Wykład Remigiusza Grochowiaka

 

24 lutego 2022 roku gościliśmy w ramach cyklu “Nowa Marchia…” p. Remigiusza Grochowiaka, specjalizującego się od wielu lat w temacie transportu lądowego, a w szczególności komunikacji miejskiej. Pan Grochowiak w swoim referacie przybliżył dzieje i środki lokomocji na terenach Nowej Marchii na przełomie XIX i XX wieku. Nawiązał też do wcześniejszych danych odnoszących się do środków lokomocji oraz dziejów współczesnych, po 1945 roku. W trakcie wystąpienia słuchacze mieli okazję zapoznać się z wieloma niepublikowanymi dotychczas ilustracjami i ciekawostkami dotyczącymi problemów wokół transportu w samym Gorzowie.