“Pegaz Lubuski” 1 (88) / 2022

Marcowy, pierwszy w tym roku, pierwszy w nowej odsłonie „Pegaz Lubuski” otwiera słowo od redakcji autorstwa Agnieszki Moskaluk (redaktorki naczelnej, prezeski Związku Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim) (s. 1). Strony 2-5 zajmują wiersze „Moja durnota” i „Manipulacja” Ireny Zielińskiej, która została wyróżniona Honorowym Wawrzynem Literackim 2021. „Tożsamości rozmyte” Macieja J. Dudziaka w eseistyczny sposób prezentują problem tożsamości w ujęciu filozoficzno-antropologiczno-kulturowym (s. 6-12). Stronę 13 wypełnia poezja Marii Januszewicz (***[„Robak zagnieździ się w jabłku…”], ***[„Nie patrz tak na mnie…”], ***[„Piszę pod krzakiem dzikiego bzu…”]). Jerzy Hajduga skondensowane wiersze z „Moich wiosen” przedstawia na stronie 14 („Wiosny mają się ze mną”, „Rozmówmy się z uczuć”). Wyrazisty felieton Romana Habdasa „Wrócić – niech obraz ożyje” (s. 15-16) dopełnia utwór „Kraina obfitości” Katarzyny Leśniewicz (s. 17). Beacie Igielskiej z oszczędnymi w formie „Cyprysami” i „Studniami” poświęcono stronę 18. Quasi-prozatorskie „Słowo” to tekst Magdy Turskiej (s. 19-20). Poetycka „Wielkanoc 2019” Tomasza Walczaka na stronie 21 koresponduje z obecną wojną na Ukrainie. Proza Andrzeja Chmielewskiego „Legenda o Górze Trębacza” to debiut na łamach „Pegaza Lubuskiego” (s. 22). Na 23 stronie zamieszczono wiersze „Światło” i „Obrazek z Sandomierza” Janiny J. Jurgowiak. „Nieustająco się dziwię” to rozmowa Agnieszki Moskaluk z Beatą Patrycją Klary-Stachowiak (s. 24-28) wokół tomiku „Lęgnia”, z którego wiersze „Porannik”, „Dzieciniec” i Push back” zajmują stronę 29. ***[„Odcięty od świata błękitem zasłon…”] i „Wertepy” to poezje Tomasza Korbanka (s. 30-31). Recenzja „Kicz czy kamp” Anny Dominiak traktuje o albumie „W krainie Heliosa” Andrzeja Haegenbartha (s. 32-34). Kolejny felieton Romana Habdasa „W dobrych zawodach wystąpić” zajmuje strony 35-37. „Kwartał u Herberta (wybór)” to przegląd wydarzeń w WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim autorstwa Magdy Turskiej (s. 38-44). W 88. numerze zamieszczono grafikę Ireny Zielińskiej (s. 4), zdjęcia Beaty Patrycji Klary-Stachowiak (s. 14), Romana Habdasa (s. 17, 36), Marka Stachowiaka (s. 28), Andrzeja Haegenbartha (s. 34), Kazimierza Ligockiego (s. 39) oraz Bogdana Blocha (s. 41, 43)

pegaz2022-1WWW