“Biblioteka w zasięgu pokolenia Alfa – cykl szkoleń dla bibliotekarzy”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała dofinansowanie projektu pt.“Biblioteka w zasięgu pokolenia Alfa – cykl szkoleń dla bibliotekarzy” 

W ramach projektu bibliotekarze z północnej części województwa lubuskiego podniosą kompetencje w zakresie tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do młodzieży.

Kwota dofinansowania: 16643,00 zł.