Pegaz Lubuski nr 2 (69)/2017

Numer otwierają wiersz „Prozatorka” Kaliny Moskaluk i traktujący o specyfice dziecięcego myślenia esej „Dziecko” Jerzego Alskiego (s. 1-3). Problem cenzury w kulturze jest tematem felietonu „Dziel i rządź!” Ireneusza K. Szmidta („Od red. nacz.”, s. 2). Dzieciom, z okazji ich święta, zadedykowano wiersze Jolanty Karasińskiej i Anny Kowali („»Pegaz« dzieciom”, s. 3). O szansach i zagrożeniach e-literatury traktuje esej Rafała Sulikowskiego z Poznania, pomieszczony w nowej rubryce „Rzeczy nowe” (s. 4). W dziale prozy fragment powieści „Dobrodziejstwa ciągów dalszych” Beaty Haryszyn (s. 5). Bohaterką „Gorzowskich debiutów” jest wspomniana już K. Moskaluk, której debiutancki tomik poetycki „Człowiek otwarty” recenzuje AnnabarbaraDominiak („Nie mam czasu na prozę”, s. 6). Na kolejnej stronie tekst o poezji Marka Grewlinga, wygłoszony w gorzowskiej książnicy im. Z. Herberta na wieczorze promocyjnym pośmiertnego zbioru poezji księdza-poety pt. „Anachoreta na rozdrożach”. „Sokrates tańczący w sutannie” to tytuł recenzji powyższego tomu, której autorem jest Leszek Żuliński (s. 8). Refleksje z wielkiego wydarzenia muzycznego – koncertu zamykającego V Festiwal Muzyki Współczesnej im. W. Kilara w Filharmonii Gorzowskiej, którego ukoronowaniem był poemat symfoniczny „Harfy Papuszy” Jana Kantego Pawluśkiewicza pod dyrekcją Moniki Wolińskiej – na stronie 10. Kolejnym „poetą (poetką) zza miedzy” goszczącym na łamach „Pegaza” jest szczecinianka Barbara Moraczewska (s. 10). Wiersze i mała proza Romana Karwackiego na stronie 11. I kolejne smutne pożegnania – zmarli dwaj poeci związani ze środowiskiem zielonogórskim: Janusz Koniusz (wspomnienie Alfreda Siateckiego) i Zygmunt Ryszard Kowalczuk; Maria Przybylska relacjonuje barlineckie „Święto Niezapominajki”, w tym roku poświęcone Romanie Kaszczyc w pierwszą rocznicę śmierci artystki („Z żałobnej karty”, s. 12-13). „Z pamiętnika innego poety”, czyli zapiski Czesława Sobkowiaka, na stronie 14. Spośród nowości wydawniczych Krystyna Kamińska wybrała i zrecenzowała: tom poezji „Krwiobieg” Marka Lobo Wojciechowskiego, pracę „25 lat wspólnych badań nad pograniczem polsko-niemieckim” pod red. Edwarda Jaworskiegooraz książkę „Puszcza” Włodzimierza Korsaka. W rubryce tej znalazły się też wiersze Tadeusza Zawadowskiego („Nowe książki lubuskie”, s. 15-17). VI Ogólnopolski Festiwal Poezji „FurmanKa” odnotowała Ewa Rutkowska (s. 18) – autorka cyklicznych „Wiadomości kulturalnych”. W tych najnowszych znajdziemy: promocję 68. numeru „Pegaza Lubuskiego”; spotkania DKK, m.in. z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim; spotkanie z Tadeuszem Zawadowskim, Rafałem Gawinem, Justyną Koronkiewicz, Pauliną Korzeniewską i Kamilem Melerem w Klubie „Jedynka”; obchody 30-lecia Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Gorzowie; Dzień Poezji w parku Róż; jubileusz 25-lecia Studia Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży; Lubuskie Spotkania Poetyckie; relację z premiery monodramu „Stopklataka” w Teatrze im. J. Osterwy; stypendia Prezydenta Miasta Gorzowa; spotkanie autorskie Grzegorza Miecugowa w WiMBP; spotkanie z Jerzym Grupińskim „Na Zapiecku”; odsłonięcie muralu poświęconego Alfredzie Markowskiej (babci Nonci); otwarcie Sali im. Papuszy w Bibliotece Herberta; Nocny Szlak Kulturalny (s. 19-21). Uhonorowanie Władysława Łazuki srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz do tegoż „List do Poety zamiast laudacji” Leszka Dembeka, prezesa szczecińskiego Oddziału ZLP, na stronie 22. Na przedostatniej stronie zapowiedzi nowych książek gorzowskich – Magdy Turskiej, Haliny E. Daszkiewicz, Janiny J. Jurgowiak i Krystyny Dziewiałtowskiej-Gintowt. Numer zamykają satyrycy: Ferdynand Głodzik, I.K. Szmidt, Tadeusz Szyfer, Waldemar Jaworowski, i… wciąż aktualny przekaz z XVII w. – wiersz Daniela Naborowskiego.

 

Anna Sokółka

 

 

Pegaz Lubuski 2(69) 2017.pdf