Pegaz Lubuski 1-2 (84-85) /2021

Niniejszy numer pisma składa się z dwóch części. Pierwsza, poświęcona zmarłemu w maju tego roku Redaktorowi  Naczelnemu „Pegaza” Ireneuszowi Krzysztofowi Szmidtowi, zawiera m.in. słowo Krzysztofa Ansilewskiego wygłoszone w imieniu członków ZLP („Nasz Mistrz”, s. 1), tekst mowy pogrzebowej prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego („Filar kulturalnego życia naszego miasta”, s. 2), relację z przebiegu uroczystości pogrzebowych autorstwa Hanny Kaup (s. 3) oraz wspomnienia Jego szczecińskich (Artur D. Liskowacki, Barbara Puzowska, Robert A. Florczyk, Barbara Moraczewska-Jankowska, Stanisław Rapior, Elwira Rewcio, Ewa Kulesza, Sławomir Osiński, Marek Sztarak, Marek Rudnicki, Róża Czerniawska-Karcz, Leszek Dembek, Małgorzata Dziabas-Zielińska, s. 4-10), zielonogórskich (Robert Rudiak, s. 10-11) i gorzowskich (Renata Ochwat, Ewa Rutkowska, Łucja Marczyk- Rajchel, s. 11-14) kolegów po piórze i przyjaciół.

Część druga posiada odrębną kartę tytułową i jest – poprzez podjęte tematy i dominujące uczucia osamotnienia i lęku – swoistym zapisem czasu pandemii. Otwiera ją poezja Tomasza Korbanka (s. 1, także 33) oraz felieton „Lekcja” Jerzego Alskiego  (s. 15-16, 28). Wiersze Marii Borcz pochodzące z tomiku „Kropka znad i”, opatrzone recenzjami Krystyny Kamińskiej i Hanny Strychalskiej,  na s. 17-18. „Usiadł i napisał, czyli jak powstał najnowszy »Tomek«” to tytuł wywiadu R. Ochwat z dr. Maciejem J. Dudziakiem, autorem „Tomka na Alasce”, książki będącej kontynuacją cyklu kultowych powieści Alfreda Szklarskiego (s. 19-20). Nowe wiersze Renaty Paligi i Artura Wodarskiego na s. 20-21, a w dalszej części Jolanty Karasińskiej, Janiny Jurgowiak, Anny Strzelec oraz Anny Żłobińskiej  (s. 36-37). O powieści Marka Lobo Wojciechowskiego „Rozdanie”, której fragment zamieszczono na s. 23-24, pisze K. Kamińska („Męska spowiedź”, s. 22). W rubryce „Nowa proza” ponadto utwory Jerzego Hajdugi (s. 24) i opowiadanie „Poza konkursem” Hanny Bilińskiej-Stecyszyn (s. 25-26). Czerwcowe zapiski Czesława Sobkowiaka na s. 27-28. Obok wiersze Beaty P. Klary pochodzące z przygotowywanego do druku tomu „Lęgnia”. Fragment nowej powieści J. Alskiego „Halucynacja” ze słowem wstępnym autora na s. 28-29. Waldemar Szymczak jest autorem mającej się wkrótce ukazać książki „Odwyk (z) dorosłości” (s. 30). W cyklu „Koledzy zza miedzy” poezja R. Rudiaka (s. 31). Covidowa rzeczywistość widziana przez pryzmat maseczki to temat, który podejmuje Aneta Gizińska-Hwozdyk w opowiadaniu „W nowym reżimie” (s. 32-33). Wśród nowości wydawniczych zrecenzowanych przez K. Kamińską znalazły się ponadto: „Podróże, podróże, czyli Szukanie dróg do szczęścia” Marka Bucholskiego (s. 34-36), powieść „Epizody z życia mojej mamy” Iwony Żytkowiak (s. 38) oraz tomik poetycki „Chcę do nieba” Jerzego Gąsiorka (s. 38-39). Opowiadanie „Kamienica” Marka Stachowiaka na s. 40. W nowej rubryce „Pisarze o pisaniu” wypowiedzi nt. warsztatu literackiego m.in. Olgi Tokarczuk, Guilliaume’a Mussso i Philipha Rotha (s. 41). Pod winietą „Z żałobnej karty” pożegnanie i przypomnienie sylwetki twórczej zmarłego w styczniu tego roku pisarza Ludwika Lipnickiego (s. 42-43). Przegląd wydarzeń promujących książkę i literaturę w gorzowskiej Książnicy im. Z. Herberta na s. 44-46. Dwie ostatnie strony, czyli strefę humoru, wypełniają: humoreska „Legenda o królu, który rozpaczliwie szukał tronu” Karola Wojdyły oraz wiersze Ferdynanda Głodzika dedykowane członkom rodziny śp. I.K. Szmidta – „Kasia”, „Joasia”, „Leon”, „Karol”, „Ewa”, „Barbara” i „Zbigniew”.

Anna Sokółka

PegazLubuski_2021_1-2_(84-85)_v10_WiMBP’