01.09.2006

Źródła finansowania projektu: Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

Źródło r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 Suma
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 277.183,34 7.804.492,42 8.911.632,01 80.781,40 17.074.089,17
Ministerstwo Kultury 0,00 3.956.749,69 1.038.264,31 0,00 4.995.014,00
Budżet województwa 140.527,41 0,00 3.479.787,05 40.954,80 3.661.269,26
Całkowity koszt projektu 417.710,75 11.761.242,11 13.429.683,37 121.736,20 25.730.372,43