11.04.2019

Ważniejsze dane statystyczne bibliotek publicznych województwa lubuskiego (część północna) za 2018 rok

Przedstawiamy wybrane dane statystyczne za 2018 rok opracowane na podstawie danych przesłanych przez poszczególne biblioteki na potrzeby sprawozdawczości statystycznej przekazywanej MKiDN oraz GUS. Dane te zostały omówione 11 kwietnia 2019 roku na naradzie dla dyrektorów bibliotek samorządowych północnej części województwa lubuskiego zorganizowanej przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Dane statystyczne 2018