Łączy nas literatura i historia

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała dofinansowanie projektu pt.

Łączy nas literatura i historia. Hans Fallada po dwóch stronach granicy
Literatur und Gesichte verbinden uns. Hans Fallada auf beiden Seiten der Grenze
w ramach Funduszu Małych Projektów programu Współpracy Interreg VA
Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o polsko-niemieckiej historii i literaturze. Osią, wokół której będą się odbywać wydarzenia będzie niemiecki pisarz Hans Fallada i jego nieoczywista biografia.

Głównymi działaniami w ramach projektu będą :

  1. Polsko niemiecka konferencja literaturoznawczo-historyczna z udziałem prelegentów z Niemiec i Polski.
  2. Dwie wizyty studyjne polskimi i niemieckimi śladami Hansa Fallady.

Planowane przedsięwzięcia otworzą uczestników na dialog o literaturze, historii, wartościach.

Wraz uczestnikami projektu porozmawiamy o życiorysie pisarza, które zapisał się w historii literatury, ale również o biografiach miejsc – przestrzeni, wsi,  miast, krajów, za którymi kryją się, często nieznane szerszej publiczności, fakty. Ponadto postawimy na podkreślenie lokalnej historii, na lepsze poznanie „małej ojczyzny”.  Wizyty studyjne w miejscach związanych z życiem i twórczością Hansa Fallady będą szansą na udział w nieszablonowej lekcji historii.

Kwota dofinansowania EFRR 7065,81 EUR