WIECZOREK Andrzej

Urodził się 25.08.1952 r. w Chmielniku k. Kielc. W latach 1974-1979 studiował w PWSSP w Poznaniu u prof. Stanisława Teisseyre’a (malarstwo). W 1979 r. dyplom z malarstwa zrobił u prof. Tadeusza Brzozowskiego, a ze struktur wizualnych u prof. Antoniego Zydronia.  
   

Bezpośrednio po studiach osiedlił się w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmuje się malarstwem olejnym, grafiką użytkową, reklamą. Z upodobaniem maluje typowe polskie krajobrazy z zabytkami architektury wiejskiej, przede wszystkim z dworkami – jak twierdzi – nostalgicznymi zapisami odchodzącego świata. Równolegle, choć z różnym nasileniem podejmuje eksperymenty z kręgu abstrakcji, deformuje rzeczywistość, odchodzi od pejzażu tak daleko, jak tylko można. Osiąga przy tym niebywałą lekkość i zamierzoną dekoracyjność.  
Od 1994 r. pracuje w Urzędzie Miasta Gorzowa jako plastyk miejski. Dąży, aby nasze miasto wyróżniało się estetyką, by przy szacunku dla zabytkowej architektury Gorzów Wielkopolski był jednocześnie miastem nowoczesnym.  
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zawsze życzliwie odpowiada na zaproszenie organizatorów aukcji na cele charytatywne, a jego prace osiągają wysokie ceny.  
Najważniejsze wystawy i nagrody:  
1975 – Wystawa w Nowej Rudzie;  
1977 – Wystawa w Świnoujściu na FAMIE;  
1978 – Wystawa w Lubaniu;  
1980 – Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. J. Spychalskiego w Poznaniu;  
1981 – Nagroda Prezydenta Gorzowa Wlkp;  
1986 – XIV Salon Sztuki w Gorzowie Wlkp. – wyróżnienie honorowe;  
1987 – Wystawa w Nardo-Schwabgmund w Niemczech;  
1987 – Wystawa w Małej Galerii BWA w Gorzowie Wlkp.;  
1988 – Wystawa w Klubie MPiK w Gorzowie – nagroda Prezydenta Gorzowa Wlkp.;  
1988 – Wystawa w Kantorze Sztuki w Gdańsku;  
1989 – Wystawa w Galerii „Gama” w Szczecinie;  
1991 – Wystawa w Kunst-Galerie „Arche” w Kolonii w Niemczech;  
1992 – Wystawa w BWA w Nowym Sączu i w Gorlicach;  
1993 – Udział i wystawa w „L’Academie du Chateau” w Berlinie;  
1993 – Wystawy w Berlinie i w Seelow w Niemczech;  
1993 – Udział w wystawie zbiorowej w Werden w Niemczech;  
1994 – Udział w Salonie Jesiennym w Zielonej Górze;  
1999 – Wystawa w Werden i w Poczdamie w Niemczech.;  
2001 – Wystawa w galerii „Ars” w Gorzowie Wlkp.;  
2004 – Wystawa indywidualna w klubie „Lamus” w Gorzowie Wlkp.  
Prace w zbiorach prywatnych w Niemczech, Kanadzie, Francji, Szwecji i USA, a także wiele w Polsce. Cykl pejzaży Andrzeja Wieczorka stanowi stały wystrój restauracji „Oda” w hotelu „Mieszko”.