Pegaz Lubuski nr 3

Numer otwiera artykuł “Krótki kurs polityki dla starych i młodych poetów” Ireneusza Krzysztofa Szmidta prezentujący kluby poetyckie działające w regionie. Włodzimierza Korsaka przypomina Krystyna Kamińska w artykule „Pamięci pisarza i przyrodnika” Czesław Sobkowiak omawia polsko-niemiecki tomik poetycki “Idziemy ku sobie” a Krystyna Kamińska tomiki Jerzego Gąsiorka. Numer uzupełniają teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Ireneusz Krzysztof Szmidt, Zdzisław Morawski, Helmut Preissler, Jerzy Gąsiorek, Witold Niedźwiecki, Maria Przybylak, Barbara Trawińska, Teresa Wilczyk-Surmacz, Eugeniusz Kurzawa, Bronisław Słomka, Nina Pawłowska, Hanna Kaup, Beata Klary, Władysław Wróblewski.

Pegaz Lubuski nr 3