YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Aktualności

Spotkanie z Bronisławem Cieślakiem i Piotrem K. Piotrowskim

 


Wystawa prac plastycznych "Poznajcie nas"


"Akcja: e-motywacja"


"Spotkania autorów i wydawców publikacji regionalnych"


Promocja czasopisma literackiego "Pegaz Lubuski"


Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce, własnym głosem o sobie

Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych (ZOBSiE) zaprasza na spotkanie w ramach projektu „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego – własnym głosem o sobie”.  Spotkanie odbędzie 16 grudnia o godzinie 18:00 w sali nr 8 (parter) Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, znajdującej się przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Wiosną i latem bieżącego roku badacze i badaczki ZOBSiE wraz ze społecznością romską pochodzenia rumuńskiego z koczowisk z kilku miastach Polski, przeprowadzili szereg działań, między innymi badania terenowe.  Romowie byli aktywnym podmiotem i to oni będą prezentować wyniki naszej wspólnej pracy.  Podczas spotkania zostanie zaprezentowany 20 minutowy film oraz główne wnioski z raportu dotyczące sytuacji imigrantów romskich w Polsce. Jest to pierwszy projekt badawczy współprowadzony ze społecznością imigrantów romskich. Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami społeczności romskiej chcielibyśmy, poprzez organizację otwartej debaty, w oparciu o ww. materiały, rozpocząć dyskusję na temat obecnej sytuacji romskich migrantów w Polsce. Debata ta jest dla nas szczególnie ważna w kontekście aktualnych wydarzeń związanych z rosnącą falą nienawiści wobec cudzoziemców w Polsce, a także szeregu wyburzeń koczowisk romskich, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat.

 

Co roku granice Polski przekraczają tysiące imigrantów ekonomicznych. Do tej grupy należą też Romowie pochodzenia rumuńskiego i bułgarskiego. Jako obywatele Unii Europejskiej mają pełne prawo do przemieszczania się i życia w dowolnym miejscu na terytorium UE. Korzystając ze swobody poruszania się, która zagwarantowana jest w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, romscy migranci ekonomiczni coraz częściej wybierają Polskę w nadziei na lepsze życie. Migracje ekonomiczne, zwłaszcza z terytoriów Rumunii i Bułgarii do Polski, na pewno nie są zjawiskiem marginalnym. Romowie rumuńscy w Polsce są jedną z najbardziej wykluczonych systemowo społeczności. Żyją często w warunkach skrajnego ubóstwa, a ich prawa są nagminnie łamane. Zastraszenia dokonywane przez funkcjonariuszy publicznych, odmowa udzielania pomocy lekarskiej, odbieranie dzieci, czy też nielegalne wysiedlenia są najczęstszą formą kontaktu polskiej administracji z Romami. Również media przeważnie obrazują ich jako klasyczny przykład obcego, który zagraża porządkowi. Czy tak jest w istocie?

 

Romowie są obywatelami Unii Europejskiej, często naszymi sąsiadami. Należą im się niezbywalne prawa człowieka, które każda administracja powinna respektować. Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami tej społeczności postaramy się przybliżyć sytuację Romów w Polsce oraz zburzyć stereotypy ich dotyczące.

 

Projekt „Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – własnym głosem o sobie” zrealizowany został w ramach projektu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. St. Batorego i finansowanego z ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru <Gospodarczego (wniosek nr E3/1859).


Rozgrywki PlayStation w Oddziale Dziecięcym