27.04.2022

Prelekcja dra Przemysława Słowińskiego

Gościem kwietniowego spotkania (26.04.2022) w ramach cyklu “Nowa Marchia – prowincja zapomniana, Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” był dr Przemysław Słowiński (AJP). Badacz omówił kulisy związane z przygotowaniem swojej najnowszej książki “W okowach niewoli. Polscy oficerowie w Oflagu IIC podczas II wojny światowej”, za którą otrzymał Lubuski Wawrzyn Naukowy 2021, przybliżył również najciekawsze wątki związane z obozem jenieckim w Dobiegniewie. Dr Słowiński swoją prelekcję wzbogacił licznymi ilustracjami archiwalnymi oraz anegdotami krążącymi wokół życia obozowego, które pomimo rygoru i szeregu obostrzeń okazało się być wyjątkowo barwne i twórcze dla wielu polskich jeńców.