Pegaz Lubuski nr 1 (13)

Pierwszy w 2005 roku numer “Pegaza Lubuskiego” otwiera redaktor naczelny, Ireneusz K. Szmidt, życzeniami wielkanocnymi skierowanymi do gorzowskiego środowiska literackiego. Hanna Kaup rozmawia z Markiem Wawrzkiewiczem, prezesem ZLP, o literaturze na świecie, w kraju i Gorzowie. Czesław Sobkowiak w artykule “Rejs przez ciche źródła rzeczy” pisze o poezji Zdzisława Morawskiego, zaś Krystyna Kamińska recenzuje pośmiertny tomik poety “Odrą pisane”. Zdzisławowi Morawskiemu poświęcone są również wiersze Agnieszki Moskaluk, Czesława Sobkowiaka, Władysława Łazuki, Marka Kierusa, Ireny Zielińskiej i Heleny Gordziej. W rubryce “Szkoła krytyki” Krystyna Kamińska omawia tomik poetycki “Witraże” Beaty Klary, natomiast Beata Klary tom “Wierszy osobistych” Adama Korzeniowskiego. W cyklu “Poezja na świecie” Marek Piechocki przedstawia sylwetkę Charlesa Bukowskiego. “Wiadomości literackie” donoszą m.in. o przyznaniu “Lubuskich Wawrzynów Literackich” za 2004 rok i o uroczystości przekazania popiersia Zdzisława Morawskiego autorstwa Andrzeja Moskaluka dla planowanego w nowej siedzibie WiMBP Muzeum Literatury. Pismo uzupełniają przegląd nowości wydawniczych oraz literacki serwis fotograficzny. Ponadto w numerze znalazły się teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Zdzisława Morawskiego, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Jerzego Gąsiorka, Aldony Robak, Romana Habdasa, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Beaty Klary, Adama Korzeniowskiego, Małgorzaty Prusińskiej, Karoliny Anny Kozikowskiej, Agnieszki Moroz, Barbary Trawińskiej, Sławomira Kokorzyckiego, Marty Guśniowskiej, Jana Grossa, Alfreda Siateckiego, Władysława Klępki oraz debiutującego Filipa Szyfera.

 
 
 
plik typu: application/pdf Pobierz “Pegaz_013__1__2005.pdf” (857.49 KB)