Raport badania nieużytkowników oraz satysfakcji użytkowników WiMBP

Drodzy czytelnicy! Bardzo dziękujemy za udział w krótkim badaniu, które pomoże nam usprawnić działanie biblioteki i rozpoznać Wasze potrzeby.

Przeanalizowaliśmy je i przedstawiamy kilka wniosków, które płyną z uzyskanych wypowiedzi.

🟩 Tradycyjne zbiory wypożyczane do domu stanowią najczęściej wybieraną usługę Biblioteki, co potwierdziło 94,5% respondentów.
🟩 Zbiory cyfrowe udostępniane za pośrednictwem serwisu Legimi zaspokajają potrzeby 24% badanych użytkowników.
🟩 88% użytkowników pozytywnie oceniło stronę internetową Biblioteki.
🟩 39% respondentów korzysta z oferty kulturalnej proponowanej przez Bibliotekę.
🟩 17% sugestii dotyczących wzbogacenia oferty bibliotek publicznych w mieście dotyczy zwiększenia liczby spotkań promujących czytelnictwo, m.in. spotkań z autorami książek.

Całość raportu do pobrania w formacie PDF: