Łączy nas historia i literatura – wizyta robocza w Fürstenwalde

W dniu 28 lutego 2023 roku miała miejsce wizyta robocza przedstawicieli Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w Stiftung Brandenburg Fürstenwalde.

Celem wizyty była inauguracja projektu Łączy nas historia i literatura – Hans Fallada po obu stronach granicy oraz podział zadań w projekcie. W wizycie udział wzięli: dyrektor Sławomir Szenwald, kierownik Działu Zbiorów Regionalnych Grażyna Kostkiewicz-Górska, Magdalena Matuszewska oraz Grzegorz Urbanek. Ze strony niemieckiej Joachim Ullrich – przewodniczący Stiftung Brandenburg wraz z Joanną Jakutowicz oraz dr. Magdaleną Kaminską. Podczas spotkania  roboczego podjęto następujące tematy:

  • Planowanie i wykonanie działań PR projektu.
  • Przeprowadzenie rozmów doradczych.
  • Organizacja i przeprowadzenie konferencji oraz dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu.
  • Akwizycja uczestników do projektu.
  • Działania marketingowe i promocyjne: wykonanie artykułów marketingowych i planowanie promocji działań w mediach.