Zmiany w Regulaminie

UWAGA CZYTELNICY!

Od dnia 1 stycznia 2020 r. nastąpiły zmiany w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczegóły:  Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim obowiązującego od dnia 30 grudnia 2017 r.