Pegaz Lubuski 1 (96) 2024

pegaz lubuski nr 1 (96) 2024

 

 

Pegaz Lubuski 1 (96) 2024 (pobierz)

Pierwszy w tym roku „Pegaz Lubuski” otwiera słowo od redakcji autorstwa Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, (redaktorki naczelnej, prezeski Związku Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim) (s.1). W cyklu „Wiersze na otwarcie” stronę 2 zajmuje poezja Jerzego Hajdugi („Identyfikator”, „Płyn do ust dezodorant”, „Tyle we mnie krwi”). „Traktat o podróży” Renaty Paligi znajduje się na stronach 4-9. Wiersz Marka Lobo Wojciechowskiego „84” to strona 10. Opowiadanie Hanny Kaup pt. „Plan” mieści się na stronach 11-15.  Strony 16-22 poświęcone są opowiadaniu Jerzego Alskiego „Hania”. Strony 23-24 przeznaczono na prozę Joanny Ziembińskiej-Kurek „Gdzieś jest”. Strony 25-28 wypełnia fragment powieści „Translandia” Macieja Dudziaka. Na stronach 29-30 opublikowano poezję Janiny Jurgowiak („Coś nie tak”, „Nie ma”, „Wybaczyć”. „Samotnia”, „Oprócz życia nic”, „Turnus rehibilitacyjny”). O przebiśniegach i relacjach pisze Beata Igielska we fragmencie opowiadania „Przebiśniegi” (s. 31-38). Z. Marek Piechocki dzieli się wierszami („Sytuacja 30(osiedlowa)”, „*** [„Dopiero teraz to wiem…”]”, „*** [„Od lat…”]”) (s.39). Opowiadanie Anety Gizińskiej-Hwozdyk pt. „Kawałek nieba” wypełnia strony 40-41. Ten sam gatunek prezentuje Mariusz Sobkowiak w tekście „O chłopcu, który w niedzielę spacerował ze swoim tatą, zaraz po mszy” (s. 42-45). Wiersze Julii Kruszakin umieszczono na stronie 46. W serii „Młodzi piszą” debiutuje Green Simon z utworem „Wiersz, który nie ma tytułu” (s. 47). Poezja Bartka Orła („*** [miałaś szczęście poznać…”]”, „Nieodpowiedzialny strażnik”) to strona 48. Ferdynand Głodzik dzieli się satyrą „Koronawirus w kaczym seraju” (s. 49). Zbigniew Witosławski przedstawia wiersze („Prestidigitator”, „Diagnoza”) (s. 50).  O bliskości czworonogich przyjaciół pisze Tomasz Korbanek w wierszu „Nela” (s. 51). Strona 52 to felieton „Choroba a fizyka i mitologia” Łucji Fice. W tekście „O obecności nieobecnych” Beata Igielska recenzowała książkę „Listy po czasie” Z. Marka Piechockiego (s. 53-54). Kolejny tekst recenzencki autorstwa Agnieszki Moroz „Stara kobieta czyta bajki” traktuje o książkach: „Księżycowe nadzieje” Weroniki Górnickiej, „Antoś” Sylwii Kubik oraz „Jaskółki (nie)bajki o marzeniach” autorstwa podopiecznych świetlicy „Jaskółka” (s. 55-57). Helka Cąkała debiutuje na łamach czasopisma z tekstem „30 kwietnia 1997” (s. 58-59). Relację ze spotkania „Na skrzydłach Pegaza”, zatytułowaną „Pegazowo, zapieckowo, wspomnieniowo…”, zdała Beata Igielska (s. 60). Stała rubryka Romana Habdasa „Prosto z Windsoru” to tekst „Stadia ludzkiej marności…”. Numer kończy podsumowanie wydarzeń kulturalnych w Wojewódzkiej i Publicznej Bibliotece im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim sporządzone przez Gabrielę Rodak (s. 63-65). W numerze i na okładce zaprezentowano fotografie Hanny Kaup z hospicjum w Wilnie, a także zdjęcia autorstwa Waldemara Gwizdały.