Pegaz Lubuski 4 (95) 2023

Okładka Pegaza Lubuskiego 4 (95) 2023

Pegaz Lubuski 4 (95) 2023 (pobierz)

Ostatni w tym roku „Pegaz Lubuski” otwiera słowo od redakcji autorstwa Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk, (redaktorki naczelnej, prezeski Związku Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim) (s.1). W cyklu „Wiersze na otwarcie” na stronie 2 prezentuje utwór „Mieszkamy sobie byle gdzie” Janina Jurgowiak. Konrad Pruszyński przybliża działalność Teatru Mostów w tekście „Teatr Mostów, czyli #jestemstąd” (s. 3-6). Na stronie 7 pojawia się wiersz Julii Kruszakin „język domem bycia”. Ryszard Jasiński przedstawia opowiadanie „Młyny mełły, mełły” na stronach 8-9. Wiersze Agnieszki Moroz ze stron 10-11 to: *** [„Kiedy włączam suszarkę…”], *** [„Jeśli byłam niemiła to przepraszam…”], *** [„Co rano wypracowuję w sobie męską gruboskórność…”], *** [„Syrena z lustra powiedziała mi…”]. Maciej Dudziak dzieli się przedpremierowym fragmentem książki „Translandia” (s. 12-18). Poemat Joanny Ziembińskiej Kurek pt. „Próba uporządkowania” mieści się na stronach 19-20. Opowiadanie Hanny Kaup pt. „Codzienność” opublikowano na stronach 21-31. W rubryce „Poezja” zamieszczono wiersze Jerzego Hajdugi „Jesień w latach” oraz „Mam boskiego trenera” (s. 32). Olga Smolec-Kmoch przekształciła urywki zasłyszanych rozmów w prozę w tekście „Rozmowy podsłuchane” (s. 33-35). Kalina Moskaluk zaprezentowała wiersz pt. „Czerwiec” na stronie 36. Strony 37-55 poświęcone zostały opowiadaniu Jerzego Alskiego „Spacer”. Wiersz „Refleksy i refleksje” Tomasza Korbanka zajmuje stronę 56. Aneta Gizińska-Hwozdyk zaprezentowała opowiadanie „Narodziny” (s. 57-58). Poezje Anety Długołęckiej „ciężko” oraz „wieczorem” to strony 59-60. Po raz kolejny w numerze pojawia się Janina Jurgowiak z opowiadaniem „Swojskim sposobem” (s. 61-62). Opowiadanie pt. „Torba” prezentuje Ferdynand Głodzik na stronach 63-65. Fragmenty książki „Eratosfera” autorstwa Danuty Szulczyńskiej-Miłosz mieszczą się na stronach 6-71. Lucyna Miosga opublikowała wiersze „Wiosna w mojej głowie” oraz „W Twoich oczach” (s. 72). Opowiadanie „Powrót” Hanny Bilińskiej-Stecyszyn znajduje się na stronach 73-86. „Vilanella o wróblach na dachu” Zbigniewa Witosławskiego zajmuje stronę 87. Czesław Sobkowiak przedstawia tekst oraz wiersze o swojskości (s. 88-90). Cykl wierszy Marka Piechockiego wypełniają strony 91-94. O Irenie Zielińskiej rozmawiały Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk oraz Anna Maria Adamiak (s. 95-96). Helena Dobaczewska-Skonieczka pisze o Włodzimierzu Korsaku i przedstawia swoje wiersze na stronach 97-103. Strony 104-105 to „Więcej nie znaczy ciekawiej” Romana Habdasa. Wspomnienie o Irenie Dowgielewicz prezentuje Mirosława Szott w tekście „Irena Dowgielewicz – in memoriam (s. 106-107). Katarzyna Taborska dzieli się szkicem „Pogranicza, czyli miejsca wrażliwe w twórczości Ryszarda Krynickiego” (s. 108-111). Maria Fraszewska debiutuje na łamach „Pegaza Lubuskiego” z miniaturą poetycką „Murki” (s. 112). Strony 113-114 poświęcone są recenzji Beaty Igielskiej dotyczącej książki „Gniazdowanie” autorstwa Katarzyny Jurczyk. Kolejny tekst recenzencki Danuty Szulczyńskiej-Miłosz traktuje o książce „Szczęśliwostki” Magdaleny Turskiej (s. 115-116). O poetyckim przebudzeniu Grażyny Rozwadowskiej-Bar pisze Robert Rudiak w recenzji „Przebudzenie poezji po długoletniej drzemce (s. 117-121). Na stronie 122 zamieszczono poezje Łukasza Terleckiego ( *** [„Uwielbiam deszcz…”], *** [„tonę tobą…”], *** [„Cień wiatru przemknął…”]. Strony 123-126 przeznaczono na artykuł naukowy Katarzyny Sztuby-Frąckowiak pt. „Poczciwi wiejscy wariaci”. Stała rubryka „Prosto z Windsoru” Romana Habdasa to tekst „Z mojego podwórka o wszystkim i o niczym” (s. 127-128). Natalia Ślizowska debiutuje w „Pegazie Lubuskim”,  opisując swoją kolekcję „Postcards from Gorzów” (s. 129). Na zakończenie o wydarzeniach kulturalnych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim pisze Gabriela Rodak (s. 130-134). W numerze i na okładce zaprezentowano zdjęcia autorstwa Tomasza Szulżyckiego, wykonane w ramach projektu „Postcards from Gorzów” Natalii Ślizowskiej.