YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Aktualności

Komunikat

W okresie wakacji tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

zmianie ulegają godziny otwarcia

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

W lipcu i sierpniu BIBLIOTEKA GŁÓWNA ul. Sikorskiego 107

(wejście od ul. Kos. Gdyńskich)

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00;

w soboty- biblioteka nieczynna


Literackie Centrum Krea(k)tywności

 

Program wydarzeń.pdf

 

Informujemy, że na wycieczki

"Ahoj przygodo"

"Indiańskim tropem"

 "Nadwarciańska sawanna"

brak wolnych miejsc!

 

Zgoda na udział w wydarzeniu.pdf

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 

Regulamin wycieczki "Indiańskim tropem".pdf

 

Regulamin wycieczki "Nadwarciańska sawanna".pdf

 

Regulamin wycieczki "Ahoj przygodo".pdf

 

                                    (kliknij, aby powiększyć)                                                                              (kliknij, aby powiększyć)

 

       Regulamin konkursu literackiego "Co było dalej?".pdf                Regulamin konkursu plastycznego "Pocztówka z podróży".pdf

 

 

 

 

                               (kliknij, aby powiększyć)                                                                               (kliknij, aby powiększyć)

                

 Zacznij swoją przygodę już teraz!

 

 

(kliknij, aby powiększyć)

                            

                                 (kliknij, aby powiększyć)                                                                               (kliknij, aby powiększyć)

 

                                      (kliknij, aby powiększyć)                                                                         (kliknij, aby powiększyć)                                                               

                               (kliknij, aby powiększyć)                                                                               (kliknij, aby powiększyć)

 

                                                                                      (kliknij, aby powiększyć)


Akcja "Zbieramy pamiątki powojennego Gorzowa"


"Zamki i Ogrody Nowej Marchii" - spotkanie jubileuszowe


Konkurs fotograficzny "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu"


Witnickie pocztówki wkrótce trafią do Biblioteki Cyfrowej WiMBP w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu „Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionaliów” (dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ oraz Samorządu Województwa Lubuskiego)uruchomiłabibliotekę cyfrową. Umieszcza się w niej zdigitalizowane, zaopatrzone w metadane historyczne zbiory biblioteczne (w tym pocztówki przedwojennego Gorzowa /Landsbergu an der Warthe  oraz nowomarchijskich miejscowości) i udostępnia wersję cyfrową szerokim rzeszom internautów w serwisie internetowym http://dlibra.wimbp.gorzow.pl.

W ramach pozyskiwania zabytkowych regionaliów spoza własnych zasobów WiMBP w Gorzowie Wlkp. zawarła umowę licencyjną z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy, od której otrzymała skany 300 pocztówek sprzed 1945 r. przedstawiających ówczesną Witnicę (Vietz) i okoliczne wsie. Kolekcja należała do Towarzystwa Przyjaciół Witnicy. Przez kilkadziesiąt lat zgromadził ją wieloletni prezes TPW historyk regionalista Zbigniew Czarnuch (kilkanaście pocztówek stanowi jego prywatną darowiznę). Trzy, przedstawiające wieś Dąbroszyn, przekazał jej mieszkaniec Bartłomiej Miszkiel.

Najstarsze w zbiorze – barwne chromolitografie z końca XIX w. – ukazują najbardziej reprezentacyjne obiekty w mieście. Część z nich już nie istnieje, np. spalone w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej: ratusz, hotel Vietzer Hof, dwór Radorf i in. Interesujące są również widoki niepozornych obiektów, m.in. domu mistrza krawieckiego Karla Schulza, mieszkańca wsi Scharnhorst (od 1935 r. w granicach Witnicy). Do skanów dołączono opracowanie sporządzone przez dyrektora MBP w Witnicy Władysława Wróblewskiego, który konsultował najtrudniejsze „przypadki” z twórcą zbioru – Zbigniewem Czarnuchem.

Nową kolekcję biblioteki cyfrowej noszącą tytuł „Zasoby instytucji współpracujących z BC WiMBP w Gorzowie Wlkp. – MBP w Witnicy” planuje się zrealizować do końca 2017 r.

 

Małgorzata Barczyńska-Kowańdy


Odtwarzacz cyfrowej książki mówionej dla czytelników niewidomych i słabowidzących dostępny w Oddziale dla Osób Specjalnej Troski


Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem


Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych