WERNICKE Erich Arthur Emanuel

Urodził się 20.04.1859 r. w Strzelcach Kraj. (Friedeberg/Neumark), zmarł 20.05.1928 r. w Berlinie, syn kantora. Absolwent gimnazjów w Friedebergu i Landsbergu (tu matura 28.08.1879), w latach 1879-83 studiował w Berlinie na Wojskowym Wydziale Medyczno-Chirurgicznym Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma, gdzie w 1885 r. uzyskał tytuł doktorski. Jako lekarz wojskowy został skierowany do Instytutu Higieny, którym kierował Robert Koch.  
   
   
Współpracował z prof. Emilem von Behringiem, m.in. nad surowicami przeciw dyfterytowi. Od 1894 r. kierował laboratorium chemiczno-higienicznym Akademii Cesarza Wilhelma, w 1896 r. otrzymał tytuł profesora, rok później pracował na Uniwersytecie w Halle. W latach 1899-1921 działał w Poznaniu, będąc profesorem Akademii Cesarskiej (w latach 1905-1908 jako rektor) oraz dyrektorem Instytutu Higieny. Kierował ewakuacją instytutu z Poznania do Landsberga, spowodowaną wynikiem I wojny światowej, gdzie z drewnianych baraków na dziedzińcu Szpitala Miejskiego Pruski Instytut Higieny przeprowadził się w 1927 r. do własnego gmachu (po 1945 r. oddział zakaźny szpitala, ul. Warszawska). Instytutem w Landsbergu kierował od 21.07.1921 do stycznia 1926 r., kiedy przeprowadził się do Berlina, gdzie zmarł.  
Autor wielu opracowań, ekspertyz i wystąpień.