Pegaz Lubuski nr 1 (64)/2016

Pierwszy tegoroczny numer pisma otwiera wiersz Barbary Dominiak „Miasto”, obok –wnikliwa jego interpretacja autorstwa Jerzego Alskiego (tekst „O poezji niekanonicznie”, s. 1-3). Redaktor naczelny Ireneusz K. Szmidt w felietonie „Moje osobiste”, w chwili refleksji nad własnym życiem, przesuwa przed oczami czytelników obrazki ze swojego sielskiego dzieciństwa (s. 2). Utwory Aldony Robak i Anny Żłobińskiej, spięte wspólnym tytułem „Wiersze na wiosnę”, na stronach 4 i 5. Powieść „Łaskawe” Jonathana Littella stała się punktem wyjścia dla filozoficznych rozważań Marka Grewlinga o relatywizmie etycznym (tekst „Erynie okiełznane czyli traktat o tajemnicy nieprawości”, s. 4-5). W rubryce „Na warsztacie poetów” wiersze Łucji Fornalczyk-Fice, Karola Graczyka, Artura Wodarskiego i Joanny Ziembińskiej-Kurek (s. 6-7). Laureaci oraz fotorelacja z gali Lubuskich Wawrzynów ’2015 na stronie 8, po czym „Przekształcenia rzeczy zastanych”, czyli laudacja Ingi Iwasiów o poetce Beacie Patrycji Klary, laureatce Wawrzynu Literackiego, oraz wiersze z nagrodzonej książki pt. „Obiekty totemiczne”. O Edwardzie Rymarze, laureacie Wawrzynu Naukowego, i jego książce „Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535)” pisze Krystyna Kamińska (tekst „Z podziwem dla profesora Rymara”, s. 10). W „Debiutach z rekomendacją” (Z. Marka Piechockiego) poezja Lucyny Mamczur z Rzeszowa. Wśród pegazowych debiutantów również Małgorzata Wątor, Kaszubka z pochodzenia (s. 12, 13, 17, 22). W „Szkole krytyki” Barbara Dominiak wzięła na swój warsztat dwa tomiki poetyckie: „Nie wiem” Patrycji Kopackiej i „W tańcu zrodzone” Krystyny Caban (s. 12-13). Wśród nowości wydawniczych z regionu – wybranych i zrecenzowanych przez Krystynę Kamińską – wspomniany wyżej tomik Krystyny Caban, książki prozatorskie „Mały Paryż” Romana Habdasa i „Rzeka przemienienia” Artura Wodarskiego (tu również fragment powieści), wydawnictwo Muzeum im. J. Dekerta pt. „Artyści mówią – Sztuka – Artysta – Dzieło” pod red. Lecha Dominika i Lidii Kardasz oraz najnowszy numer zielonogórskiego pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris” (s. 14-15, 17). W cyklu „Poeci zza miedzy” poezja Iwony Małgorzaty Żytkowiak z Barlinka i Edyty Rauhut ze Szczecina (s. 18-19). Najważniejsze wydarzenia kulturalne odnotowała Ewa Rutkowska, a są to m.in..: Gloria Artis dla Ireneusza K. Szmidta, Orszak Trzech Króli w Gorzowie, Beata P. Klary w Art Café, spotkania DKK, promocja nowych książek Patrycji Kopackiej, Krystyny Caban i Romana Habdasa, wieczór autorski Andrzeja Poniedzielskiego w Klubie „Pod Filarami” oraz FurmanKa (s. 20-21). Młodą poezję gorzowską reprezentują Kalina Moskaluk i Tomasz Korbanek (s. 22). Na koniec spora (aż dwie strony!) dawka humoru – groteska, humoreska i satyra. A dostarczyli go Władysław Klępka, Janina Jurgowiak, Ferdynand Głodzik i Sławomir Osiński.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 1(64) 2016.pdf