01.09.2006

Kalendarium przygotowań do rozbudowy

• kwiecień 2003 – zgłoszenie koncepcji projektu WiMBP do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej” pod wstępnym tytułem: „Pogranicze wielu kultur – koncepcja utworzenia Euroregionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wlkp.”  
 

• 21/22 maj 2003 – udział Dyrektora WiMBP w konferencji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury  
 

• 16/17 czerwiec 2003 – udział Dyrektora WiMBP w seminarium na temat projektowania budowy obiektów bibliotek na przykładzie biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  
 

• lipiec / sierpień 2003 – prace nad koncepcją projektu zgłoszoną do Narodowego Centrum Kultury  
 

• wrzesień / październik 2003 – udział koordynatora projektu w cyklu warsztatów szkoleniowych i konsultacji w ramach programu NCK „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturalnej”  
 

• październik 2003 – zalogowanie projektu pn. „Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” do bazy ISEKP Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego  
 

• listopad 2003 – zalogowanie projektu po pozytywnej ocenie eksperta do bazy Narodowego Centrum Kultury  
 

• 14 styczeń 2004 – wykonanie odwiertów geologicznych na terenie planowanej budowy  
 

• 11 maj 2004 – uzyskanie „Decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne”  
czerwiec 2004 – podjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego o uruchomieniu środków finansowych na wykonanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej rozbudowy biblioteki  
 

• 14 październik 2004 – przekazanie dokumentacji projektu koncepcyjnego rozbudowy biblioteki z kosztorysem  
 

• 2 listopad 2004 – zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu koncepcyjnego rozbudowy biblioteki  
 

• 1 grudzień 2004 – pozytywne zaopiniowanie przez Komisję Kultury Sejmiku Województwa Lubuskiego wniosku Zarządu Województwa o podjęcie działań związanych z rozbudową biblioteki

 

• 20 grudzień 2004 – uchwalenie przez Sejmik Województwa Lubuskiego w budżecie na 2005 r. środków finansowych na przygotowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do aplikowania o środki unijne  
 

• 21 grudzień 2004 – wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Lubuskiego na uruchomienie procedury zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej  
 

• 7 styczeń 2005 – uruchomienie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego; wybór Biura Projektowo – Consultingowego „STRUKTURA” ze Szczecina  
 

• 30 czerwiec 2005 – przekazanie przez Biuro Projektowo – Consultingowe „STRUKTURA” pełnej dokumentacji technicznej rozbudowy biblioteki wraz z kosztorysem inwestorskim  
 

• 3 sierpień 2005 – przyznanie przez Ministra Kultury środków w wysokości na rozbudowę biblioteki w formie Promesy  
 

• 4 listopad 2005 – podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Promesa Ministra Kultury  
 

• 28 listopad 2005 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Inżyniera Kontraktu  
 

• 10 styczeń 2006 – posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego, w trakcie którego zarekomendowano Zarządowi Województwa Lubuskiego wniosek WiMBP o dofinansowanie projektu rozbudowy biblioteki ze środków UE  
 

• 21 styczeń 2006 – przyznanie WiMBP przez Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 

• 9 luty 2006 – uzyskanie pozwolenia na budowę  
 

• 2 marzec 2006 – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonawcę inwestycji  
 

• 13 marzec 2006 – rozstrzygnięcie przetargu i wybór firmy KOMPLET INWEST z Gorzowa Wlkp. na Inżyniera Kontraktu  
 

• 4 maj 2006 – zakończenie postępowania o zamówienie z dnia 02.03.2006 (unieważnienie postępowania)  
 

• 26 maj 2006 – uruchomienie kolejnego postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia  
 

• 13 czerwiec 2006 – podpisanie przez Wojewodę Lubuskiego umowy na dofinansowanie projektu rozbudowy biblioteki ze środków EFRR  
 

• 14 czerwiec 2006 – zakończenie postępowania o zamówienie z dnia 26.05.2006 (unieważnienie postępowania)  
 

• 29 czerwiec 2006 – ponowne uruchomienie procedury zamówienia publicznego w trybie negocjacje bez ogłoszenia  
 

• 1 sierpień 2006 – podpisanie umowy z wykonawcą generalnym prac budowlano – montażowych firmą SKANSKA S.A. z Warszawy / rozpoczęcie realizacji inwestycji  
 

• 17 październik 2006 – podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.