Pegaz Lubuski nr 4

Na pierwszej stronie Ireneusz Krzysztof Szmidt w artykule “Status pisarza” rozważa rolę i miejsce pisarzy we współczesnym świecie. Krystyna Kamińska przypomina sylwetkę Zdzisława Morawskiego, a Elżbieta Skorupska-Raczyńska opowiada o ty, jak pogodzić pasję naukowca z potrzebą pisania wierszy. Beata Klary rozważa, jakie związki mają motywy roślinne w poezji lat 189—1939 i równouprawnienie kobiet. Ponadto w numerze znalazły się teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Zdzisław Morawski, Marek Kierus, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Beata Klary, Teresa Borkowska, Jacek Włosek, Barbara Trawińska, Łucja Fice, Maria Przybylak, Stanisława Plewińska, Roman Habdas, Czesław Markiewicz, Jan Gros, Anna Żłobińska, Paulina Górska, Marta Guśniowska.

 Pegaz Lubuski nr 4