Pegaz Lubuski nr 1 (68)/2017

Pierwszy tegoroczny numer „Pegaza Lubuskiego” otwierają wiersz „Ludzie i rzeki” Romana Habdasa oraz filozoficzny esej „Nic ważnego” Jerzego Alskiego (s. 1-3). Komentarz do bieżącego życia politycznego znajdziemy w felietonie „Zasada” Ireneusza K. Szmidta (Od red. nacz., s. 2). Zrodzone z refleksji nad tajemnicą Wielkiejnocy wiersze Tomasza Korbanka i Jerzego Hajdugi oraz świąteczne życzenia od Redakcji na s. 3. Wiersze poetek gorzowskich – Jolanty Karasińskiej, Iwony M. Żytkowiak i Teresy Borkowskiej na s. 4. Kolejną stronę wypełnia relacja z konferencji „Papusza – biografia i dziedzictwo”, która miała miejsce w gorzowskim Archiwum Państwowym 7 lutego, w przeddzień 30. rocznicy śmierci poetki. Obok – wiersze Bronisławy Wajs. „Las Papuszy” to szkic literacki poświęcony twórczości romskiej poetki autorstwa Mirosławy Szot (s. 6-7). Poniżej wiersz „Pamięci Papuszy” Krystyny Woźniak (s. 7). W rubryce Mistrz i Uczeń wiersze Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej – profesora i rektora gorzowskiej PWSZ oraz T. Korbanka –  absolwenta tej uczelni (s. 8). W części prozatorskiej: fragment powieści „Matylda” Elżbiety Daszkiewicz (s. 9-10) oraz „Apokryf o Zmartwychwstaniu” Janusza Włodarczyka (s. 11). Fotorelacja z gali wręczenia Lubuskich Wawrzynów za 2016 rok, m.in. dziennikarce z Gorzowa, Agacie Sendeckiej, na s. 12. Uhonorowany Literackim Wawrzynem tom wierszy „Pogodna biel dobrego samopoczucia” Pauliny Korzeniewskiej recenzuje Mirosława Szott („Szukanie granic”, s. 13). Wiersze laureatki na tejże stronie. Beata P. Klary jest autorką recenzji „Szamanki” Justyny Koronkiewicz – książki poetyckiej nominowanej do Lubuskich Wawrzynów („A ona coraz piękniejsza po wewnętrznej stronie”, s. 14). Gorzowska inscenizacja „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego znalazła się na warsztacie krytycznym Krystyny Kamińskiej („Nic się nie stało, Polacy. Nic się nie stało!”, s. 15-16). Halina Bohuta-Stąpel omawia książkę Ferdynanda Głodzika „Fredność i przechera” („Zmroziło mnie”, s. 17). Bohaterem rubryki Poeci zza Miedzy jest szczecinianin Robert Artur Florczyk (s. 18). W rubryce Z Żałobnej Karty pożegnanie Stanisławy  Plewińskiej, poetki ludowej z Deszczna (s. 19), oraz animatorki kultury i regionalistki Anny Makowskiej-Cieleń, socjologa Bogdana Kunickiego i żarskiego poety, publicysty i działacza kulturalnego Jana Janusza Werstlera (s. 27). Wśród nowych książek z regionu, zarekomendowanych przez Krystynę Kamińską, znalazły się: tomiki poezji „Listy dobiegniewskie” Krystyny Koneckiej i „Boska matryca” Łucji Fornalczyk-Fice, część trzecia „Rozmów z piórami” B.P. Klary, album „Kowalski” autorstwa Hanny Ciepieli, zbiór bajek cygańskich „Zagubiona droga” Edwarda Dębickiego, powieść „Wszystkie moje zmartwychwstania” Iwony Żytkowiak oraz 12. numer Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie” (s. 20-24). Wiadomości Kulturalne pod redakcją Ewy Rutkowskiej na s. 25-26. Akcent satyryczny – utwory Ferdynanda Głodzika, Waldemara Jaworowskiego, Mariusza Parlickiego, H. Bohuty-Stompel i Zbigniewa Murawskiego – zamyka pismo.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 1(68) 2017.pdf