Pegaz Lubuski 1 (92) 2023

 

Pegaz Lubuski 1 (92) 2023

Pierwszy w tym roku „Pegaz Lubuski” otwiera słowo od redakcji autorstwa Agnieszki Moskaluk (redaktorki naczelnej, prezeski Związku Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim) (s. 1). W cyklu „Wiersze na otwarcie” na stronach 3 i 4-5 prezentują poezje „Jestem” Łucja Fice i „Odlecę ale będę” Irena Zielińska. Temat numeru „Transgresja, fluktuacja, ruch” rozwija Maciej J. Dudziak w eseju pt. „Tam i z powrotem, czyli globalny rite de passage” (s. 6-16). Na stronie 17 zamieszczono wiersz Andrzeja Hegena Haegenbartha „Gest miłości”. O prognozie na przyszłość pisze Beata Patrycja Klary-Stachowiak w eseju „Relacja artysta – sztuczna inteligencja. Co nam przyniesie AI” (s. 18-21). Kolejne eseje pt. „Zatarte granice” Weroniki Nawrockiej to strony 22-24 i „Przekraczanie granic” Lucyny Miosgi – s. 25-28. Na stronach 29-31 zaprezentowano miniatury Z. Marka Piechockiego pt. „Margo z I.”, „Wędrowanie”, „Besame mucho” i „Moja astronomia”. Na stronach 32-34 opublikowano opowiadanie Anety Gizińskiej-Hwozdyk pt. „Antykwariat”. Ferdynand Głodzik po raz kolejny ujawnia się jako satyryk z utworem „W klatce schodowej” na stronie 35. Wspomnienia z dzieciństwa z czasu Wielkanocy obrazuje Jerzy Hajduga w tekście pt. „Moja liturgia z koszyczkiem” (s. 36-37). Na stronach 38-39 zamieszczono wiersze Jolanty Karasińskiej pt. „osaczona” i „Bezsenność”. O pasji m.in. birdwatchingu rozmawia w „Na szczęście, ptaki” Agnieszka Moskaluk z pisarzem, dziennikarzem, społecznikiem i autorem książki „Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” Maciejem Zdziarskim (s. 39-45). Strony 46-48 to opowiadanie Danuty Szulczyńskiej-Miłosz pt. „Światło”. Kolejne opowiadanie – tym razem Marka Stachowiaka pt. „Rudy” – wypełnia strony 49-53. Zbigniew Witosławski prezentuje mikropowiadanie „Podróż” na stronach 54-55. Robert Rudiak recenzuje „Lęgnię” tekstem „Wylęganie świata w konwencji Beaty Patrycji Klary-Stachowiak” (s. 56-60). Stała rubryka „Prosto z Windosoru” Romana Habdasa to felieton „Doświadczanie granicy” (61-62). O sztuce rozprawia Urszula Zydorczak w „Wymykającym się świecie” (s. 63). O Wawrzynach Lubuskich 2022 pisze Agnieszka Moskaluk w „Święcie ludzi pióra” (s. 65). Na zakończenie o wydarzeniach kulturalnych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim pisze Magda Turska (s. 66-68). W numerze i na okładce zaprezentowano fotografie Urszuli Zydorczak.