von WINTERFELD Ludwig Albert Friedrich

Urodził się 27.08.1832 r. w Landsbergu, nieznana data śmierci. Prawnik i pisarz, brat A. W. E. von Winterfelda.  

Wybór:  
„Dramatische Werke” (wspólnie z A. v. Wolzogen) 3 tomy, 1866;  
„EinVersprechen”, 1897.