01.09.2006

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna po rozbudowie

Projekt przewidywał rozbudowę Biblioteki na bazie dotychczasowej siedziby głównej przy ulicy Sikorskiego 107, mieszczącej się w zabytkowej wilii o powierzchni użytkowej ok. 742 m². Dużym atutem jest usytuowanie budynku – w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie urokliwego parku z początku XX wieku, licznie odwiedzanego przez gorzowian i turystów.
 
Nowy obiekt o  powierzchni 8.250 m² powstał na terenie przyległym do obecnej siedziby i  stanowi jej integralną całość. Zabytkowa willa została połączona z rozbudowaną częścią przeszklonym łącznikiem.
   
W nowym obiekcie usytuowano Informatorium, Oddział dla Osób Specjalnej Troski, Oddział Dziecięcy, Wypożyczalnię Główną, Wypożyczalnię Naukową, Dział Zbiorów Regionalnych-Euroregionalny Ośrodek Badań, Dział Zbiorów Specjalnych, Oddział Zbiorów Audiowizualnych,  Zespół Czytelń – Czytelnia Książek, Czytelnia Czasopism, Czytelnia Prasy Bieżącej, Czytelnia Bibliologiczno-Bibliograficzna, Punkt Informacji Europejskiej, Punkt Informacji Biznesowej, ponadto znajduje się  Zespół Magazynów, Ośrodek Alliance Française, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Udostępniania Zbiorów, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Zarządzania Procesami Informatycznymi, Pracownię komputerową oraz  Pracownię plastyczną.
Biblioteka posiada również salę audytoryjną na 200 osób, dwie sale dydaktyczne wyposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny, dwie szatnie, kawiarnię i Antykwariat Księgarski.
Budynek pozbawiony barier architektonicznych jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych.
Zwiększenie powierzchni użytkowej Biblioteki pozwoliło na zwiększenie liczby organizowanych imprez kulturalnych.