografia Zdzisława Morawskiego, wydana przez gorzowską WiMBP w ramach serii „Lubuska Bibliografia Regionalna”; dwie książki poetyckie Jerzego Gąsiorka – ósmy już tomik pt. „Bliżej” oraz wcześniejszy, dwujęzyczny, pt. „A ja wciąż bez odpowiedzi”, przełożony na język niemiecki, z braku tłumacza, przez…  zespół studentów PWSZ w Gorzowie;„myślące” wiersze z tomiku „Preteksty” Marka Piechockiego, zainspirowane utworami innych współczesnych poetów; album „100 lat Parku Róż” Roberta Piotrowskiego; polsko-niemiecki literacki pamiętnik Hildy von Lear i Anne-Margarete von Klitzing pt. „…ale ścieżki pozostały te same…” oraz książka „Ulica ciemnych sklepików” noblisty Patricka Modiano (s. 11-15). W „Szkole krytyki” dwugłos – Andrzeja Tchórzewskiego i Aleksandry Kurzawy – o „Czerwonych koralach” Ireneusza Krzysztofa Szmidta; „Dekonstrukcyjne gry pociągowe, czyli szkic o twórczości Karola Graczyka” (ściślej: o tomie „Łowy”) pióra Mirosławy Szott; „i znów dzień się budzi”, debiut Jolanty Borusiewicz w ocenie Piotra Cegielskiego, oraz krytyczne próby członków Dyskusyjnych Klubów Książki z północnej części województwa lubuskiego, nagrodzone w konkursie na recenzję książki (s. 16-19, 21, 22-23). Komercjalizacja symboli Świąt Bożego Narodzenia to temat felietonu Jerzego Alskiego pt. „Stajenka zero procent” (s. 20). Ewy Rutkowskiej kronikarski zapis finału XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego i… mocno subiektywny Czesława Sobkowiaka na stronach 24-26. Laureaci konkursu literackiego „O łabędzie pióro” oraz humoreska „Robin z Locksley” Janusza Włodarczyka, zdobywcy I nagrody w dziedzinie prozy powyżej 19 lat, na stronach 26-28. Satyryczne wiersze Joli Karasińskiej i Ferdynanda Głodzika, który znalazł „Sposób… na biedę”, kończą ostatni tegoroczny numer pisma.

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_4(59)2014.pdf


Pegaz Lubuski nr 3 (58)/2014

Jesienny numer „Pegaza” zdominowały ważne wydarzenia literackie – lokalne i ogólnopolskie. Dopiero co Józef Baran, Stefan Pastuszewski i Ireneusz K. Szmidt wyłonili laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego, zorganizowanego przez WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., a tu już kolejna FurmanKa i Warszawska Jesień Poezji. Protokół z posiedzenia jury Konkursu im. Z. Morawskiego w „Wiadomościach literackich” (s. 22-23), a uznany za najlepszy w tej jego edycji wiersz „kobieta która gotuje rosół” Hanny A. Bondarenko otwiera ten numer „Pegaza”. Warsztat wyborczy polskich polityków w swoim felietonie analizuje Redaktor Naczelny („Piosenka wyborcza”, s. 2). On też jest autorem relacji z 43. Warszawskiej Jesieni Poezji (s. 14). Wiersze Jana Tulika, jednego z gości Festiwalu, oraz esej o książce poetyckiej „Cienie na rozwietrze” Aldony Borowicz jego autorstwa na stronach 15-17. Przebieg III Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana relacjonuje Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk („FurmanKa zajechała po raz trzeci!”, s. 20), a na kolejnej stronie poetycki tryptyk Czesława Sobkowiaka poświęcony patronowi Festiwalu. „Pegaz” zyskał też nowego felietonistę. Do wnikliwego obserwatora i komentatora rzeczywistości poety Marka Grewlinga („Mit Arkadii”, s. 1-2) dołączył prozaik Jerzy Alski, który zajął się kondycją współczesnej literatury, jej językiem („Skóra z dorsza”, s. 6-7). W tym natłoku literackich wydarzeń autorzy nie zapomnieli jednak o listopadowym święcie, trzy strony przeznaczając na rubrykę „Zaduszki z wierszami”, w której znalazły się wiersze Władysława Łazuki, Aldony Borowicz, Jolanty Borusiewicz, Ireny Zielińskiej, Pauliny Waszkiewicz, Krystyny Caban, Eugeniusza Kurzawy, Z. Marka Piechockiego i Piotra Prokopiuka (s. 3-5). W „Szkole krytyki” cztery debiuty poetyckie, wszystkie pochodzące z „Portfela Poetów Okrągłego Stołu” –  „Krajobraz z sosną” Tomasza Korbanka, „Wchodzę” Patrycji Kopackiej, „Czerwień” Kamila Melera i „Poza horyzontem” Pauliny Waszkiewicz analizuje Barbara A. Dominiak (s. 18-19). Piękne, poetyckie wspomnienie Romana Habdasa o niedawno zmarłej gorzowskiej poetce Teresie Rozpłochowskiej-Świtale na stronie 13 („Poetka z wieżowca”). Wśród nowych książek rekomendowanych przez Krystynę Kamińską część druga „Rozmów z piórami” Beaty Patrycji Klary, książka krytyczno-literacka „Jak uwieść czytelnika. Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowej koncepcji śmierci” Agnieszki Moroz, zbiór esejów „Czytając Europę. Flaneur w ogrodach pogranicza”  Macieja J. Dudziaka, powieść „Co cię nie zabije…” Łucji Rajchel-Marczyk oraz trzy książeczki dla dzieci – „Co jest grane w filharmonii? Przewodnik młodego słuchacza muzyki klasycznej” Małgorzaty Szwajlik, „Witaj łąko” Jolanty Karasińskiej oraz „Tekla Stonoga” Ireny Grabowskiej (s. 8-13). Nastrój zaduszkowej poezji przełamują satyryczny (choć również traktujący o niestałości materii) wiersz „Koniec świata w gabinecie figur woskowych” Ferdynanda Głodzika oraz aforyzmy Krzysztofa Chrząstka.

Anna Sokółka

 

 

PEGAZ_3(58)_2014.pdf


Pegaz Lubuski nr 2 (57)/ 2014

Letni numer „Pegaza Lubuskiego” otwiera felieton Marka Grewlinga, który pod wrażeniem lektury powieści „Trociny” Krzysztofa Vargi dokonuje rozrachunku z polską (czyżby już kafkowską?) rzeczywistością. Wspomnienie o zmarłym niedawno Tadeuszu Różewiczu na stronie 3. Obok poetycki dialog Ireny Zielińskiej z Poetą (wiersz „Rozmowa z Różewiczem”). Jak na wstępie zapowiada Redaktor Naczelny – w numerze rekordowy wysyp ciekawych książek. A wśród nich: „Misterium solitera” Beaty P. Klary w recenzjach Elizy Falco Lipskiej i Krystyny Kamińskiej (s. 4-5), powieść „Sherry” Jerzego Alskiego (obok fragmentu książki, jej recenzja autorstwa Barbary A. Dominiak oraz rozmowa K. Kamińskiej z Autorem, s. 6-9), wybór poezji „Czerpanie z pustki” Z. Marka Piechockiego w omówieniu  K. Kamińskiej (także relacja z promocji tomu w gorzowskiej książnicy, s. 10-11), powieści historycznej „Korona śniegu i krwi” Elżbiety Cherezińskiej (rec. K. Kamińska, s. 11) i wreszcie duma Redaktora  – „Portfel z wierszami Poetów Okrągłego Stołu”, wydawnictwo podsumowujące XV-lecie Klubu Literackiego w GTK, „w jednej obwolucie zawierające piętnaście tomików z wierszami poetów najaktywniej w ostatnich latach uczestniczących w warsztatach literackich Klubu”. O historii Klubu pisze Ewa Rutkowska, o cennej zawartości „Portfela z wierszami” B. A. Dominiak (s. 13, 14-16). Niestrudzona propagatorka literatury lubuskiej, K. Kamińska, do kolekcji nowych książek dołącza również zapiski „Rzeka myśli, rzeka wspomnień” naszego „kolegi zza miedzy”, Czesława Sobkowiaka (s. 16-18). I jeszcze wiersze Jolanty Borusiewicz, przesłane z dalekiej Szwecji z listem rekomendacyjnym zaprzyjaźnionej z „Pegazem” Joanny Ziembińskiej, co zaowocowało wydaniem 49. tomiku w serii Biblioteka Pegaza Lubuskiego pod tytułem „I znów dzień się budzi”, parafrazującym największy przebój tej niezwykle popularnej na przełomie lat 60. i 70. piosenkarki (rec. I. K. Szmidt, s. 19). W Debiutach „Pegaza” poeci Andrzej Ireneusz Sawko i Grażyna Moroz, mama znanej nam Agnieszki Moroz (s. 20-21). W numerze znalazły się również wiersze Z. Marka Piechockiego, Tadeusza Różewicza, „letnie” wiersze Władysława Łazuki, I. K. Szmidta i Joanny Borusiewicz, wiersze laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Projekt Poezja” w Świebodzinie: Pauliny Waszkiewicz, Konrada Rodaka i Jakuba Bukowskiego oraz wierszowane formy satyryczne Lecha Jakubowskiego, Zbigniewa Murawskiego i Adama W. Siedleckiego. W Wiadomościach Literackich m.in. Medal im. Marii Konopnickiej dla Barbary Schroeder, szefowej Klubu na Zapiecku, „za pracę organiczną” na niwie gorzowskiej kultury oraz reportaż Łucji Fice ze Światowych Dni Poezji UNESCO w Londynie.

Anna Sokółka

 

PEGAZ_2(57)_2014.pdf


Pegaz Lubuski 1(56)/2014

Pierwszy w tym roku numer pisma otwiera wiersz „Wędrówka kobiet” Ireny Zielińskiej, ukazujący jakże inny obraz kobiety, niż ten promowany przed laty w mediach z okazji marcowego święta. O polskiej codzienności, przez pryzmat książki „Międzyczas, którego nie ma. I inne małe prozy” Małgorzaty Turskiej, traktuje felieton Marka Grewlinga „Absalomie, Absalomie, czyli międzyczas” (s. 1-2). Wspomnienie Krystyny Kamińskiej o Zdzisławie Morawskim – w związku z przyznaniem pośmiertnie gorzowskiemu Księciu Poetów Lubuskiego Wawrzynu Literackiego – na stronie 3. W Debiutach z rekomendacją dwaj kolejni podopieczni Marka Grewlinga – młodzi poeci ze Świebodzina: Krzysztof Kułak i Kamil Meller (s. 4-6). Wiele miejsca w marcowym numerze „Pegaza” poświęcono literaturze kobiecej. Jej przegląd otwiera rozmowa K. Kamińskiej z Iwoną Żytkowiak nt. warsztatu pisarskiego autorki „Toni” („Bohaterowie przychodzą do mnie nocą”, s. 7-8). Wywiad uzupełniają recenzje dwóch najnowszych powieści pisarki: „Kobiety z sąsiedztwa” (K. Kamińska) i „Tam, gdzie twój dom” (Renata Ochwat). „Notatki z Gorzowa” Czesława Sobkowiaka z Zielonej Góry, czyli reminiscencje z lutowego pobytu pisarza w książnicy im. Z Herberta w związku z promocją „Wyboru wierszy” Z. Morawskiego, to szerokie spojrzenie (osiem rozbudowanych punktów, s. 10-12) na gorzowską literaturę i gorzowskie życie literackie w ogóle. Znajdziemy tu m.in. recenzję książki „Międzyczas, którego nie było”, debiutu prozatorskiego M. Turskiej, recenzje wspomnianego wyżej tomu poezji Z. Morawskiego oraz zbioru prozy „Czerwone korale” I.K. Szmidta, jak również pochwałę „Pegaza” (bardzo nam miło!) i ocenę, niestety dziś hermetycznego, pisma „Lamus”. Dwie ostatnie książki znalazły się też na warsztacie, coraz częściej goszczącej na łamach „Pegaza” w roli krytyka, Kingi Mazur (s. 12-13). Wśród gorzowskich nowości jeszcze tomik wierszy „Spopieleni” Marii Borcz w recenzji Agnieszki Moroz, książka „Akt eRosa” Zioma Ziomkowskiego w ocenie K. Kamińskiej oraz czekające dopiero na druk wiersze Romana Wojciechowskiego (s. 14-16). Kolejne łamy zostały poświęcone życiu teatralnemu i muzycznemu naszego miasta. Echa trzech inscenizacji Teatru im. J. Osterwy –  „Nieobecni” do tekstów Jonasza Kofty według scenariusza i w reżyserii Dariusza Lewandowskiego, Mickiewiczowskie „Ballady i romanse” w reżyserii Rafała Matusza oraz „Wesołe kumoszki z Windsoru” Williama Szekspira w reżyserii Jacka Głomba – znajdziemy w recenzjach K. Kamińskiej (s. 17-18). Natomiast Z. M. Piechocki pisze m.in. (w formie listu hipotetycznego) o powołanym przy Filharmonii Gorzowskiej Klubie Melomana i odbiorze poezji A. Moroz w Stanach Zjednoczonych (s. 19). Na stronach 20-21 laureaci Lubuskich Wawrzynów Literackich, Naukowych i (po raz pierwszy) Dziennikarskich za ubiegły rok. W Wiadomościach literackich m.in. fotoreportaż z promocji nowych książek autorów gorzowskich w Bibliotece (s. 22). Niezwykle aktualny i… bolesny temat w swoim reportażu „Eurosierota” podejmuje Roman Habdas (s. 23). Na ostatniej, satyrycznej stronie, obok Mistrza Ferdynanda Głodzika, debiutują Hubert Kopacz i Krzysztof Chrząstek.

 

Anna Sokółka

 

 

PEGAZ_1(56)2014.pdf

Ostatnia zmiana: 2014-03-27

„Pegaz Lubuski” 4 (55) 2013

Grudniowy numer pisma otwiera nastrojowy wiersz „Zima” Bogdana Łazuki. Marek Grewling, wpisując się w świąteczny czas, w felietonie „Przypadek homilety” przypomina rodzime tradycje adwentowo-bożonarodzeniowe, wskazując na ich źródła tkwiące w bogactwie całej ludzkiej cywilizacji (s. 1-2). W „Debiutach Pegaza” poezja Klaudii Małagockiej (z rekomendacją Marka Grewlinga) oraz Pauliny Waszkiewicz (z rekomendacja własną) (s. 3-6). Debiutant z poprzedniego numeru, młody poeta Hubert Kopacz, tym razem w próbie dramatycznej „Regurgitacja”  („Po debiucie”, s. 7-9). Nikłe miejsce poezji Czesława Miłosza i literatury polskiej w ogóle w świadomości literackiej Duńczyków – przyczyny tego smutnego faktu rozważa Niels Hav, gość tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji (tekst „Miłosz w Kopenhadze”, s. 10), także autor zamieszczonego na następnej stronie wiersza „W obronie poetów”. Relacja Błażeja Kaźmierczaka z przekazania Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina prywatnego archiwum przez Carla Dedeciusa, wybitnego translatora literatury polskiej i rosyjskiej na język niemiecki na stronie 11. Wśród nowości poetów gorzowskich wiersze Agnieszki Moroz, Marka Stachowiaka i Romana Habdasa (s. 12). Pięć kolejnych łamów „Pegaza” poświęcono reminiscencjom z „Tygodnia z Papuszą”, szeroko zakrojonej imprezy, która miała miejsce w naszym mieście w dniach 18-25 listopada br. („Spacerownik po imprezach Tygodnia Papuszy” Krystyny Kamińskiej, „Cygańskie impresje, ale bez emocji” Renaty Ochwat, „Papusza: Los dał mi cygańskie słowa” Romana Habdasa, wiersze Władysława Łazuki i Karola Parno-Gierlińskiego, s. 13-17). Na siedemnastej stronie również laureaci Konkursu Literackiego „O łabędzie pióro” w Barlinku. Wśród nowości wydawniczych powieść „Wyspa starców” Łucji Fice w recenzji Krystyny Kamińskiej (oraz interesujący wywiad recenzentki z autorką), dorobek bajkopisarski Katarzyny Campbell, tomik poezji „Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami” Jolanty Karasińskiej, teka „Dawne kamienice gorzowskie” z rysunkami Romana Picińskiego oraz „Furman” w opracowaniu Danuty Zielińskiej, otwierający cykl wydawniczy WiMBP pt. „Lubuska Bibliografia Regionalna”. W „Wiadomościach Literackich” podsumowanie II Ogólnopolskiego Poetyckiego Festiwalu im. Kazimierza Furmana „Furmanka”, cykl spotkań „Czytanie pisarzy w kontekście jubileuszy”, wspomnienie zielonogórskiej poetki Anny Tokarskiej oraz wyniki konkursu na recenzję w Dyskusyjnych Klubach Książki. W strefie satyry: niezawodni Zbigniew Murawski i Ferdynand Głodzik. 

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_4(55)2013.pdf

Ostatnia zmiana: 2014-01-09