Pegaz Lubuski nr 11/12

Numer otwierają wiersze oraz artykuł Marka Wawrzkiewicza pt. „Odnawiana nadzieja”, poświęcony miejscu poezji we współczesnym, „mało poetyckim” świecie. Krystyna Kamińska przypomina Irenę Dowgielewicz, w artykule „Sezon życia” recenzuje tomik poetycki zielonogórzanina Czesława Sobkowiaka, natomiast w rubryce „Szkoła krytyki” omawia twórczość Marka Grewlinga. W tejże rubryce Beata Klary recenzuje tom opowiadań Jacka Laudy pt. „Drabina czyli wejście nieprawomyślne”. Hanna Kaup w artykule „Stracić młodość… dla poezji” przedstawia sylwetkę młodziutkiej Małgorzaty Prusińskiej, której poezja wywołała żywą reakcję w środowisku. Hanna Kaup jest również autorką sprawozdania ze zorganizowanego przez grupę „Wiązadło” spotkania literatów pt. „Deszczowy Listopad Literacki”, które miało miejsce w santockiej wieży. Ponadto w piśmie zamieszczono teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Teresy Borkowskiej, Kazimierza Furmana, Marka Piechockiego, Władysława Łazuki, Marii Przybylak, Marka Kierusa, Hanny Kaup, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Ireneusza K. Szmidta, Stanisławy Plewińskiej, Barbary Trawińskiej, Jerzego Gąsiorka, Beaty Klary, Czesława Sobkowiaka, Marka Grewlinga, Moniki Kaczmarek, Agnieszki Kłak, Małgorzaty Prósińskiej, Jana Grossa, Ireny Dowgielewicz, Witolda Niedźwieckiego

 
i Jacka Laudy. Numer uzupełniają: indeks pisarzy, których utwory zostały dotąd opublikowane w „Pegazie Lubuskim”, wykaz osób tworzących gorzowskie środowisko literackie oraz Wiadomości Literackie, m.in. informacja o powołaniu w Gorzowie samodzielnego Oddziału ZLP i o podwójnym jubileuszu, bo 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy literackiej, Witolda Niedźwieckiego.
 
 
 
 
 
plik typu: application/pdf Pobierz „Pegaz_011_012__2004.pdf” (1.19 MB)